فایل word بررسی دینداری و پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی دینداری و پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی دینداری و پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
طرح مساله    
ضرورت و اهمیت مساله    
اهداف تحقیق    
فرضیات تحقیق   
سوالات تحقیق   
فصل دوم : پیشینه تحقیق
بررسی آثار و پژوهشهای انجام شده    
فصل سوم: ادبیات موضوع
تعاریف مفاهیم و متغیرهای اساسی تحقیق   
چهارچوب فکری تحقیق وارائه نظریات مرتبط با موضوع تحقیق    
فصل چهارم : روش تحقیق
تعریف جامعه آماری و حجم نمونه   
روش گردآوری اطلاعات   

فصل پنجم : خلاصه نتایج
تجزیه و تحلیل یافته ها    
نتیجه گیری    
پیشنهادات    
محدودیتهای تحقیق   
پرسشنامه    
فهرست منابع    
 
مقدمه
درادوار مختلف تاریخ بشری یکی از مولفه های مهم حیات اجتماعی انسان ها دین بوده است . کمتر جامعه ای را سراغ داریم که دین با اشکال و تعاریف مختلف در هویت فردی و اجتماعی آن سهم وافری نداشته باشد. دین نه تنها از زندگی انسان امروزی کنار نرفته بلکه همچنان یکی از ارکان مهم اجتماعات بشری باقی مانده است. به طوریکه تعمیق تداوم حیات دینی از یک سو گرایش فطری و ذاتی انسان عصر کنونی از سوی دیگر موجب شده دین و گرایشات دینی در زمره مهمترین دغدغه های عصر کنونی باشد.
بازگشت جهانی اندیشه های دینی و جنبش های اجتماعی یکی از غیر منتظره ترین رویدادهایی است که قرن حاضر با آن مواجه است. امری که ظهور و بروز دیدگاهها و موانع مختلف در این حوزه را به دنبال داشته است این امر برای جوامع دینی همچون جامعه ما اگر چه فاکتور بسیار مثبتی قلمداد می شود تلاشهای بسیاری را نیز در این حوزه به یاری می طلبد چرا که حفظ و صیانت از روشهای دینی – اسلامی و دفاع از حقانیت این شریعت آسمانی مسئولیت تک تک آحاد جامعه را خاطرنشان ساخته و وظایف خطیر برنامه میزان نظام را یادآور میشود.


