فایل word بررسی مفهوم خورشید در قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی مفهوم خورشید در قرآن دارای 129 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی مفهوم خورشید در قرآن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

تعریف موضوع    1
پیشینه تحقیق    1
سئوالهای اصلی تحقیق    1
سئوالهای فرعی    1
اهمیت مسئله    2
فرضیه اصلی    2
فرضیه فرعی    2
روش تحقیق    2
محدودیتهای تحقیق    3
چکیده    3
مقدمه    5
فصل اول: تفسیر علمی قرآن و دیدگاههای مختلف در مورد قرآن
تاریخچه اجمالی انطباق قرآن با علوم تجربی و اعجاز علمی    13
معنای اصطلاحی تفسیر علمی (انطباق قرآن با علوم تجربی)    13
پیشینه تاریخی تفسیر علمی در غرب    14
پیشینه تاریخی تفسیر علمی در اسلام    17
تفسیر علمی دریک قرن اخیر و علل گسترش آن    20
ردیابی تفسیر علمی در تفاسیر شیعه و اهل سنت    26
انگیزه های روی آوری مفسران به علم گرایی افراطی    28
جریان زیادی روی و میانه روی در تفسیر علمی و ویژگیهای آن    29
اقسام تفسیر علمی    30
الف: اقسام تفسیر براساس هدف مفسر    30
ب: اقسام تفسیر علمی از جهت شکل و شیوه    31
معیارهای تفسیر علمی معتبر    35
آثار مثبت و منفی تفسیر علمی (بررسی دیدگاههای مخالفین و موافقین تفسیر علمی)    38
فصل دوم:خورشید در قرآن
نگاهی گذرا به تاریخچه مطالعات در مورد خورشید    42
بررسی آیات قرآن در مورد خورشید    44
بررسی نکات تفسیری در مورد آیات مربوط به خورشید    46
فصل سوم: خورشید: تولد , حرکت و مرگ
ساختمان و ویژگیهای خورشید    70
حرکت خورشید    81
چرخه زندگی خورشید (زیستگرد خورشید)    92
نتیجه کلی    100
فهرست منابع    102


تحقیق با عنوان خورشید در قرآن را شاید بتوان موضوعی فیزیکی قرآنی نامید. زیرا در این  مجموعه, وضعیت فیزیکی و یا شیمیایی خورشید و نحوه حرکت آن بررسی شده و پس از قطعیت رسیدن کامل این علوم تجربی با قرآن تطبیق داده می شود.
پیشینه تحقیق:
تحقیق در زمینه خورشید در حقیقت پیشینه ای چند هزارساله دارد و تنها قرآن نیست که بدان اشاره داشته است از بطلمیوس گرفته تا کوپرنیک , گا لیله, کپلر و … همه و همه به نحوی خورشید را از جهات مختلف مورد کنکاش قرار داده اند و جالب اینکه قرآن کریم پیش از همه این جنجالها موضع محکم خود را در هزار و اندی سال پیش به همگان عرضه داشته است و اکثر دانشمندان امروزی یافته های علمی خود را به قرآن استناد می کنند.


فهرست منابع و مآخذ:
1-    تفسیر المیزان, محمدحسین طباطبایی , ج19. بنیاد علمی و فکری طباطبایی زمستان 76. چاپ چهارم
2-    الجواهر فی تفسیر القرآن. جوهری طنطاوی. ج9. المکتبه الاسلامیه. 1394هـ ق. 1974 م.
3-    اطلس منظومه خورشیدی, پاتریک مور. گری هانت. ترجمه عباس جعفری. سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی. نوروز 70
4-    پژوهشی در اعجاز علمی قرآن. ج1. محمدعلی رضایی اصفهانی کتاب مبین. 1380. چاپ اول
5-    جهان افرین حسین نوری همدانی. نوین قم. تابستان 75. چاپ دوم
6-    جهان بزرگ و آنچه در آنست. محمدطاهری معیری. انتشارات اطلاعات. 1368. چاپ اول
7-    سفر به منظومه شمسی ترجمه سیدمحمود تقوی. مهرداد ابراهیمی کارگاه نشر 1374. چاپ دوم
8-    فصلنامه بینات شماره 37
9-    کهکشانها درقرآن. لطفعلی سلیمی. انتشارات انصاری. اول فروردین 81. چاپ اول
10- تفسیر طبری (جامع البیان فی تفسیر القرآن) طبری. ج23. دارالمعرفه بیروت 1371 ق.
11- تفسیر مجمع البیان طبرسی ج8. احیا التراث العربی. بیروت 1379 ق
12- تفسیر مجمع البیان ج20. طبرسی. ترجمه حاج شیخ محمدرازی خرداد 1360. انتشارات فراهانی
13- مقایسه ای میان تورات انجیل- قرآن علم. دکتر بوکای ترجمه ذبیح الله دبیر. دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 1374. چاپ ششم
14- مفردات راغب اصفهانی. ماده سبع و دئب
15- نجوم به زبان ساده. اثر کامیل-فلاماریون. ترجمه م.ا. تهرانی بنگاه ترجمه و نشر کتاب. زمستان 49 ش چاپ اول
16- تفسیر نمونه جلدهای 10, 13, 18. ناصرمکارم شیرازی دارالکتب الاسلامیه زمستان 68. چاپ پنجم.

لینک کمکی