فایل word عدالت اجتماعي از منظر غرب و اسلام با توجه به نامه امام علي (ع)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عدالت اجتماعي از منظر غرب و اسلام با توجه به نامه امام علي (ع) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

عدالت اجتماعی به عنوان یک مفهوم جامع و همه جانبه در سیاست گذاری یک حکومت و یک نظام وسیع بین المللی, برای اولین بار در تاریخ, از طرف امام علی (ع) و پس از شکست امپراطوری های روم و ایران و فتوحات مسلمین در قاره های آسیا و آفریقا پایه گذاری شد. از دیدگاه امام علی (ع), عدالت اجتماعی یک اصل همگرا و مشروع حکومتی است و همه ابعاد سیاسی, اقتصادی, اداری و سازمانی را دربر دارد. در حالی که عدالت اجتماعی در دوران حکومت و امامت علی (ع) یک الگوی جامع و چند بعدی می باشد, یک نظریه و مطالعه تطبیقی نشان می دهد که چنین دیدگاه و اصل نظری همگرایی که از پایه های لاینفک یک نظام و از شرایط مشروعیت یک حکومت محسوب شود در نظام های باستانی و حکومت های غیراسلامی قرون وسطی موجود نبوده است در این مجموعه سعی شده است عدالت اجتماعی از منظر غرب و اسلام بر تکیه بر نامه 53 حضرت علی (ع) به مالک اشتر بررسی گردد.

لینک کمکی