فایل word حاکميت شرکتي و ورشکستگي شرکتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حاکميت شرکتي و ورشکستگي شرکتها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

موضوع حاکمیت شرکتی در قرن 21, از یک الزام رعایت به یک الزام استراتژیک کسب و کار تبدیل شده است. در بازارهای سرمایه و اقتصاد جهانی امروز که سهامداران متنوع و مالکیت گسترده می باشد, حاکمیت شرکتی مناسب در افزایش و حمایت از ثروت سهامداران مهم می باشد. بنابراین, نیاز به مدلی برای ارزیابی حاکمیت شرکتی در بازارهای سرمایه ایجاد گردید تا سهامداران از آن به عنوان یکی از عوامل تصمیم گیری در تصمیمات سرمایه گذاری استفاده کنند. حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود. بنابراین شرکت هایی که کیفیت حاکمیت شرکتی بهتری دارند, باید کمتربا مشکل تضاد نمایندگی روبه رو باشند. حاکمیت شرکتی اهداف گروه های مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و سعی در پیش گیری از درماندگی مالی شرکت ها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد. در این تحقیق به ادبیات نظری و رابطه فایل word حاکميت شرکتي و ورشکستگي شرکتها پرداخته ایم.

لینک کمکی