فایل word مقاله برررسي گام هاي مديريت بحران درساماندهي بافتهاي فرسوده شهريمحله جماران شهررشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله برررسي گام هاي مديريت بحران درساماندهي بافتهاي فرسوده شهريمحله جماران شهررشت :

چکیده:
بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های حاشیه ای و غیر استاندارد در کشورهای در حال توسعه, بنا به دلایلی از قبیل عدم رعایت معیارهای فنی و مهندسی در ساخت بنا, شبکه ارتباطی ناکارآمد, عدم وجود تأسیسات و تجهیزات شهری,بیش تر از سایر بافت های شهری در معرض خطرسوانح طبیعی از جمله زلزله ,آتش سوزی,سیل ,حوادث ناشی ازنشت گاز شهری و ; قرار دارند که این موضوع در سالهای اخیر مورد توجه مدیران اجرایی و نخبگان دانشگاهی قرار گرفتهاست و به صورتهای متفاوتی با آن برخورد می شود بدین جهت مدیران اجرایی جهت استفاده بهینه از فضای بافتهای فرسوده در نواحی شهری طرحهای متفاوتی را به مورد اجرا گذاشته اند .بهسازی, نوسازی و یا بازسازی گونه های متفاوتی از طرحهای مداخله در بافتهای فرسوده می باشد. از آنجایی که مدیریت بحران فرایندی ازمدیریت دانایی و اندوخته های علمی است و بابهره گیری از دانش موجود درسازمان سکونتگاه های انسانی و مراکز علمی و تحقیقاتی به دست آمده , نقشی مکمل درتوسعه مدیریت پایدارشهریدارد که توانسته است با تلفیق دانش و تجربه آن را به صورت رفتاری عمومی در سکونتگاههای شهری نهادینه نماید.به طورکلی کاربرددانش مدیریت بحران در مدیریت شهری از جمله برنامه ریزی ساماندهی بافتهای فرسوده شهری ضرورتاجتناب ناپذیراست .بااین نگرش مقاله به دنبال تبیین نقش مدیریت بحران در ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با مشارکت مردم و مسئولان به عنوان هدف این پژوهش است. براین اساس در این مقاله به مطالعه نقش عواملمؤثرمدیریت بحران در ساماندهی بافت فرسوده محله جماران شهررشت از طریق روشهای گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی (مشاهده ,مصاحبه وپرسشنامه) پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مدیریت بحران یکی ازمهمترین عوامل مؤثر در پیشبرد راهبردهای ساماندهی(بهسازی و نوسازی) با مشارکت مردم وسازمانها وهمچنین بهبود خدمات رسانی در مواقع بحرانی در بافتهای فرسوده شهری به خصوص در سطح محله جماران است.

لینک کمکی