فایل word بررسی حاشیه نشینی و مشکلات آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی حاشیه نشینی و مشکلات آن دارای 154 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی حاشیه نشینی و مشکلات آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
فهرست
فصل اول    3
کلیات    3
مقدمه:    4
بیان مسئله:    7
اهداف تحقیق:    12
روش تحقیق:    13
مفهوم حاشیه نشینی:    14
تفاوت حاشیه نشینی و زاغه نشینیک    15
تهدیدات:    16
تاریخچه  و روند حاشیه نشینی در جهان:    18
فصل دوم    28
گسترش شهرها    29
تفاوت حاشیه نشینی در غرب و کشورهای جهان سوم    30
نحوه سکونت حاشیه نشینان    32
مهاجرت و حاشیه نشینی    38
علل مهاجرت:    39
فقر و حاشینه نشینی    39
فرهنگ فقر (اسکارلوئیز)    39
جدائی گزینی فضایی:    42
فصل سوم    44
روند حاشیه نشینی درایران    44
تحلیلی از حاشیه نشینی درایران    45
روند حاشیه نشینی درایران    53
تاریخچه حاشیه نشینی در ایرانک    54
انواع مساکن نابهنجار:    59
وضعیت خاص مهاجرت به تهران پس از انقلاب    67
سابقه و نحوه برخورد با پدیده حاشیه نشینی درتهران    81
فصل چهارم    84
تاریخچه شکل گیری تهران و تکامل آنک    89
دیدگاه آقای دکتر منصور خلیلی عراقی:    89
توسعه تهران از سال 1200 تا 1371 ه.شک    94
دوران تحولات شهر نشینی درتهران    95
گسترش فضایی شهر تهران و پیدایش شهرکهای اقماری:    104
آغاز مرحله جدید وسیاست طرح توسعه تهران:    113
مهاجرت مستقیم:    127
مهاجرت نیمه مستقیم:    127
نتیجه گیری:    139
منابع    142
فصل اول
کلیات

 

