فایل word مروري برشناسايي گلوگاه هاي مفاسد اداري مالي از منظر کارشناسان ديوان محاسبات و دستگاه هاي نظارتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري برشناسايي گلوگاه هاي مفاسد اداري مالي از منظر کارشناسان ديوان محاسبات و دستگاه هاي نظارتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

فساد اداری ازجمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیر با مشکل روبرو می سازد .عوامل به وجودآورنده فساد در جامعه از طیف گسترده بالایی برخوردار است, آثار و نتایج ناشی از فساد در جامعه نیز تبعات منفی بسیارگستردهای دارد. فساد اداری- مالی آسیب های بسیاری را بر جامعه و کشور وارد می آورد. صدمه زدن بر اعتقادات و اعتماد مردم نسبت به حکومت, ممانعت از ثبات سیاسی و اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و ممانعت از رشد و توسعه اقتصادی کشورمی شود .ایمان و پایبندی به آموزه های اسلامی, عامل بسیار مهمی در ایجاد خودکنترلی در انسان است. هرچه ایمان به حقایق دینی وباورهای اسلامی قوی باشد, پایبندی به نظام ارزشی که مراقبت درونی جزئی از آن است نیز بیشتر, و درنتیجه خودکنترلی, شدیدترمی گرد. به طور کلی می توان عوامل اصلی شکل گیری این پدیده را به سه گروه تقسیم بندی کرد : 1- عوامل فرهنگی و محیطی 2- عوامل شخصیتی 3- عوامل اداری و سازمانی روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای با بهره گیری از نتایج دستاوردهای پژوهشی بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که زیربنای مفاسد اداری را مؤلفه های نیازهای اقتصادی و ضعف عوامل فرهنگی ومحیطی تشکیل می دهند, درواقع بین مفاسد اداری و نیازهای اقتصادی و ضعف عوامل فرهنگی و محیطی رابطه ای مستقیم وجود دارد.

لینک کمکی