فایل word راه هاي برون رفت از توسعه نيافتگي به توسعه يافتگي کشورهاي در حال توسعه با تأکيد بر عوامل بين المللي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word راه هاي برون رفت از توسعه نيافتگي به توسعه يافتگي کشورهاي در حال توسعه با تأکيد بر عوامل بين المللي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

توسعه درعصر بین المللی به عوامل متعددی بستگی دارد. پیشرفت اقتصاد یک کشور رکن بسیار مهمی توسعه بین المللی داشته بنابراین جذب سرمایه گذاری خارجی نقش قابل توجهی در رونق کشورهای درحال توسعه است. توسعه در بخش های مختلف اقتصادی می تواند نمایانگر چشم انداز کلی اقتصاد یک کشور باشد. کشورهای درحال توسعه از جمله ایران می توانند با آینده نگری و داشتن برنامه ریزی صحیح و با نگرشی سیستمی می توانند از فرصت ها برای توسعه سریعتر اقتصادی استفاده نمایند.

لینک کمکی