مقدمه
جمعیت انبوهی که در شهرها , شهرکها و آبادیهای اطراف تهران و مناطق فقیرنشین داخل تهران زندگی می کنند وبا رشد بی رویه ای افزایش می یابد, درواقع اغلب همان کسانی هستند که درمفابله با محدودیتهای پیش گفته, عدم توانایی مالی در تهیه مسکن درداخل محدوده شهر تهران یا مشکلات دیگر در محل سکونت فبلی, مسکن خود را به خارج از محدوده یا مناطق حاشیه ای داخل شهر منتقل کرده اند و در عمل باید جز جمعیت شهر تهران به شمار آیند.
چرا که هیچ یک از این محلات, آبادیها, شهرکها و حتی شهرهایی که جمعیت آنها به سرععت رشد می کنند مانندمحله های فقیر نشین داخل شهر جاذبه ای جز مجاورت با شهر تهران ندارند که البته وجود رفاه نسبی, تفریح و سرگرمی برای مردم بویژه برای جوانان از عوامل مهم جذب کننده در شهرهای بزرگی چون تهران بوده است.
افزایش جمعیت شهر تهران و به همراه آن گسترش فیزیکی شهر واضافه شدن فواصل شهری, ارائه خدمات را مشکل و گران گرده و مسائلی نظیر کمبود, گرانی, نامناسب و غیر بهداشتی و بالاخره فرسوده, بودن مسکن , کمبود آب وبرق, تلفن, کمبود فضای سبز , آلودگی و ترافیک . کمبود فضای آموزشی, کمبود امکانات پزشکی و دهها مشکل دیگر را به وجود آورده است.
باید خاطرنشان کرد که افزایش جمعیت در خارج از محدوده خدماتی که به طور مستقیم و درموارد غیر مستقیم از خدمات شهری استفاده می کنند باعث شده این مشکلات از عمق و وسعت بیشتری برخوردار گردیده و مشکل جدیدی را در زندگی شهری بوجود بیاورد که ما از آن تحت عنوان حاشیه نشینی  نام می  بریم.
افرادی که د راین مناطق ساکن می شوند کسانی هستند که توانایی تهیه مسکن درمناطق دیگر شهر که از امکانات و خدمات نسبتاً بیشتری برخوردار هستند را ندارند.
اغلب ساکنان این مناطق را شهر نشینان یا روستائیان مهاجر فقیری تشکیل می‌‌دهند که جهت تأمین هزینه های زندگی در داخل شهر مشغول به کار بوده و برای رسیدن به محل کار باید هر روز مسافت زیادی را طی کنند. بنابر این رفت و آمد و هزینه های آن از مسائلی است که برای این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است.
کمبود آب و فقدان سیستم آبرسانی مناسب نیز از مشکلات دیگری است که اهالی این مناطق با آنان روبه رو هستند به نحوی که در بعضی از این مناطق, آنها مجبود به خرید آب از تانکرهای حامل آب می باشند.
فقدان سیستم جمع آوری زباله و شبکه فاضلاب و هزینه هایی که دفع زباله به همراه دارد موجب بروز آلودگی در این مناطق گردیده واین آلودگی و بیماریهای ناشی از آن به دلیل فقیرنشین بودن آین مناطق و عدم وجود حمایت های اجتماعی امکان تشدید ففر اقتصادی را فراهم می سازد.
تراکم جمعیت و نامناسب بودن مسکن فقر مالی و فرهنگی, فقدان تاسیسات و تسهیلات شهری از جمله مشکلاتی می باشند که ساکنین این مناطق را آنها روبرو هستند.
اگر از دیدگاه تئوریک به این موضوع نگریسته شود می توان مشاهده کرد که مشکلات ناشی از حاشیه نشینی دارای پیامدهای اجتماعی روانی به عنوان یک عامل مهم درحفظ نظم و ثبات اجتماعی مورد توجه قرار گرلفته و میزان گرایش به رفتار ضد اجتماعی که معمولاً انتظار می رود در ناطق حاشیه نشین از درجه بالائی برخوردار باشد وامکان رواج اخرافات اجتماعی و فرهنگی واقتصادی را در میان ساکنان این مناطق افزایش دهد بررسی می شود.
بیان مسئله:
در کشورهای در حال توسعه به علت رشد سریع جمعیت و عوامل گوناگون مانند عدم تقسیم مناسب امکانات شهری, مسئله مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به سوی شهرهای بزرگ یک امر عادیست. درایران نیز از این بعد به علت مسائل خاص جغرافیائی و دیگر مسائل شهرهای بزرگ خصوصاً شهری مانند تهران, دچار مشکل مهاجرت گردیده اند. د ررژیم گذشته در بیش از سه دهه, تهران چنان رشد یافت که با گذشته خود فاصله گرفت.
از سال 1356 و با شروع انقلاب و آشوبهای شهری و بعد از آن , چنگ تحمیلی باعث گردید که افراد بیکار ساکن د ر روستاهای کوچک و بزرگ و شهرهای کوچک, جهت یافتن کار هر چند کاذب روانه شهرهای بزرگ بخصوص حاشیه تهران گردند.
این مهاجران به علت فقر اقتصاد ی و گرانی مسکن, قادر به خرید خانه در تهران نبودند, و در نتیجه به حاشیه های این شهر که در حال حاضر عمدتاً در حوزه حومه جنوب تهران قرار دارند. هجوم برده اند و به علت برخورد قاطع با این مهاجران و عدم برنامه ریزی جامع و مناطق, حریم تهران گسترش بی رویه‌ای یافته تا آنجا که روستاهای چند سال گذشته به شهرکهای بزرگ فاقد امکانات رفاهی, آموزشی, درمانی و ... تبدیل گردیدند.
به طور نمونه می توان به جاده نظامی د رمسیر جاده ری- ورامین اشاره کرد که در سال 1356 فقط سه خانوار در آن زندگی می کردند ولی امروز دهها هزار نفر جمعیت دارد.
به طور کلی مجموعه روستاها و شهرکهای حوزه جنوب حومه تهران امروز با کمبود امکانات رفاهی از طرفی و رشد جمعیت مهاجر از طرف دیگر و همچنین رشد مجتمع های ساختمانی در بخشی از مناطق آن و عدم اعطای مجوز ساخت و ساز در برخی دیگر از مناطق آن, مسائل و مشکلاتی را به وجود آورده است که موجب نارضایتی مردم این مناطق شده است.
ذیلاً خلاصه مشکلاتی را روستاها و محله های خارج از محدوده شهری (محلهای حاشیه نشین) با آن مواجه اند عنوان می شود:
1-    مسکن:
کمبود مسکن در این نقاط مسئله ای حاد گشته است. عدم اجازه ساخت وساز از طرفی و رشد جمعیت که خصیصه ذاتی روستائیان مهاجر است از طرفی دیگر باعث ایجاد مشکلات و نابسامانیهائی درآن خانواده ها نهایتاً جامعه شده است.
2-    مشکلات شهری:
تشکیل این روستاها و شهرک ها در حریم شهر موجب شده تا در حوزه خدمات شهری قرار نگیرد و عدم خدمات رسانی و تامین امکانات مورد نیاز شهرکها و روستاهای واقع د رحریم باعث شده تا این محلمه ها همواره با مشکلات بهداشتی, آموزشی, خدماتی و ... مواجه بوده که به نارضایتی ساکنان آن نیز منجر گردیده است.
3- آب آشامیدنی:
برای مثالی از مشکل آب آشامیدنی می توان به منطقه 20 تهران اشاره کرد. آب شرب اغلب روستاها و شهرک های این منطقه از طریقی کاملاً نامناسب (مانند آبرسانی با تانکرهای غیر بهداشتی و...) تأمین می شود که مشکلات عدیده ای را در سطح منطقه بوجود آورده است...

