فایل word بررسی بافت تاریخی گردشگری شهرستان ارومیه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی بافت تاریخی گردشگری شهرستان ارومیه دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی بافت تاریخی گردشگری شهرستان ارومیه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

پیش گفتار    
مقدمه    
بخش ‌اول: بررسی جامعه شناسی روستایی شهرستان ارومیه   
فصل اول: بررسی کلیات جامعه شناسی روستای امامزاده از توابع شهرستان
ارومیه در استان آذربایجان غربی با عنوان «روستای امامزاده»    
فصل دوم:  ارتباط مسائل روستایی با مرکز شهر    
کلیات جمعیتی    
ترکیب جمعیتی    
مهاجرت    
علل مهاجرت روستائیان استان به مراکز شهری        
علت مهاجرت روستائیان به شهرها   
میزان جمعیت باسواد    
زندگی روستایی در استان آذربایجان غربی    
ویژگیهای روستاهای استان    
شهرستان ارومیه در یک نگاه کشاورزی و محدوده ‌آن        
محصولات عمده        
باغداری   
بخش صنعت    
صنایع روستایی    
صنایع دستی    
راهها و حمل و نقل    
بخش دوم: کتاب شناختی   
فصل اول: مشخصات کتاب شناختی و فهرست مطالب آن کتاب    
فصل دوم: بررسی و نتایج حاصله از کتاب فوق‌الذکر    
منابع و مأخذ   
 


پیش‌گفتار
 
در پی تهیه  نقشه‌های به مقیاس 000/250: 1 که 138 برگ آن در سیستم UT.M پهنه کشور را می پوشاند,‌ شایسته بود فرهنگ جغرافیایی نوینی که هر جلد آن حاوی تفسیر آبادیهای یکبرگ نقشه باشد تهیه و توزیع گردد فرهنگ جغرافیایی 10 جلدی گذشته اداره جغرافیایی ارتش (فرهنگ رزم‌‌آرا) در زمان خود فرهنگ جامعه و مناسبی بوده است ولی با گذشت زمان و دگرگونیهای زیادی که در شهرها و روستاهای کشور پدید آمد ضرورت تدوین فرهنگ جغرافیایی جدیدی را بیش از پیش آشکار ساخت.
بدین منظور از اردیبهشت ماه سال 1353  هجری شمسی گروههای پژوهشی و گردآوری اطلاعات جغرافیایی به روستاها اعزام گردیدند.
در این فرهنگ شرح همه‌ شهرها و آبادیهای کوچک و بزرگ و حتی مزارع بطور اختصار آورده شده است. مزارع غیرمسکونی در شرح روستایی که به ن وابسته است نام برده شده است.
نام و مشخصات رودها, دشتها و کوهها, و دیگر عوارض طبیعی که روی نقشه‌ نشان داده شده‌اند در شرح آبادیهایی که به آنها نزدیک هستند آورده شده و همچنین کوشش شده است که بناهای تاریخی و آثار باستانی و زیارتگاه‌های موجود در آبادیها و یا پیرامون آنها نیز منظور گردد.
برای گردآوری دانستنیهای این فرهنگ علاوه بر اطلاعات جمع‌آوری شده در محل,‌ آوری شده در محل, از تحقیقات پژوهشگران نیز استفاده شده است.


مقدمه

موضوع جامعه‌شناسی روستایی:‌
جامعه‌شناسی روستایی یکی از رشته‌های جامعه‌شناسی است که از لحاظ روش و موضوع با جامعه شناسی عمومی ارتباط نزدیک دارد, بدین معنی که در جامعه شناسی روستایی نیز از روشهای پهنانگر و از فنون رایج در رشته‌های جامعه شناسی نظیر پرسشنامه و مصاحبه و نمونه‌گیری استفاده می‌شود.
ویژگی این رشته از جامعه شناسی آن است که به بررسی شکل‌‌بندیهای اجتماعی و فرهنگی مربوط به جوامع روستایی می‌پردازد و بدین ترتیب زمینه کار آن شامل سیستمها و خرده سیستمهای موجود در جامعه روستایی از قبیل انجمنها,‌ گروهها,‌ نهادها, ارزشها, هنجارها, قشرها و انواع پدیده‌های اجتماعی است که حیات جامعه روستایی را تشکیل می‌دهد. به دیگر سخن, اگر علم جامعه‌شناسی روستایی را می‌توان رشته‌ای از جامعه‌شناسی دانست که بطور کلی پدیده های جامعه روستایی را با روش علمی مورد بررسی قرار می‌دهد.
جامعه شناسی روستایی در بررسیهای خود از رشته‌های متعدد علوم اجتماعی یاری می‌گیرد که مهمترین آنها عبارتند از جغرافیای انسانی, جمعیت شناسی, اقتصاد,‌ تاریخ و آمار. هر یک از این رشته‌ها بطور مستقیم یا غیرمستقیم با جامعه شناسی روستایی مرتبط است: بنابراین, جامعه شناس روستایی الزاماً باید حداقل آشنایی لازم را با آنها داشته باشد . این نکته را بایستی خاطر نشان ساخت که از یک طرف,‌ تحقیق و ارزیابی اساس آگاهیهای لازم برای توسعه‌روستایی محسوب می‌شود و از طرف دیگر, دگرگونهای جامعه‌ روستایی در قرن حاضر را باید با تکنولوژی نیز در ارتباط قرار داد,‌ زیرا نتایج  و یا عواقب اجتماعی ورود فنون جدید در جامعه روستایی به منزله پدیده‌های جدید می تواند مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس آن تصمیمات لازم اتخاذ شود. به عنوان مثال کاهش مهاجرتهای فصلی در پی ورود ماشین و استفاده از آن در امر درو و بذر پاشی و بسته‌بندی و غیره و یا جذب گروههای خوش نشین به وسیله‌ صنایع تبدیلی و تولیدی درون منطقه‌ روستایی موجب کاهش بیکاری و در ضمن مانع مهاجرتهای وسیع از روستا به شهر می شود.
همچنین این تحقیق با عنوان «جامعه شناسی روستای امامزاده‌ ارومیه» که مربوط به درس جامعه شناسی روستایی رشته‌ خدمات پرورشی مقطع کاردانی تحت نظارت جناب آقای استاد دکتر رستگار گردآوری و در دو بخش و چهار فصل تهیه گردیده که امید است پذیرا واقع گردد.


 
مطالعات مونو گرافیک:‌
به منظور تکمیل بررسیهای اجتماعی – اقتصادی مناطق, در هر منطقه یک ده به عنوان نمونه انتخاب شده و کلیه‌ جنبه‌های اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی آن با روش «ژرفایی» مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب از سال تأسیس این مؤسسه تاکنون دهها جلد مونوگرافی روستایی منتشر شده است.

 

منابع و مآخذ:

سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح, فرهنگ جغرافیایی ارومیه, 1376,ج13.
طالب, مهدی, نگاهی جامعه شناختی به مسائل اعتبارات روستائی در ایران, چاپ اول, معاونت ترویج و مشارکت مردمی.
وزارت جهاد سازندگی, موسسه خدمات فرهنگی چشمه, پاییز 1372.
وثوقی, منصور, جامعه شناسی روستائی, چاپ هفتم, کیهان, تهران, 1366.

لینک کمکی