فایل word بررسي ورشکستگي در شرکت هاي برتر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبت هاي مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ورشکستگي در شرکت هاي برتر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبت هاي مالي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

با استراتژیک تر شدن تصمیم گیری مالی, مدیران مجبور شده اند با بهره برداری از روش های پیشرفته تجزیه و تحلیل و پیش بینی, نگرش خود را بلند مدت نمایند و مدلهای جدید کنترل را که از دقت و گستردگی بیشتری برخوردارند به کارگیرند. علاوه بر این در طول رکود اقتصادی تعداد شرکت های ورشکسته افزایش یافته است. بسیاری از امور خدماتی توسط پیمانکاران انجام می شود اطمینان از این که پیمانکاران قادر به انجام تعهدات خود هستند مورد توجه بسیاری از نهادها است. در این پژوهش روشی برای ارزیابی قابلیت اطمینان پروژه های پیمانکاران ارائه می گردد. هدف این پژوهش مطالعه پیش بینی ریسک ورشکستگی پیمانکاران پروژه می باشد. در این پژوهش یک نمونه 50 تایی از شرکت های پیمانکاری یا به عبارتی شرکت های موفق بررسی اوراق بهادار ایران که 30 شرکت پیمانکاری آن دارای بیشترین تسهیلات از سیستم بانکی کشور بوده و 92 شرکت به عنوان شرکت های ناموفق یا شرکت های ورشکسته اداره کل امور تصفیه ورشکستگی شرکت های تهران انتخاب شده اند که از این 142 شرکت مورد نظر, فقط 5 مورد خطای طبقه بندی وجود داشته است, که 3 مورد از شرکت هایی که ورشکسته نبوده اند را شکسته و 5 مورد از شرکت های ورشکسته را غیر ورشکسته پیش بینی کرده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که ریسک ورشکستگی بر انتخاب پروژه پیمانکاران تأثیر معناداری دارد.

لینک کمکی