فایل word نقش بانکداري اسلامي در ثبات مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش بانکداري اسلامي در ثبات مالي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

وقوع بحران جهانی و ناتوانی نظام بانکداری غربی در پیشگیری و مقابله با آن از یکسو و پایداری نسبی بانکداری اسلامی در مواجهه با این بحران از سوی دیگر, افزون بر اندیشمندان مسلمان توجه دیگر صاحبنظران و سیاستگذاران مالی و بانکی دنیا را نیز به سمت مطالعه و تحقیق بانکداری اسلامی معطوف کرده است. تأکید سرمایه داری بر حداکثر کردن سود, طراحی انواع ابزارهای مالی بیش از ظرفیت اقتصاد واقعی, رقابت فوق العاده مؤسسات بانکی و غیربانکی در خرید و فروش این ابزارها و کاهش ایده نظارت و کنترل بر مصرف اعتبارات اعطایی دست به دست هم داده بحران اقتصادی اخیر اقتصاد سرمایه داری را در عمل رقم زد و در عرصه نظریه پردازی نیز نشان داد که با قطع نظر از آموزه های دینی, مدل بانکداری غربی مدل مناسبی برای توسعه با ثبات و مطمئن نیست. در این مقاله, ضمن معرفی نظام مالی و جایگاه بانک در این نظام, به تشریح تاریخچه باکداری اسلامی و قواعد شرعی آن و انواع بانکهای اسلامی و ویژگی های اقتصادی ایران در عرصه بانکداری مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی