فایل word بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر کاراته کار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر کاراته کار دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر کاراته کار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه پژوهش    2
مقدمه    3
بیان مسأله    4
ضرورت و اهمیت تحقیق    6
اهداف تحقیق    7
هدف کلی    7
اهداف اختصاصی    7
فرضیه های تحقیق    7
فرضیه اصلی    7
فرضیه های فرعی    7
تعاریف واژه ها و اصطلاحات    8
فصل دوم: پیشنیه پژوهش    10
الف: زمینه های نظری و موضوع تحقیق    11
ایمنی ذاتی    12
ایمنی اکتسابی    20
سیستم ایمنی و بیش تمرینی    20
ب: تحقیقات انجام گرفته درخصوص موضوع تحقیق    21
خلاصه    26
فصل سوم: روش پژوهش    27
جامعه آماری    28
روش و طرح تحقیق    28
متغیرهای تحقیق    32
وسایل و ابزار تحقیق    32
روش اندازه گیری    33
روشهای آماری    33
فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش    34
الف: توصیف داده ها    35
ب: آمار استنباطی    47
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    58
خلاصه تحقیق     59
بحث و نتیجه گیری     60
بحث و نتیجه گیری کلی    61   
محدودیت های تحقیق    64
پیشنهادات تحقیق    64
فهرست منابع    66
 
فهرست جداول
جدول 4-1: مقایسه میانگین سن, قد, وزن, و سابقه قهرمانی در چهار گروه    35
جدول 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    36
جدول 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    37
جدول 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    38
جدول4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    39
جدول 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی    40
جدول 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین    41
جدول 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     42
جدول 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     43
جدول 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون    44
جدول 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین    45
جدول 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه    46
جدول 4-13: مقایسه میانگین لوکو سایت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    47
جدول 4-14: مقایسه میانگین لکوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه    48
جدول 4-15: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لکوسیت در چهار گروه    48
جدول 4-16: مقایسه زوجی اختلاف میانگین لکوسیت در گروه های مورد مطالعه    49
جدول 4-17: مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    50
جدول 4-18: مقایسه میانگین لنفوسیت در پس آزمون اول در گروههای مورد مطالعه    51
جدول 4-19: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه     51
جدول 4-20: مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    52
جدول 4-21: مقایسه میانگین مونوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه    53
جدول 4-22: تحلیل کووالانس مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه    53
جدول 4-23: مقایسه نوتروفیل در پس آزمون اول در چهار گروه    54
جدول 4-24: تحلیل کوواریانس مقایسه نوتروفیل در چهار گروه    54
جدول 4-25: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    55
جدول 4-26: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه در پس آزمون اول    56
جدول 4-27: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین ائوزینوفیل پس آزمون دوم در چهار گروه    56
جدول 4-28: مقایسه زوجی اختلاف میانگین ائوزینوفیل برحسب گروه های مورد     57
نمودار
نمودار 4-1: مقایسه میانگین سن, قد, وزن, و سابقه قهرمانی در چهار گروه    35
نمودار 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    36
نمودار 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    37
نمودار 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    38
نمودار 4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     39   
نمودار 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی    40
نمودار 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین    41
نمودار 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     42
نمودار 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     43
نمودار 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون    44
نمودار 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین    45
نمودار 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه    46

 