بیان مساله
رشد فزاینده هنجارها و ارزشهای غیر دینی وگاها ضددینی در کنار بی تفاوتی رو به گسترش جامعه در خصوص باورهای مذهبی از جدی ترین مسائلی است که در حال حاضر جامعه ما را با چالشهای جدی  مواجه ساخته است. آمیختگی انگاره های دینی –مذهبی با ارزشها وهنجارهایی که ماهیتا محتوای دینی نداشته و از عوامگرایی صرف ناشی می شود , باعث شده حقیقت دین بر اغلب اعضا جامعه پوشیده مانده و بستر مساعدی را در جهت دین گریزی ودین ستیزی از سوی  برخی اعضا جامعه و بویژه تحصیل کردگان فراهم آورد بطوریکه برای پاره ای از افراد جامعه این تصور قالبی را ایجاد کرده که دین ودانش در تعامل با هم بوده و قابل تلفیق نمی باشند. این مسائل درمحیط های آموزشی بویژه دانشگاه بیش از هر فضای دیگری نمودیافته است به گونه ای که با گذرزمان شاهد کمرنگ شدن پایبندی دانشجویان به دین و سستی در اعتقادات مذهبی آنها هستیم . این امر در کنار اهمیت نقش سرنوشت ساز قشر تحصیل کرده جامعه درآینده کشورو چشم داشتها و مطالبات روزافزون جامعه از آنان برای پیشبرد اهداف جامعه در عرصه های گوناگون بویژه در بعد فرهنگی – که مذهب از زیر ساختهای اساسی آن است , بیشتر نمود می یابد.
گذشته از آن عدم استفاده بهینه از سرمایه های مادی و معنوی موجود در محیط دانشگاه و بی توجهی مسئولین و برنامه ریزان آموزشی نسبت به این سرمایه ها برای پرورش اندیشه های دینی و تحکیم زیر بناهای مذهبی دانشجویان از مسائل مسلمی است که پیشاوری جامعه است بویژه متأسفانه ذهنیت منفی برخی از اعضا جامعه نسبت به محیط دانشگاه و مشخصاً دانشگاه آزاد در خصوص ضعف و سستی در پایبندی دانشجویان به دین و معارفت دینی در این قبیل دانشگاهها باعث شده این امر بیش از پیش مسأله ساز شود در کنار آن شکلگیری و رشد فضای فکری دانشجویان در محیطی که آنچنان که انتظار می رود عهده دار رسالت آموزش و تحکیم زیربناهای دینی نیست علاوه بر آنکه پاسخی به کنکاش های ذهنی دانشجویان در این زمینه نداده و چالشی را مرتفع نمی سازد هزاران چالش جدید را ایجاد نموده و با انتقال آن به جامعه مسائلی جدیدتری در سطح بسیار وسیع فراهم خواهد آورد.
این مسائل توجه جدی و تدقیق روز افزون به بررسی میزان پایبندی دانشجویان دانشگاه را به دین آشکار می سازد چرا که با اطلاع از میزان پایبندی دانشجویان دانشگاه به دین و معارف دینی علاوه بر آنکه از مخاطرات آتی جامعه پیش گیری راه حل مناسبی برای مسائل مطرح شده در فوق پیش روی, قرار خواهد داد. امید اینکه این تحقیق و تحقیقاتی از این دست گام مؤثری در این راستا باشد.
ضرورت تحقیق:
دانشگاه با گسترش وسیع آموزشی و حجم زیاد مخاطبانش از عرصه هایی است که نقش کلیدی در اندیشه سازی و اندیشه پروری در جامعه ها دارد. اهمیت غیر قابل انکار دانشگاه در تعمیق ارزشها و هنجارهای اجتماعی واقعیتی است که به یقین از نگاه تیز بین مسئولین و سیاست گذاران آموزشی پنهان نمانده  و کوشش های گوناگون در اصلاح و بهبود کیفیت فضا و محتوای آموزشی در دانشگاه ها از مصادیق بارز آن است . لیکن تلاشهای صورت گرفته از سوی مسئولین در مقایسه با اهمیت سرمایه های مادی و معنوی که دانشگاه چه در بعد مادی و چه در ابعاد انسانی در اختیار سیاست گذاران و متولیان امر آموزشی قرار می دهد, بسیار اندک است لذا مغنتم دانستن این سرمایه ها و استفاده بهینه از آنها از ضرورت های اساسی است که لزوم تحقیق و پژوهش در ارتباط با میزان مقید و پایبندی دانشجویان به دین را آشکار می سازد.
همچنین محیط دانشگاه از بهترین عرصه هایی است که بستر لازم جهت ایجاد و ابقا اندیشه های دینی را در ذهن دانشجویان فراهم می آورد و به دلیل برخورداری از امکانات گوناگون فرصت آشنایی هر چه بیشتر و عمیق تر دانشجویان با معارف دینی را در اختیار آنان قرار می دهد از دیگر سوی کمیت و کیفیت سرمایه انسانی که در اختیار دانشگاه است یعنی دانشجو و بویژه شرایط خاص سنی و روحی- روانی که دانشجویان در سنین تحصیل در دانشگاه از آن برخوردارند قابلیت انعطاف و تأثیر پذیری بیشتری را در آنها ایجاد نموده که این می تواند بعنوان مهمترین امکان توسط مسئولیت مورد استفاده بهینه قرار گرفته و به ارتقا و رشد فکری دانشجویان در زمینه مسائل دینی کمک کند.

 

