فایل word مقاله برابر سازي فرصت ها براي تمامي شهروندان بالاخص جانبازان و معلولين (طراحي مجموعه تفريحي ورزشي براي جانبازان و معلولين با رويکرد تقويت روحيه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله برابر سازي فرصت ها براي تمامي شهروندان بالاخص جانبازان و معلولين (طراحي مجموعه تفريحي ورزشي براي جانبازان و معلولين با رويکرد تقويت روحيه) :

چکیده:
مدیریت صحیح و برنامه ریزی دقیق به همراه طراحی مناسب و استاندارد نقش بسزایی در ایجاد تقویت روحیه افراد به ویژه معلولان و جانبازان دارد و در شکوفایی جامعه ای شاداب و با انگیزه که سرمایه اصلی هر کشور محسوب می شود, مؤثراست. این امر مستلزم توجه به سیما و منظر شهری همراه با ساختار منظم طراحی شهری و از حیث دیگر ساخت فضاهای شهری بالاخص برای معلولین و جانبازان است. در این مقاله به ضرورت طراحی فضاهای ورزشی و تفریحی برای معلولان و جانبازان با تقویت روحیه از سوی مدیریت و برنامه ریزی شهری اشاره شده است.

لینک کمکی