فایل word ستارگان و بررسی تغییر و تحولات آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word ستارگان و بررسی تغییر و تحولات آنها دارای 185 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ستارگان و بررسی تغییر و تحولات آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

«فهرست مندرجات»
پیشگفتار   
چکیده   
بخش اول : کلیّات ستاره شناسی
فصل اول : ستاره شناسی 2
مقدمه 3
1-1    پیشینه ستارگان      4
1-2    ستاره چیست؟    11
1-3    اندازه گیری فاصله ستارگان    14
1-4    رصد خانه ها و تلسکوپ ها    18
فصل دوم : انواع ستارگان    21
مقدمه    22
2-1 ستاره ای به نام خورشید    23
2-2 ستاره های هالی 28
2-3 ستاره های دنباله دار و شهابها    30
2-4 ستارگان متغییر    40
2-5  نواخترها, ابر نو اخترها    41
2-6 خوشه پروین    45
2-7 ستارگان تپنده 47
2-8 ستاره نوترونی 49
نتیجه گیری بخش اول 51

بخش دوم : تحولات ستارگان

فصل سوم : ویژگی های ستارگان    57
مقدمه    58
3-1 طیف ستارگان    59
3-2 دمای ستارگان    61
3-3 جرم  ستارگان    64
3-4 رنگ ستارگان    66
3-5 درخشندگی ستارگان    67   
3-6 حرکت ستارگان 71
3-7 نیرو گرانشی ستاره 74
3-8 مختصات استوایی ستارگان 77
فصل چهارم : از تولد تا مرگ    80
مقدمه 81
4-1 نحوه تشکیل ستاره 81
4-2 منابع انرژی ستاره 86
4-3 زندگی ستاره 87
4-4 واکنش زنجیری    89
4-5   انفجار ستارگان    91
4-6 تکامل ستارگان    94
4-7 تحول ستارگان    98
4-8 مرگ ستارگان    99
4- 9 سیاه چاله ها    105
4-10 کوتوله سفید    105
نتیجه گیری بخش دوم    107
بخش سوم : نجوم, فیزیک ستاره

فصل پنجم : فیزیک ستاره 111
مقدمه 112
5-1 ابرهای گازی بین ستاره ای 113
5-2 ستاره های دوتایی    115
5-3 اجتماعات ستارگان    119
5-4 ستارگان جوان    122
5-5 ستارگان خاموش 122
نتیجه گیری بخش سوم    129
فصل ششم : نتایج و ضمائم 132
ضمائم 133
واژه نامه فارسی به انگلیسی 140
منابع 147

 

سؤالات مصاحبه
1-    نحوه ی تشکیل یک ستاره چگونه است؟
2-    آیا ستارگان در تمامی نقاط آسمان به طور یکنواخت پراکنده شده اند یا به علت خطای دید است که ستارگان انبوهی را در یک قسمت از آسمان مشاهده می کنیم؟
3-    مهم ترین ویژگی ها برای شناسایی یک ستاره چیست؟
4-    چه عواملی باعث تفاوت میان ستارگان می شود؟
5-    آیا احتمال دارد که خورشید پس از تبدیل به غول سرخ, نواختر شود.
6-    هر ستاره از تولد تا مرگ خود چه مراحلی را طی می کند؟
7-    با توجه به اینکه نمودار HR یکی از مهم ترین نمودارها برای تعیین درخشندگی ستارگان برحسب رده ی طیفی آن ها است در این باره توضیح دهید.
8-    آیا مراحل تحول برای تمامی ستارگان یکسان است و به چه عواملی بستگی دارد؟
9-چه چیز ترکیبات شهاب سنگی را که ما مشاهده می کنیم ایجاد کرده است؟
10- آیا مرگ ستاره به معنی نابود شدن و ناپدید شدن آن از آسمان است؟

 

