فایل word ادغام دو ويژگي MFCC و LPCC با استفاده از الگوريتم PSO براي تشخيص جنسيت گوينده صدا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ادغام دو ويژگي MFCC و LPCC با استفاده از الگوريتم PSO براي تشخيص جنسيت گوينده صدا :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

ویژگی های ضرایب کپسترال بر پایه مل MFCCو ضرایب کپسترال بر پایه پیش گویی خطی LPCC دو ویژگی موفق در زمینه دسته بندی های حوزه گفتار مخصوصا تشخیص جنسیت گوینده صدا شناخته میشود. دراین مقاله باارائه یک روش جدید ونوارائه شده است که با استفاده از الگوریتم PSO ضریبهایی از ویژگی MFCC,LPCC که باعث افزایش دقت دسته بندی می شوند را انتخاب و ضرایبی که تاثیرمنفی درافزایش دقت دسته بندی دارد را حذف دارد. ضرایب مفید موجود در این دو ویژگی با هم ادغام می شوند و از ان برای تشخیص جنسیت گوینده صدا استفاده می گردد نتایج نشان می دهد صحت تشخیص جنسیت گوینده صدا برای 50 صدای مرد و زن مختلف با استفاده از روش پیشنهادی نسبت به ویژگی MFCC وLPCC بیشتر بودهاست. در صورتی که در هر محیط نویزی ار ضرایب بهینه مخصوص به خودش استفاده گردد میتوان دقت دسته بندی بالاتر از 90 درصد رادر تمامی محیط هاینویزی غیر از محیط نویزی Volvo داشته باشیم.

لینک کمکی