فایل word دلايل اهميت حاکميت شرکتي و نقش آن در حسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word دلايل اهميت حاکميت شرکتي و نقش آن در حسابرسي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :32

چکیده مقاله:

کمیته حسابرسی بخش جداناپذیر از حاکمیت شرکتی (راهبری شرکت) محسوب می شود. حاکمیت شرکتی مکانیزمی برای هدایت و نظارت بر فعالیت شرکت در جهت اهداف آن از جمله خلق ارزش برای سهامداران محسوب می شود. مشارکت کنندگان در مکانیزم حاکمیت شرکتی شامل هیئت مدیره, کمیته حسابرسی, مدیریت ارشد, حسابرسان داخلی, حسابرسان خارجی و ارگان های نظارتی نظیر بورس اوراق بهادار می باشد. کمیته حسابرسی متشکل از اعضای غیراجرائی و مستقل هیئت مدیره است. کمیته حسابرسی مسئولیت نظارت بر فرایند گزارشگری مالی, ارزیابی فرایندهای مربوط به ریسک و کنترل داخلی, ارزیابی فرایند حسابرسی (داخلی و خارجی) و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات شرکت را بعهده دارد. طی دو دهه اخیر متون و گزارش های بسیاری در رابطه با ضرورت و وظایف کمیته حسابرسی در چارچوب حاکمیت شرکتی منتشر گردیده است. از آن جمله, در آمریکا گزارش کمیسیون تردوی در سال 1987 , گزارش کمیته رویان آبی در سال 1999, قانون ساربینزاکسلی در سال 2002 و در انگلستان گزارش کدبوری در سال 1992, گزارش های هیکس, اسمیت و قانون ترکیبی حاکمیت شرکتی در سال 2003 و در ایران نخستین ویرایش آئین نامه حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهراندر آذرماه 1383 انتشار یافت. کلیه متون فوق بر اهمیت و اثربخشی کمیته حسابرسی بعنوان جزیی مهم از حاکمیت شرکتی تأکید دارد. کمیته حسابرسی کانال مناسب جریان اطلاعات مالی با هیئت مدیریه برقرار می سازد و از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین هیئت مدیره و مدیریت اجرایی, احتمال وقوع تقلبات صورت های مالی را کاهش می دهد. ضمن اینکه این کمیته بعنوان یک رابط بین مدیریت و حسابرسان مستقل و با ایجاد ارتباطات مناسب با حسابرسان مستقل و داخلی, استقلال حسابرسان و نقش نظارتی و پاسخگویی حاکمیت شرکتی را ارتقا می بخشد و نقش اساسی در کاهش ریسک و بهبود و کارآیی بازار سرمایه دارد.

لینک کمکی