فایل word بررسی احکام مربوط به توقیف اموال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی احکام مربوط به توقیف اموال دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی احکام مربوط به توقیف اموال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

آیین دادرسی مدنی, مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی, انقلاب, تجدید نظر, دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.فهرست مطالب
                                     
مقدمه   
تعریف   
کلیات   
مفهوم اجرای احکام مدنی   
شرایط اجرای احکام مدنی   
اهمیت اجرای احکام   
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری   
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجرا مفاد اسناد رسمی در ثبت   
فصل اول: قواعد عمومی
1-1- مقدمات و شرایط اجرا    
2-1- ترتیب اجرا    
3-1- مامورین اجرا    
4-1- هزینه های اجرا (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)   
5-1- مرور زمان   
6-1- اقسام اجرا    
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)   
2-2- موارد رفع توقیف   
3-2- در توقیف اموال منقول   
4-2- در توقیف اموال غیرمنقول   
5-2- در توقیف حقوق مستخدمین   
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام   
2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام   
3-3-  شرح ماد 123 قانون اجرای احکام   
4-3-  شرح ماده 124 قانون اجرای احکام   
5-3-  شرح ماده 125 قانون اجرای احکام   
6-3-  شرح ماده 126 قانون اجرای احکام   
7-3-  شرح ماده 127 قانون اجرای احکام   
8-3-  شرح ماده 128 قانون اجرای احکام   
9-3-  شرح ماده 129 قانون اجرای احکام   
فصل چهارم: تکمله
1-4- دستور توقیف اموال   
2-4- نحوه توقیف اموال   
3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث   
4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی   
5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه   
6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها   
7-4- فروش اموال توقیف شده   
8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال   
9-4- بازداشت محکوم علیه غایب   
منابع و ماخذ

 

منابع و ماخذ


1- شریفی, مهدی و انوشه پور, مسعود, شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته, 1381.
2- امامی, دکتر سیدحسن, حقوق مدنی, جلد ششم, چاپ دوازدهم, 1372.
3- جعفری لنگرودی, دکتر محمدجعفر, دانشنامه حقوقی, جلد اول, 1375.
4- دهخدا, علی اکبر, لغتنامه, 1340.
5- شهری, غلامرضا, حقوق اسناد و املاک, چاپ پنجم, 1376.
6- لوراسا, میشل, مسئولیت مدنی, ترجمه دکتر محمد اشتری, 1375.
7- کاتوزیان, دکتر ناصر, حقوق مدنی (عقود معین) جلد اول, چاپ پنجم, 1373.
8- مهاجری, علی, شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب, جلد اول, چاپ دوم, 1381.
9- جعفری لنگرودی, دکترمحمدجعفر, مبسوط در ترمینولوژی حقوق, جلد چهارم, 1378.
10- بهرامی, دکتر بهرام, اجرای احکام مدنی, 1382.
11- مهاجری, علی, آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران, 1381.

لینک کمکی