فایل word ضرورت تغيير نظام سيستم حسابداري تعهدي دربخش عمومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ضرورت تغيير نظام سيستم حسابداري تعهدي دربخش عمومي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

ارائه اطلاعات دقیق درآمدها و هزینه ها در گزارشهای مالی و مقایسه ارقام واقعی درآمدها و هزینه ها با ارقام پیش بینی شده دربودجه سالانه , نیازمند یک نظام حسابداری خوب می باشد مبنای استفاده بخش عمومی فعلی پاسخگوی نیازها نمی باشد لذا تغییرنظام سیستم حسابداری بخش عمومی به سمت تعهدی ,ضروری است بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنایتعهدی, برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی؛یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجهعمومی در اختیار دارد, ضروری می باشد .این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی واستقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ودر نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد بنابراین لازمه تحولاساسی درنظام مالی بخش عمومی تغییرمبنای حسابداری وحرکت به سمت حسابداری تعهدی می باشد.

لینک کمکی