فایل word ارائه روش بهينه براي تشخيص نفوذ در برابر حملات چاله هاي خاکستري در شبکه هاي موردي سيار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه روش بهينه براي تشخيص نفوذ در برابر حملات چاله هاي خاکستري در شبکه هاي موردي سيار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

حملات چاله های خاکستری نوعی از حملات چاله های سیاه است که در شبکه های ادهاک توسط گره های متخاصم ایجاد می شوند؛ حملات با اینگونه گسترده ای کهدر پاسخ به درخواست مسیری که از طرف گره منبع در سطح شبکه پخش شده است گره های عادی شبکه را فریب داده و اعلام می کنند که کوتاهترین مسیر برایرسیدن به مقصد موردنظر را داراست. به طوریکه مقدار زیادی از بسته های رسیده را حذف نمایند. هدف کلی ما از رویکرد مطروح بهینه سازی وپایدار سازی پروتکل های است که داده ها را در شبکه های بیسیم ارسال و دریافت می کنند. دراین مقاله ما با مشارکت گره های قانونی موجود در شبکه روشی راارائه میدهیم که حملات چاله هایخاکستری را در شبکه شناسایی وایزوله خواهدکرد ما برای براستی آزمایی و اعتبار سنجی روش پیشنهادی از شبیه سازی NS2 استفاده کرده ایم.

لینک کمکی