فایل word ارائه روشي ترکيبي جهت بازيابي اطلاعات با استفاده از خوشه بندي وطبق بیدي الگوهايمکرر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه روشي ترکيبي جهت بازيابي اطلاعات با استفاده از خوشه بندي وطبق بیدي الگوهايمکرر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در دنیای امروزی و با افزایش حجم پایگاه داده ها مدیریت این پایگاه ها جهت دسترسی آسان به اطلاعات دلخواه و موضوعی قابل بررسی تبدیل شده است در این راستا لازم است همه اطلاعات جهت مدیریت و حفاظت در بانک اطلاعاتی بزرگ قرار گیرند از این رو حجم بانک اطلاعات هر روز بیشتر خواهد شد در چنین مواردی یافتن راه حلی سریع و کارا که بتواند اطلاعا ت و تصاویر مورد نیاز کاربران را به آنها ارائه دهد. تحقیقات بسیار انجام شده است در این تحقیق قصد داریم سیستمی جهت بازیابی اطلاعات ارائه دهیم که با استفاده از استخراج الگوهای مکرر خوشه بندی آنها و طبقه بندی داده های خوشه بندی شده؛ لیستی ازاطلاعات را بازیابی کند که مشابه بامورد پرس و جوباشد.

لینک کمکی