فایل word ارائه روشي نوين براي خوشه بندي K ميانه به منظور استخراج جامعهدر شبکه هاي اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه روشي نوين براي خوشه بندي K ميانه به منظور استخراج جامعهدر شبکه هاي اجتماعي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

استخراج جامعه مسئله مهمی در تحلیل شبکه های اجتماعی است استخراج جامعه در شبکه اجتماعی به معنای شناسایی مجموعه ای از گره هاست به گونه ای که اعضای ان بیشترین ارتباط را با یکدیگر و ارتباط کمی با گره های خارج از مجموعه دارند الگوریتم کلاسیک خوشه بندی Kمیانه روش کارایی در این حوزه است ولی این الگوریتم حساس به نقاط اولیه ورودی است با استفاده از شباهت انتشار گرما میتوان اطلاعات سراسری شبکه را برای هرزوج از راس ها بدست آورد. ارزیابی و مقایسه روش پیشنهادی باالگوریتم K میانه نشانگرافزایش دقت در شبکه های مورد بررسی است و برای انواع مختلف شبکه ها این روش کاربردی است.

لینک کمکی