فایل word سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري (AIS) و انتخاب فن آوري براي پياده سازي زمان واقعي گزارش نويسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري (AIS) و انتخاب فن آوري براي پياده سازي زمان واقعي گزارش نويسي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

گزارش در زمان واقعی در حسابداری به سادگی ارائه می شود. مزایای بسیاری درگزارش های دوره ای معمولی وجود دارد کهبه طور سنتی, شرکت نیاز به گزارشگری مالی و یا غیر مالی بر اساس دورههای سه ماهه و سالانه دارد , با این حال تغییر سریع کهدر بازار و جامعه رخ میدهد باعث میشود این گزارشهای دورهای به سرعت از رده خارج شوند و رقابت میان شرکت هایبزرگ و تقاضا برای اطلاعات به روز بیشتر شود. برای فعال کردن و دادن گزارشات به روز میبایست مدیریت به سرعت به فرصت-ها و مشکلات پیش رو جهت داشتن گزارشات به موقع و به روز پاسخ دهند. این روزها سرعت بسیار بالای ورود اطلاعات انبوهمنتشر شده در شبکه های جهانی اینترنتی , شکاف اطلاعاتی بزرگی بین شرکت ها, مدیران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالیکه از دانش کافی جهت بهره برداری از اطلاعات مذکور دارند بوجود آورده است. حسابداری جهت دادن گزارشات به زماننیاز دارد, اماپاسخ های جدید به فن آوری نیاز دارند .در این مقاله به برخی از فن آوری ها که می تواند به اجرای حسابداری در زمان واقعی کمک کند می پردازیم, یعنی به فرآیندمدیریت کسب و کار, دستگاه های تلفن همراه و ابر محاسبات, هوش کسب و کار, معماری سازمانی و یکپارچه سازی نرم افزارشرکت می پردازیم.

لینک کمکی