فایل word بررسی جمعیت و جمعیت شناسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی جمعیت و جمعیت شناسی دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی جمعیت و جمعیت شناسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
فهرست مطالب
مقدمه    1
موضوع و تعریف جمعیت و جمعیت شناسی    2
اهداف جمعیت شناسی :    3
فصل اول    4
جمعیت    4
پراکندگی جمعیت بر سیاره زمین    4
نا پیوستگی و فاصله های تراکم جمعیت از همدیگر–    5
توزیع غیر عادلانه منابع و مواد غذایی در بین جمعیت کره زمین    6
توزیع جغرافیایی ویژگیهای نژادی و دینی جمعیت    8
نژاد-    8
رشد جمعیت دنیا , تاریخچه رشد جمعیت انسانی    9
قلمرو جمعیت شناسی    13
سابقه توجه به مسأله جمعیت    17
تحول تاریخی جمعیت و مرحله انتقالی    19
ساختار و حالت جمعیت و انواع و توزیع    21
1- توزیع بر حسب جنس    22
2- توزیع بر حسب سن    25
3- توزیع جغرافیایی و توزیع بر حسب شهر و روستا    29
4- توزیع جمعیت بر حسب وضع زناشویی    31
5- توزیع جمعیت بر حسب فعالیت و شغل    32
6- توزیع جمعیت بر حسب وضع سواد آموزش    35
7- توزیع جمعیت بر حسب وضع مهاجرت    36
8- توزیع جمعیت بر حسب خانوار و ابعاد و انواع آن    37
الف) خانوارهای معمولی    37
ب) خانوارهای دسته جمعی    37
9- توزیع جمعیت و خانوار بر حسب وضع سکونت    38
نگاهی اجمالی به نظریه های جمعیتی    40
گروه اول طرفداران نظریه افزایش جمعیت.    41
گروه دوم مخالفان افزایش جمعیت.    44
گروه سوم طرفدارن جمعیت با تعداد ثابت.    46
گروه چهارم پیروان نظریه حد متناسب جمعیت.    46
توجه به مسأله جمعیت در ایران و برگزاری سرشماریها و آمارگیریهای جمعیتی    47
طرح مطالعه و تحقیق جمعیت    48
مرکز آمار    49
آمارگیری به وسیله سایر سازمانها    51
سیاستهای جمعیتی و برنامه های جمعیت و توسعه    52
(با توجه به وضع ایران)    52
سیستها و برنامه های پهناور (جنبی و غیر مستقیم)    52
علل افزایش جمعیت    53
1.پیشرفت علوم پزشکی-    53
2.پیدایش ماشین و افزایش محصولات غذایی-    54
3.ارتباطات-    55
رشد جمعیت در ایران    56
دو چارچوب جهت تجزیه و تحلیل علل رشد جمعیت    57
رشد جمعیت و وسایل معیشت    57
رشد جمعیت و تغییرات حاصل در میزانهای موالید و مرگ    66
ارتقای سطح تغذیه    69
در مرحله آغازین :    70
در مرحله دوم :    70
در مرحله سوم :    70
فصل دوم    76
تقسیمات کشوری    76
تقسیمات کشوری ایران در سده بیست    76
تقسیمات کشوری : 1216-1285    78
انجمن های ایالتی و ولایتی :    83
الف : زمینه های تکوین و اختیارات    83
ب – زمینه های عقیم ماندن انجمن ها    86
تقسیمات کشوری 1380-1316    92
الف – قالب ها و تغییرات    92
ب – منشا و ریشه ها    97
نظامگیری    99
غرب گرایی    100
ایرانی گری    103
نتیجه گیری    107
منابع و مآخذ    109


