فایل word مقايسه تطبيقي استاندارد حسابداري شماره 21 ايران و استاندارد شماره 17 بين الملل با عنوان فعاليت هاي اجاره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه تطبيقي استاندارد حسابداري شماره 21 ايران و استاندارد شماره 17 بين الملل با عنوان فعاليت هاي اجاره :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

با توجه به گسترش روزافزون تجارت جهانی و معاملات و قراردادهای شرکت ها با خارج از مرزهای کشورشان و همچنین سرمایه گذاری در سایر کشورها و اهمیت جذب سرمایه خارجی, هماهنگی با استانداردهای حسابداری بین الملل همواره بیشتر حائز اهمیت قرار می گیرد رشد تجارت جهانی و تقاضا برای قابلیت مقایسه ی بیشتر در گزارشگری مالی, اهمیت استانداردهای حسابداری مشترک را مشخص می نماید, که امروزه بسیاری از کشورها به سرعت در حال هماهنگ سازی یا همگرایی به سمت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی هستند. در این مقاله به بررسی تطبیقی فعالیت های اجاره از نگاه استاندارد حسابداری ایران و استاندارد بین الملل پرداخته ایم. نتایج اینمقایسه تطبیقی نشان دهند آن بود که عوامل محیطی در تدوین و بکارگیری استاندارد ملی درنظر گرفته شده است. بطوری که در زمینه های شرایط اجاره سرمایه ای, نحوه شناخت و اندازه گیری دارایی و همچنین افشای اطلاعات تفاوت هایی وجود داشته و در سایر موارد تفاوت اندکی با استاندارد بین الملل اجاره ها داشته است.

لینک کمکی