منابع فارسی
1-    اسرار کهکشانها و ستارگان . ال . ای . کورویچ . از دی – سید احمد سیدی نوقابلی – مهندس بهزاد قهرمان – حسنعلی قهرمان انتشارات آستان قدس – چاپ اول 1370.
2-    آشنایی با رصدخانه های دنیا – زیکفرد مارکسی ورنرفاو – ملک جلالی – مهندس بهزاد قهرمان – دکتر عدالتی – انتشارات آستان قدس – چاپ اول 1371
3-    پیشگامان دانش اخترشناسی – کاوین سولیوان – علی اکبر شریفی – دکتر تقی عدالتی – علی کسالیانی – انتشارات آستان قدس – چاپ اول 1377
4-    186 پرسش و پاسخ نجومی – آین نیکلسون – دکتر عبدالمهدی ریاضی – هادی رفیعی – دکتر محمد تقی عدالتی انتشارات آستان قدس چاپ دوم 1383.
5-    ستاره شناسی و شناخت جهان – وسه فسو یاتشکی – شیشاکف و بایف – نازارها مبارچیان – انتشارات مهر – آبان 1361.
6-    ستاره شناسی در دنیای جدید – ب . آ . واروفتسف – ویلیامینف – ابوالفضل آزموده – انتشارات گوتنبرگ – چاپ اول 1380.
7-    ستارگان ساختار و تحول آن ها – آو جی . تیلر – دکتر تقی عدالتی – انتشارات استاد – چاپ اول بهار 1363.
8-    ستاره ای به نام خورشید – کیورکی جورج گاموف – محمد حیدری ملایری – انتشارات پیروز – چاپ سوم 1380
9-    سیری کوتاه در سرگذشت عالم – دکتر علی بهروزفر – انتشارات پیروز – چاپ سوم 1380
10-ساختار ستارگان و کهکشانها – پاول هاج – توفیق حیدرزاده – انتشارات گیتاشناسی – چاپ دوم 1372
11-شناخت مقدماتی ستارگان – توفیق حیدرزاده – انتشارات گیتاشناسی – چاپ اول 1364.
12-کاوشی در ستاره شناسی – ژاکلین و سیمون میتون – محسن مدیر شانه چی – انتشارات آستان قدس – بهمن 1356
13- نجوم و اختر فیزیک مقدماتی – زیلیک اسمیت – دکتر جمشید قنبری – دکتر تقی عدالتی – دکتر محسن سربیشه – انتشارات

منابع انگلیسی
1.    Astronomy . monthly . Astormdia . Box92788 , Milwaukkee , WI .
2.    Sky and telescope , monthly , sky publishing corp .  49 Bay state Rd , Cambridge , MA.
3.    space scince Reviews , montly . D . Reidel , single 419 – 421 Dordrecht . Holland.
4.    phsics today Reviwes , American Institute of physics 335 E . 45 thst . new yorkny
5.    Rose . w. k . In troduction to Astrophysics . New york : Holt . Rinehartand Winston . 1973
6.    unsold . Albrecht . the new . cosmos . 3ded . New . york : springer – verlag . 1983

سایتها
1.    W WW .  astronomy now . com
2.    W WW .   parssky . com
3.    W WW .    nojum . com
4.    W WW .    isna . ir
5.    W WW .    toossky . com
6.    W WW .    persiandel . com
7.    W WW .   Hubble . ORG
8.    W WW .    Nasa . Gov
9.    W WW .   Jame jamshid . com

مجلات و روزنامه ها
1-    روزنامه قدس – 30/8/1384 – شماره 5146 – شماره سال هجدهم کتاب
2-    اخبار دنیای نجوم – مجله دانشمند – سال 43 – مرداد 1384 – شماره 502 – ص 16 و 17.
3-    اخبار نجومی – دانشمند 7 – سال 43 – ماهنامه مهر 1384 – صفحه 14 – صفحه 90
4-    کالر – جیمز – منشا رشته طیفی در اختر فیزیک – دانشمند 5 – سال 24 – ماهنامه مرداد ماه 1365 – صفحه 83.

لینک کمکی