 

منابع
1-    پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری با موضوع حاشیه نشینی.
2-    مجله فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.
3-    کتاب جغرافیای استان تهران- سال دوم متوسطه.
4-    مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی – مهاجرت حاشیه نشینی- مسکن – بدون تاریخ.
5-    مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی – حاشیه نشینی بررسی گودهای دروازه غار بدون تاریخ.
6-    مجدالدین – اکبر- «بررسی روابط اجتماعی حاشیه نشینان تهران» پایان نامه لیسانس دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران 1356.
7-    وحیدی – حسن «مقدمه ای بر تئوری حاشیه نشینی و مهاجرتهای بی رویه درجهان سوم و ایران» پایان نامه لیسانس – وزارت برناه و بودجه 1365.
8-    یوسفی – حاج علی « تصویری از محیط زندگی کودکان و جوانان مناطق حاشیه نشین شهر» کتابخانه وزارت برنامه و بودجه – 1350.
9-    امانی – مهدی «انفجار شهرها دررابطه با جمعیت مهاجر» آبان1371 – مجله پیام یونسکو.
10-    بنی فاطمه – حسین«بیکاری و مهاجرت» مجله رشد جغرافیا شماره 13 بهرا 1267 گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز.
11-    بحرانی – محمد حسین «پژوهشی در علل ونتایج حاشیه نشینی در ایرانظ دانشگاه شیراز- دانشکده جامعه شناسی.
12-    پیران – پرویز «شهر نشینی شتابان و ناهمگون » مجله سیاسی اقتصادی سال دوم شماره پانزدهم ص 57-61
13-    پیران – پرویز«شهر نشینی شتابان و ناهمگونظ مجله سیاسی اقتصادی سال دوم شماره 17- ص 20 تا 23.
14-    پیران – پرویز« آلونک نشینی در تهران» مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی- تیر 1367 ص 51 تا 56.
15-    پیران – پرویز « آلونک نشینی درتهران» مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی – شهریور 1367 ص 56 تا 59.
16-    پیران – پرویز « آلونک نشینی درتهران» مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی – مهر 1367 ص 34 تا 38.
17-    پیران – پرویز «آلونک نشینی درسنگاپور» مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی بهمن 1366ص 53 تا 54
18-    پن درل – نان «آلونک نشینی درسالوادورباهیا» مجله اطلاعت سیاسی – اقتصادی – دی 1366 – ص 34
19-    تره خوس – مارتا «خانه زاغه » مجله پیام یونسکو بهمن 1371 ص 34 تا 30
20-    حسین زاده دلیر – کریم « حاشیه نشینی درجستجوی معنی و مفهوم» مجله سیاسی اقتصادی.
21-    حوزه معاونت امور سازمان عدم تمرکز «بررسی مقدماتی مسائل حاشیه نشینی» تهران آبان 1355 وزارت کشور.
22-    خلیلی عراقی- منصور «شناخت عوامل موثر بر گسترش بی رویه شهر تهران 1367 – دانشگاه تهران.
23-    زنجانی – حبیب الله «جمعیت تهران و آینده آن» روزنامه اطلاعات 16 فروردین 1372 – شماره 19876
24-    شکویی – حسین «حاشیه نشینان شهری» تبریز – 1355 دانشکده ادبیات دانشگاه آذرپادگان.
25-    فرید یداله «کتاب جغرافیا و شهرشناسی» صفحه 162 با عنوان توسعه ورد آور شهری(حلبی آباد ما و...)
26-    مهدوی – مسعود «کتاب جغرافیای جمعیت».
27-    مهاجرانی – علی اصغر «بررسی مهاجرتهای داخلی درایران» پائیز 1371.
28-    نجمی – ناصر «دارالخلافه طهران در یکصد سال پیش» تارخچه تهران از صفحه 13 تا 28
29-    نجمی – ناصر «دارالخلافه طهران در یکصد سال پیش » دروازه های تهران از صفحه 43 تا 48.
30-    نجمی – ناصر «درالخلافه طهران دریکصد سال پیش» آبادیهای مناطق قدیم تهران ص 65 تا 80.
31-    نجمی – ناصر «دارالخلافه طهران در یکصد سال پسش » میدانهای قدیمی طهران از ص 205 تا 210
32-    نجمی- ناصر «دارالخلافه طهران دریکصد سال پیش » اقلیم تهران از ص 32 تا 40
33-    نظریان- اصغر «گسترش فضایی شهر تهران و پیدایش شهر کهای اقماری» مجله تحقیقات جغرافیایی شماره 20 بهار 1370 ص 97 –138.
34-    نتایج مطالعات تضیلی سرشماری عمومی ونفوس و مسکن مرکز آمار ایران 1365.
35-    نتایج مطالعات 10 ساله سالهای 1335- 45- 55 و 1365.

لینک کمکی