مقدمه

فعالیتهای ورزشی علاوه براینکه, یک عمل تفریحی ونشاط¬آورند, وسیله موثری در حفظ سلامت بدن و نیرومندی جسم محسوب می¬گردند.
علوم پزشکی و علوم ورزشی مکمل یکدیگرند و هریک از دیگری سودی بهینه می¬برند. در سالهای اخیر پزشکان اهمیت ویژه¬ای برای پیش¬گیری قائل شده¬اند و در تلاش هستند تا با کمک آن از بروز و ابتلا به بیماریها ممانعت به¬عمل آورده و عوامل تهدیدکننده سلامتی افراد را شناسایی و کنترل نمایند. دراین راستا طب ورزشی سعی در ممانعت از بروز وابتلا به بیماری¬ها دارد و بر نقش و همکاری علوم پزشکی و علوم ورزشی تاکید دارد.
تحقیقات متعددی درخصوص نقش فعالیت¬های بدنی بر بهبود کارآیی سیستم¬های بدن و سلامت عمومی انسان ها انجام شده است. این مطالعات بیان می¬دارد که فعالیت های ورزشی باعث رشد و توسـعه سیستم¬های تشکیل دهنده بدن می¬گردد.
یکی ازسیستم¬های مهم و حیاتی بدن, سیستم ایمنی است. سیستمی که بدون عملکرد صحیح آن, ادامه حیات به مخاطره ¬افتاده و چه بسا غیر ممکن گردد.
از آنجایی¬که جنبه¬های گوناگون فعالیت¬های¬بدنی, اثرات متفاوتی بر روی سیستم ایمنی بدن اعمال خواهند کرد, لذا به نظر می¬رسد که شناسایی این تأثیرات می¬تواند در تفسیر دقیق¬تر مکانیسم¬های فیزیولوژیکی و عکس¬العمل¬های بیولوژیکی بدن راه گشا باشد.
چنین به نظرمی¬رسد که فعالیت¬های¬بدنی منظم, زیربیشینه و درازمدت اثرات متفاوتی در مقایسه با فعالیت¬های بدنی نامنظم, سنگین وکوتاه مدت روی سیستم ایمنی بدن دارد. این احتمال وجود دارد که تمرین سنگین با شدت بالا وبیش از حد, موجب اختلال عملکرد سیستم ایمنی بدن شده, مقاومت بدن را در برابر انواع باکتری¬ها و ویروس¬ها کاهش دهد.
پژوهش حاضر به مقایسه اثر سه روش بیش¬تمرینی بر سیستم ایمنی بدن می¬پردازد, چون سیستم دفاعی بدن وظیفه حفظ سلامتی بدن درمقابل عوامل بیماری¬زا را برعهده دارد و این تحقیق سعی در بررسی اثر سه نوع فعالیت _ بیش تمرینی _ را بر این سیستم دارد.
سلامتی و تندرستی افرادی که به فعالیت¬های¬ ورزشی می¬پردازند, به¬خصوص ورزشکارانی که به صورت مداوم به تمرینات شدید می¬پردازند, لازم است مورد توجه قرار گیرد و کلیه عوامل که باعث تقویت و تضعیف این سیستم می¬گردند, شناسایی شوند.