مقدمه
کلمه جمعیت چه عبارات و مفاهیمی را به ذهن شما می آورد . جمعیت کلاس , جمعیت شهر یا روستا ؟ جمعیت یک کشور , رشد بی رویه جمعیت ؟ آیا تاکنون هیچ یک از مشکلاتی که به جامعه آن روبروست به افزایش جمعیت نسبت داده اند .
از 1 تا 60 به طور آرام بشمارید , در این زمان 170 نفر در جهان متولد می شوند . بنابراین از این لحظه تا فردا همین ساعت باید غذا , مسکن , آموزش و سایر امکانات برای 245000 نفر دیگر تأمین شود .
شاید تاکنون از خود بپرسید که چرا در کشورها سرشماری انجام می گیرد . چرا همه کشورها به گرد آوری اطلاعات جمعیتی می پردازند . بنابراین متوجه می شویم که جمعیت و بررسی عوامل جمعیتی مهم و قابل بحث است . پس در ابتدا به تعریف جمعیت می پردازیم .
جمعیت به مجموعه از افراد که دارای اشتراکی با یکدیگر از جهات مختلف مثل مسائل قومی , نژادی , سیاسی , مذهبی بوده و در یک مکان با هم به سر می برند جمعیت می گویند . مثل جمعیت سیاه پوستان امریکایی یا جمعیت ارامنه آذربایجانیها . جمعیت شناسی در حقیقت یک مطالعه علمی جمعیت است که چند تعریف به شرح ذیل دارد.
1-    مطالعه ساختار جمعیتی در ابعاد مختلف , توصیف و تحلیل آماری , بررسی حرکات جمعیت , روابط متقابل مابین پدیده های جمعیتی از جنبه های اقتصادی – زیستی همگیدر چهار چوب علم جمعیت شناسی بررسی می گردد . پس جمعیت شناسی کلیه جنبه های مختلف مثل زاد و ولد , مرگ و میر , مهاجرت , وضعیت زناشو یی ( ازدواج , طلاق ) , توزیع سنی , جنسی , جغرافیای جمعیت , امید به زندگی را بررسی می کند .
2-    پیش بینی آینده با توجه به میزان رشد جمعیت و منابع موجود را بعضی علم جمعیت شناسی می گویند .
3-    تعریف سازمان ملل متحد : علمی که به هدف بررسی جمعیت از جهات اندازه , ساختار , تغییر و تحول حرکات , خصوصیات مشترک از جنبه کمی و بررسی حرکات زمانی و هم چنین ارتباط متقابل بین پدیده های جمعیتی به لحاظ کیفی می باشد .
موضوع و تعریف جمعیت و جمعیت شناسی
کلمه جمعیت به اجتماعی از افراد مقیم در یک مکان اطلاق می شود, اعم از اینکه اقامتشان مستمر باشد یا موقت. در جمعیت شناسی معمولاً منظور از جمعیت, تجمعی است از افراد انسان که در یک منطقه – مثل شهر ور روستا به طور مستمر و معمولاً به شکل تجمعی از خانوار و خانواده زیست می کنند. از این رو, جمعیت خاصی که برای منظوری خاص در زمان و مکانی معین دور هم گرد آیند لزوماً در جمعیت شناسی مورد نظر نیست. با وجود این, گروههای محدود شغلی, اداری, فرهنگی و مشابه مثل جامعه کارمندان, تجار, پزشکان, مهندسان, کشاورزان, هنرمندان و نویسندگان نیز در بررسی های جمعیتی در برخی موارد جمعیتهای محدود محسوب می شوند و در مطالعات موردی دارای اهمیت ویژه اند. با توجه به این تعاریف, جمعیت شناسی علمی است که ابعاد, شمار, ساختار و خصوصیات و تحول جمعیتها را اصولاً با روش کمی و ریاضی بررسی می کند و امکان آگاهی و تحلیل کیفی جمعیت را فراهم می سازد.
اهداف جمعیت شناسی :
1-    شناخت و آگاهی در خصوص ساختار و حالات جمعیت در بخش مورد مطالعه .
2-    توصیف کامل گذشته جمعیت در یک منطقه و توزیع آن در بخش های مختلف .
3-    پژوهش در روند های جمعیت و رابطه آن با جنبه های مختلف سازمان اجتماعی منطقه .
4-    آینده نگری جمعیت و پیامدهای آن .
 به طور کلی مباحث جمعیت شناسی در دو سطح خرد و کلان بررسی می شود . جمعیت شناسی خرد به بررسی خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی می پردازد و جمعیت شناسی کلان شناخت کلی ساختار جمعیت با حوزه مطالعه بزرگتر و از دیدی وسیع تر مورد بررسی قرار می گیرد .