فهرست مطالب

الف ـ سیمای پاسخگویان    2
الف ـ 1 ـ توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت    2
الف ـ2ـ توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل    3
الف ـ3ـ توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی    4
الف ـ 4 ـ توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی    5
الف ـ 5 ـ توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی    6
الف ـ 6 ـ توزیع پاسخگویان بر حسب سال ورودی به دانشگاه    7
الف ـ 7 ـ توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت    8
الف ـ 8 ـ توزیع پاسخگویان بر حسب میزان متوسط درآمد ماهیانه خانواده    9
الف ـ 9 ـ توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد اعضای خانواده    10
ب ـ توصیف نظرات پاسخگویان    11
ب ـ 1 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین    11
ب ـ 2 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر ارتباط با گروه همسالان کم اعتقاد    12
ب ـ 3 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر وضعیت ظاهری    13
ب ـ4 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر وضعیت ظاهری اساتید    14
ب ـ5 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اسلامی کردن متون درسی در دانشگاه    15
ب ـ6 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر برگزاری آئین مذهبی در دانشگاه    16
ب ـ7 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر داشتن حجاب و رعایت آن    17
ب ـ8 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پوشش و آرایش    18
ب ـ9 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز    19
ب ـ 10 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیربرپایی نماز جماعت در دانشگاه    20
ب ـ11 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین    21
ب ـ 12 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اسلامی شدن فضای دانشگاه    22
ب ـ 13 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر تحصیلات خانواده    23
ب ـ 14 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق شهری    24
ب ـ1 ـ 14 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق پایین شهر    24
ب ـ2 ـ 14 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق متوسط شهر    25
ب ـ3 ـ 14 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق بالای شهر    26
ب ـ 15 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین با توجه به محل سکونت    27
ب ـ1 ـ 15 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در شهر    27
ب ـ 2 ـ 15 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در روستا    28
ب ـ 16 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر درآمد    29
ب ـ 17 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی    30
ب ـ 18 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر سختگیری در مسائل اسلامی در دانشگاه    31
ب ـ 19 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مطالعه کتب مذهبی در بین دانشجویان    32
ب ـ 20 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر مطالعه مذهبی    33
ج ـ توصیف نتایج    34
ج ـ 1ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر فضای رشد دانشجو برمیزان پایبندی به دین    34
ج ـ 2ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر پوشش و حجاب برمیزان پایبندی به دین    35
ج ـ 3ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی برمیزان پایبندی به دین    36
ج ـ 4ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز برمیزان پایبندی به دین    37
ج ـ 5 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر محل سکونت بر میزان پایبندی به دین    38
ج ـ6 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر داشتن مطالعه مذهبی بر میزان پایبندی به دین    39
ج ـ 7ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیرسختگیری در دانشگاه برمیزان پایبندی به دین    40
د ـ رابطه بین متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل    41
د ـ 1ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و متغیر جنسیت    41
د ـ 2ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و متغیر وضعیت تاهل    43
د ـ3 ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و متغیر گروه سنی    44
د ـ 4 ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و متغیر رشته تحصیلی    46
د ـ 5 ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و وضعیت اشتغال    49
د ـ 6 ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و میزان متوسط درآمد ماهیانه خانواده    49
د ـ 7 ـ رابطه بین میزان تاثیر تحصیلات خانواده و تعداد اعضای خانواده    50


فهرست جداول

جدول شماره‌ 1ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت    2
جدول شماره 2 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل    3
جدول شماره 3 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه‌های سنی    4
جدول شماره 4 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی    5
جدول شماره 5 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت    6
جدول شماره 6 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سال ورودی به دانشگاه    7
جدول شماره 7 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت    8
جدول شماره 8 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متوسط درآمد ماهیانه خانواده    9
جدول شماره 9 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد اعضای خانواده    10
جدول شماره‌ 10ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین    11
جدول شماره‌ 11ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر ارتباط با گروه همسالان کم اعتقاد    12
جدول شماره‌ 12ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر وضعیت ظاهری    13
جدول شماره‌ 13ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر وضعیت ظاهری اساتید    14
جدول شماره‌ 14ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر اسلامی کردن متون درسی در دانشگاه    15
جدول شماره‌ 15ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر برگزاری آئین مذهبی در دانشگاه    16
جدول شماره‌ 16ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر داشتن حجاب و رعایت آن    17
جدول شماره‌ 17ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر پوشش و آرایش    18
جدول شماره‌ 18ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز    19
جدول شماره‌ 19ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر برپایی نماز جماعت در دانشگاه    20
جدول شماره‌ 20ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین    21
جدول شماره‌ 21ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر اسلامی شدن فضای دانشگاه    22
جدول شماره‌ 22ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر تحصیلات خانواده    23
جدول شماره‌ 23ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در مناطق پایین شهر    24
جدول شماره‌ 24ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در مناطق متوسط شهر    25
جدول شماره‌ 25ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در مناطق بالای شهر    26
جدول شماره‌ 26 ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در شهر    27
جدول شماره‌ 27 ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در روستا    28
جدول شماره‌ 28 ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر درآمد    29
جدول شماره‌ 29 ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی    30
جدول شماره‌ 30 ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر سختگیری در مسائل اسلامی در داتشگاه    31
جدول شماره‌ 31 ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان مطالعه کتب مذهبی در بین دانشجویان    32
جدول شماره‌ 32 ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر مطالعه مذهبی    33
جدول شماره‌ 33ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر فضای رشد دانشجو بر میزان پایبندی به دین    34
جدول شماره‌ 34ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پوشش و حجاب بر میزان پایبندی به دین    35
جدول شماره‌ 35 ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی بر میزان پایبندی به دین    36
جدول شماره‌ 36ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز بر میزان پایبندی به دین    37
جدول شماره‌ 37ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر محل سکونت بر میزان پایبندی به دین    38
جدول شماره‌ 38ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر داشتن مطالعه مذهبی بر میزان پایبندی به دین    39
جدول شماره‌ 39ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر سختگیری در دانشگاه بر میزان پایبندی به دین    40
جدول شماره‌ 40ـ  نتایج آزمون مقایسه تاثیر جنسیت بر متغیرهای وابسته    41
جدول شماره 41 ـ توزیع فراوانی میزان تاثیر وضعیت ظاهری بر حسب جنسیت    42
جدول شماره‌ 42ـ  نتایج آزمون مقایسه تاثیر وضعیت تاهل بر متغیرهای وابسته    43
جدول شماره 43 ـ توزیع فراوانی میزان تاثیر حجاب بر حسب وضعیت تاهل    44
جدول شماره 44ـ نتایج مقایسه متغیرهای وابسته و گروه سنی    45
جدول شماره 45ـ نتایج مقایسه متغیرهای وابسته و رشته تحصیلی    46
جدول شماره 46 ـ توزیع فراوانی میزان تاثیر اسلامی کردن متون درسی در دانشگاه و بر حسب رشته تحصیلی    47
جدول شماره 47 ـ توزیع فراوانی میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین بر حسب رشته تحصیلی    48
جدول شماره 48ـ نتایج مقایسه متغیرهای وابسته و وضعیت اشتغال    49
جدول شماره 49 ـ نتایج مقایسه متغیرهای وابسته و متوسط درآمد ماهیانه    50
جدول شماره 50 ـ نتایج مقایسه میزان تاثیر تحصیلات و تعداد اعضای خانواده    50


