فایل word هويت سازي حسابرسان نسبت به مشتريان: اثرات آن بر کيفيت حسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word هويت سازي حسابرسان نسبت به مشتريان: اثرات آن بر کيفيت حسابرسي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

اگرچه شناخت و آشنایی با مشتری از منظر حسابرسی مطلوب است, اما میزان هویت سازی مشتری ممکن است واقع بینی حسابر را تهدید کند. هدف از نگارش این مقاله بررسی این موضوع است که حسابرسان کوچک تا چه میزان می توانند با مشتریان خود ارتباط داشته باشند. همچنین این مقاله به بررسی تأثیر ارتباط میان مشتری- حسابرس بر رضایتمندی مشتری از حسابرسان نسبت به برخورد مشتری محور می پردازد. در نهایت اینکه آیا اثرات مخرب ارتباط مشتری- حسابرس می تواند به مجموعه گسترده تر اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی بسط پیدا کند. پاسخ های 141 حسابر در شرکت های حسابرسی 4 کوچک تأییدی بر پیش بینی های نظری ما است و به این نتیجه رسیده ایم که حسابرسان تمایل دارند که با مشتریان خود ارتباط عاطفی برقرار کنند. حسابرسانی که با مشتریان خود ارتباط عاطفی بیشتری دارند بیشتر به رفتارهای ارجع مشتریان واکنش نشان می دهند که در اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی سهیم هستند. پژوهش های پیشین تنها به 4 شرکت بزرگ پرداخته, در حالیکه نتایج تحقیقات حاضر نشان می دهد که مسائل مربوط به هویت سازی مشتریان درباره حسابرسان کوچک نیز صدق می کند.

لینک کمکی