فایل word بررسی مبحث محاربه در اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی مبحث محاربه در اسلام دارای 132 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی مبحث محاربه در اسلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه :

بدون تردید از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یک زندگی اجتماعی پرداخته است, همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تکلیف پذیر انسان باعث شده است که بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل کند. بنابراین باید گفت که لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است که برای انسان تعیین تکلیف می کند پس جامعه به چنین قواعد و مقرراتی نیاز دارد و باید مجازات‌هایی وجود داشته باشد برای برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت در بین مردم و قواعد و مقرراتی که با حقوق و آزادی ها و شخصیت معنوی افراد در ارتباط است از اهمیت به سزایی برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعایت احترام و اطاعت از این مقررات کرده است.
حدود یکی از این قواعد و مقررات است که در بین سایر قوانین جزایی اهمیت زیادی دارد و دارای مصادیق مختلفی می باشد که هدف ما در این خصوص بررسی محاربه و مصادیق آن است تا بتوانیم در این مورد تحقیق و تحلیل بیشتری انجام دهیم و مورد توجه قرار گیرد.


فهرست مطالب

پیشگفتار   
مقدمه    1
فصل اول: مجازات و اهداف آن    2
گفتار اول: مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی    3
گفتار دوم: اهداف مجازات    6
فصل دوم: حدود    11
گفتار اول: تعریف حد و انواع آن    12
1. انواع حد    17
2. حد تازیانه    17
3. حد سنگسار    18
4. حد قطع دست    18
گفتار دوم: در بیان احکام حدود از نظر خاصه و عام    18
ضرورت اجرایی حدود و فلسفه آن    20
فایده اجتماعی کیفر حدود    23
فوریت و عدم تأخیر در حدود    24
نتایجی که بر الهی بودن شریعت مرتبت است    25
فصل سوم: محاربه    29
گفتار اول: تعریف محاربه    30
1. تعریف محاربه و قطع طریق    30
2. تعریف محاربه از دیدگاه امام خمینی    31
3. تعریف محاربه و تجدید سلاح لاخافه الناس    31
4. تعریف محاربه در قانون مجازات اسلامی    33
گفتار دوم: ارکان جرم محاربه    33
رکن مادی جرم:    33
1. رفتار مرتکب    35
2. وسیله    35
3. موضوع جرم    36
4. نتیجه مجرمانه    36
5. رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه    37
رکن معنوی جرم    37
گفتار سوم: رابطه محاربه با جرایم دیگر    38
رابطه محاربه با افساد فی الارض    38
رابطه محاربه و بغی    40
رابطه محاربه و جرم سیاسی    43
رابطه محاربه و سرقت    44
گفتار چهارم:    47
تأثیر انگیزه در محاربه    47
شروع به محاربه    48
محاربه در مقررات جمهوری اسلامی    49
محاربه در حقوق کامن لو    52
فصل چهارم    54
گفتار اول: راه های ثبوت محاربه    55
1. علم قاضی    57
2. اقرار    59
3. بینه    61
گفتار دوم: مراجع صالح برای رسیدگی    61
1. دادگاه نظامی    62
2. دادگاه ویژه روحانیت    63
3. دادگاه انقلاب    63
گفتار سوم: علل سقوط محاربه    64
1. مرگ محارب    64
2. توبه    64
3. حق عفو    65
4. جنون و ارتداد    65
5. تأثیر گذشت شاکی خصوصی    65
گفتار چهارم: حد محاربه    66
کیفیت اجرای هر یک از مجازات های محاربه    69
1. قتل    69
2. به دارآویختن    70
3. قطع دست و پا    71
4. نفی    73
نتیجه گیری    76

 
منابع و مآخذ

1. نهج البلاغه, سیدرضی
2. حقوق جزایی اسلام, محمودی/ عباسعلی
3. حدود الهی, کریمی/ حسین, چاپ1361
4. منافع حقوق جزای عمومی, ولیدی/ محمد صالح, چاپ1371
5. حقوق جزایی عمومی, اردبیلی/ محمدعلی, چاپ سوم
6. قانون مجازات اسلامی در آینه آرا دیوان, بازگیر/ یدالله, چاپ1378
7. وسایل الشیعه, جلد18
8. کلیات حقوق جزا, محسنی/ مرتضی, چاپ1375
9. حدود و قصاص و دیات, بی حسین قمی/ سید صادق
10. المبسوط فی فقه امامیه, ج8, شیخ طوسی, ناشر مرکز مرتضویه, چاپ1351
11. حقوق جنایی اسلام, صدر/ سید اسماعیل, ترجمه غفوری/ اکبر, چاپ1373
12. تحریرالوسیله, خمینی/ روح الله, جلد2
13. ریاض المصائل, طباطبائی/ سیدعلی
14. شرح لمعه, شهید ثانی, ترجمه محمدی/ ابوالحسن, جلد9
15. جواهر الکلام, جلد41, نجفی/ سیدمحمدحسن
 16. المهذب, ابن حرا
17. القواعد الفقیه, بجنوردی, جلد3
18. فقه در اسلام, سنگاچی/ محمد, چاپ سوم
19.فلسفه قانون گذاری در اسلام, صبحی محصصانی
20. المتخلص, بخارایی/ محمد محمدبن نصر, انتشارات دانشگاه تهران, چاپ1365
21. جزوه آیات الاحکام, گرجی/ ابوالقاسم, انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
22. فصلنامه قسبات, شماره14-15

لینک کمکی