فصل اول
جمعیت
پراکندگی جمعیت بر سیاره زمین
از زمانی که حیات بر روی خاک پیداشد و انسان زندگی خود را بر روی زمین آغاز کرد, با داشتن قابلیت های طبیعی خود توانست نسل خود را آن چنان گسترش دهد و پراکنده کند که امروز جمعیت بشر از مرز 5 میلیارد نفر فراتر رفته است. در هر ثانیه به طور متوسط 3 نفر در یک سال 95 میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده می شود. اگر جمعیت جهان به همین منوال افزایش یابد, پیش بینی می شود بعد از گذشت کمتر از یک قرن جمعیت دنیا از مرز 15 میلیارد نفر تجاوز نماید. با توجه به کثرت جمعیت کنونی زمین, اگر تراکم جمعیت خشکیهای کره زمین را از نظر بگذرانیم خواهیم دید که به سبب عوامل طبیعی و تاریخی, انسانها درون هر قاره تنها قسمت معینی از خشکیها را اشغال کرده اند. کناطق پر جمعیت دنیا در  واقع قطبهای انبوه تراکم جمعیت هستند عبارتند از :
1. آسیای شرقی که قطب اول تراکم انسانهاست و شامل بیش از 2/1 میلیارد نفر چینی, ژاپنی و کره ای می باشد.
2.آسیای جنوبی و جنوب شرقی قطب دوم تراکم انبوه انسانی است که شامل 3/1 میلیارد نفر پاکستانی, بنگلادشی, برمه ای, تایلندی, ویتنامی, لائوسی, کامبوجی, اندونزیایی, مالزیایی و فیلیپینی است.
3.اروپای مرکزی و غربی, شبه جزایر مدیترانه و امریکای شمالی با جمعیتی نزدیک به 1 میلیارد نفر قطب سوم تراکم انسانی را- که به نام قطب آتلانتیک شمالی خوانده می شود- به وجود آورده است. این سه قطب تراکم انسانی با هم در حدود 4/3 جمعیت کره زمین را تشکیل می دهند.
به غیر از سه قطب جاذبه انسانی- که توضیح دادیم- بیش از 1 میلیارد انسان دیگر در نقاط مختلف جهان به طور پراکنده دیده می شوند.
نا پیوستگی و فاصله های تراکم جمعیت از همدیگر–
 اگر به مقیاسی دقیق تر پخش و توزیع جمعیت را مطالعه کنیم, خواهیم دید درون قاره ها به طور ناهماهنگ و ناپیوسته پراکنده اند؛ به طوریکه در برابر جمعیت داخلی قاره ها انبوهی از انسانها در حاشیه خشکیها, در مسافتی که بیش از 800 و 1000 کیلومتر از دریا فاصله ندارند, سکنی گزیده اند. مراکز قاره ها یا به طور کامل یا نسبی خالی از سکنه
مانده اند, تنها می توان قسمتی از قاره افریقا را که عوامل تاریخی (استعمار) در پخش و پراکندگی جمعیت آن اثری خاص داشته است, از این قاعده مستثنی کرد. علاوه بر پراکندگی های ساحلی جمعیتها, نکته ای از توزیع جمعیت برداشت می کنیم این است که در داخل مناطق نیز توده های انسانی, در سمت شرق و غرب قاره ها, یکسان توزیع نشده اند. موقعیت متقابل خشکی و  دریا نسبت به هم و تأثیر آب و هوای اقیانوسی می توانند از علتهای اساسی این اختلاف باشند....

 

منابع و مآخذ

1-    افتخاری , عبدالرضا (          ) , طرح جامع تقسیمات کشوری , بی تا , تهران .
2-    اطلس ایران  (1378) , سازمان نقشه برداری کشور , چاپ اول .
3-    امانی , مهدی (            ) , مبانی جمعیت شناسی, سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها .
4-    ترجمه یعقوب فروتن (          ) , جامعه و جمعیت , انتشارات دانشگاه مازندران , چاپ اول .
5-    جمشید , بهنام (1343 ) , جمعیت شناسی عمومی , انتشارات دانشگاه تهران.
6-    کریمی پور,یدالله (1381 ),تقسیمات کشوری ایران,انتشارات انجمن جغرافیایی ایران , چاپ اول .
7-    موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران , روشهای تحلیلی جمعیت شناسی .
8-    وزارت آموزش و پرورش (1384 ) , جغرافیا سال دوم آموزش متوسطه , شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران , نوبت هفتم .

لینک کمکی