فهرست نمودار

نمودار شماره 1 ـ  توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت    2
نمودار شماره 2 ـ  توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل    3
نمودار شماره 3 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب گروه‌های سنی    4
نمودار شماره 4 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی    5
نمودار شماره 5 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی    6
نمودار شماره 6 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب سال ورود به دانشگاه    7
نمودار شماره 7 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت    8
نمودار شماره 8 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان متوسط درآمد ماهیانه خانواده    9
نمودار شماره 9 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب تعداد اعضای خانواده    10
نمودار شماره 10 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین    11
نمودار شماره 11 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثبر ارتباط با گروه همسالان کم اعتقاد    12
نمودار شماره 12 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثبر وضعیت ظاهری    13
نمودار شماره 13 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثبر وضعیت ظاهری اساتید    14
نمودار شماره 14 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثبر اسلامی کردن متون درسی در دانشگاه    15
نمودار شماره 15 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثبر برگزاری آئین مذهبی در دانشگاه    16
نمودار شماره 16 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر داشتن حجاب و رعایت آن    17
نمودار شماره 17 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پوشش و آرایش    18
نمودار شماره 18 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز    19
نمودار شماره 19 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر برپایی نماز جماعت در دانشگاه    20
نمودار شماره 20 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین    21
نمودار شماره 21 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اسلامی شدن فضای دانشگاه    22
نمودار شماره 22 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر تحصیلات خانواده    23
نمودار شماره 23 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق پایین شهر    24
نمودار شماره 24 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق متوسط شهر    25
نمودار شماره 25 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق بالای شهر    26
نمودار شماره 26 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در شهر    27
نمودار شماره 27 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در روستا    28
نمودار شماره 28 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر درآمد    29
نمودار شماره 29 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی    30
نمودار شماره 30 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر سختگیری در مسائل اسلامی در داتشگاه    31
نمودار شماره 31 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان مطالعه کتب مذهبی در بین دانشجویان    32
نمودار شماره 32 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر مطالعه مذهبی    33
نمودار شماره 33 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر فضای رشد دانشجو بر میزان پایبندی به دین    34
نمودار شماره 34 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پوشش و حجاب بر میزان پایبندی به دین    35
نمودار شماره 35 ـ توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی برمیزان پایبندی به دین    36
نمودار شماره 36 ـ توزیع درصدی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز برمیزان پایبندی به دین    37
نمودار شماره 37 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر محل سکونت بر میزان پایبندی به دین    38
نمودار شماره 38 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر داشتن مطالعه مذهبی بر میزان پایبندی به دین    39
نمودار شماره 39 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر سختگیری در دانشگاه بر میزان پایبندی به دین    40

لینک کمکی