فایل word تأخيز در ارائه گزارش حسابرس و تخصص صنعت حسابرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأخيز در ارائه گزارش حسابرس و تخصص صنعت حسابرس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی تأخیر در ارائه گزارش حسابرس و تخصص صنعت حسابرس می پردازیم. تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی یکی از معدود متغیرهای ستانده ی قابل مشاهده حسابرسی است که برای افراد بیرون از سازمان امکان ارزیابی کارآیی حسابرسی را فراهم می سازد؛ زیرا در ارتباط با به موقع بودن اطلاعات حسابرسی و سود می باشد. فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرسی را بعنوان شاخصی برای تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می دانند. تأخیر گزارش حسابرسی یکی از معیارهایی است که اجازه می دهد تا دیگران کارایی حسابرسی را اندازه گیری کنند, زیرا به موضوع به موقع بودن گزارشگری مالی مرتبط است. متغیر دیگری که در این تحقیق به آن می پردازیم, تخصص حسابرس در صنعت می باشد. حسابرسان متخصص صنعت قادرند دانش و تخصص صنعت خاصی را توسعه دهند و خودشان را به سرعت با فعالیت های کسب و کار مشتریان آشنا کنند و بنابراین, احتمالاً حسابرسی را زودتر از همتایان غیر متخصص خود به پایان برسانند. تخصص صنعت حسابرس می تواند باعث بهبود کیفیت حسابرسی گردد. شرکت هایی که حسابرس آنها, متخصص صنعت است, دارای سطح مطلق اقلام تعهدی اختیاری کمتر و ضریب واکنش سود بالاتری نسبت به شرکت هایی که حسابرس آنها متخصص صنعت نیست, هستند.

لینک کمکی