فایل word مديريت يکپارچه استعدادها گامي در جهت تحقق استراتژي سازمانها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت يکپارچه استعدادها گامي در جهت تحقق استراتژي سازمانها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در سازمان, استعداد مهم است. این اغلب به شدت با موفقیت بالا سازمان (1995,Huselid ) مرتبط است و یکی از چند منابع مزیت رقابتی دشوار است (2007, SHL). اهمیت مدیریت استعداد یکپارچه, درکسب و کار بر برخی از مسائل مشخص تاکیدمی کند که به طور کلی مورد توجه بیشتر برنامه های کاربردی HR محیطی نیستند. این خدمات عبارتند از: چیدمان دقیق بااستراتژی کسب و کار, سنجش قابل اعتماد و, فزاینده, استفاده موثر از فناوری اطلاعات.مدیریت استعداد بسیار فراتر از مدیریت نیروی انسانی است, نخبگی و نخبه سالاری نگرشی است که باید در تمامی سطوح یکشرکت و یا سازمان حاکم باشد.این مقاله در تلاش جهت نشان دادن بهترین راهنمای برای ترویج عملی برای کمک به سازمان برای رویکرد صریح به مدیریتاستعداد طراحی شده است. و اینکه چرا سازمان باید استعداد خود را در قالب یک رویکرد جامع مدیریت کندتشریح می کندو چهادغام می تواند مورد توجه باشد و راهنمایی های مفید برای کمک به سازمان هایی که در حال بررسی فرآیندهای مدیریت استعدادخود هستند ارائه می دهد.

لینک کمکی