بیـان مسئله

فیزیولوژی ورزش  یکی از شاخه¬های علـوم ورزشی است, که موضوعات تحقیقاتی گسترده¬ای را شامل می شود و سعی دارد با استفاده از امکانات موجود تأثیرحرکات و فعالیت¬های بدنی با شدت¬های مختلف بر بدن را مورد مطالعه قرار دهد.
 با توجه به این¬که سلامتی با نوع وشدت فعالیت¬های جسمانی  رابطه دارد, می¬توان با استفاده از روش¬های مختلف این رابطه را مورد بررسی و اثر آن را بر روی هر یک از
 سیستم¬های بدن مورد ارزیابی قرار داد.
فیزیولوژی ورزش و طب ورزشی در سال¬های اخیر پیشرفت زیادی داشته اند, ولی هنوز مسائل زیادی ناشناخته مانده است. به عنوان مثال دانش و آگاهی از مکانیزم¬های فیزیولوژیکی در خصوص سازگاری¬های تمرین  هنوز کامل نیست و برای مربیان و ورزشکاران سوالات بیشتری نسبت به آنچه که دانشمندان می¬توانند پاسخ دهند, وجود دارد.
بسیاری از ورزشکاران براین باورند که فعالیت بدنی مقاومت آنها را در مقابله با
 بیماری¬های متعدد بهبود می¬بخشد, در مقابل عده ای از محققان, مربیان و پزشکان تیم¬های ورزشی, اثر سو فعالیت¬های بدنی, بخصوص فعالیت¬های فزاینده و خسته¬کننده را روی سیستم ایمنی گزارش کرده و معتقد هستند که ورزشکاران ممکن است در طول تمرین شدید یا رقابت, مستعد ابتلا به بیماری¬های مختلف گردند. همچنین عده¬ای نیز معتقدند که انجام تمرینات سبک و هوازی  ممکن است پاسخ سیستم ایمنی را برای سلامتی به¬ نحو مطلوب¬تری افزایش دهد ( برنر و شفارد  , 1994).
بسیاری از محققان عنوان کرده¬اند که اگرچه شرکت منظم در فعالیت¬های بدنی منظم و سبک باعث افزایش اثر¬بخشی در سیستم ایمنی می¬گردد, اما انجام تمرین خیلی شدیدو رقابت-های سطح بالای ورزشی, ممکن است خود باعث سرکوب سیستم ایمنی و افزایش آمادگی به عفونت¬ها گردد ( مکینون,  1999 ).
تحقیقات زیادی در زمینه میزان, حجم و شدت تمرین در ارتباط با توان فیزیولوژیکی  هنگام تمرین و سازگاری¬های مثبت و منفی در دوره بازیافت دوره بازگشت به حالت
¬اولیه   انجام گرفته است. اکثر محققان معتقدند که چنانچه حجم کار و تمرینی که¬ ورزشکاران انجام می¬دهند بیش از توان فیزیولوژیکی آنان باشد و مدت دوره بازیا¬فت کافی نباشد, ممکن است به عوارضی از قبیل خستگی مزمن  و بـیماری سندرم بیش¬تـمرینی  دچار ¬شوند, درنهایت بر کیفیت و کمیت اجرای مهارت¬ها وتوانایی بدن آنها اثر منفی می¬گذارد, سیستم¬ایمنی نیز تحت تاثیر بیش¬تمرینی قرار می¬گیرد. تمرینات ورزشی به طور مستقیم و غیرمستقیم, عملکرد و توزیع
 سلول¬های¬سفید گردش خون را تحت تأثیر قرار می¬دهند. انواع تمرین¬ها با شدت¬ متفاوت اثر¬های زودگذر و پایداری را بر سیستم¬ایمنی بدن می¬گذارد. با وجود نتایج متناقض, اکثر محققان معتقدند که تمرین¬های سبک موجب افزایش کوتاه¬مدت فعالیت گلبول¬های¬سفید می¬شود, درحالیکه تمرین-های شدید, فعالیت گلبولهای سفید  را تضعیف می¬¬کند( پین,  1994 ).
چنـانچه حجم و شدت تمرین¬ها زیاد باشد و دوره بازیافت کافی نباشد و ورزشکار دچار سندرم بیش تمرینی شود, علاوه بر تأثیر گذاردن بر بسیاری از متغیرهای فیزیولوژیکی مثل هورمون¬ها, آنزیم¬ها, ضربان¬قلب¬استراحت و فشارخون, بیش¬تمرینی ممکن است که باعث کاهش گلبول¬های¬سفید ¬¬_ لکوسیت¬ها _ شود و عملکرد آنان را تحت تأثیر قرار دهد. تحقیقات اخیر نشان می¬دهد که تمرین با شدت متوسط برای سیستم¬ایمنی مفید اسـت, ولی برنامه¬های تمرینی شدیـد بسیاری از ورزشکاران نخبه ممکن است به سیستم¬ایمنی آنها صدمه وارد آورد و بدین وسیله سبب افزایش بروز عفونت گردد( نیمن,1990. پیترز,1983. هلس,1997).

 

فهرست منابع

-ادگینتون,دی. دبل یو. ادگرتون,وی.آر. بیولوژی فعالیت بدنی, ترجمه,ح.نیکبخت
        (1382).چاپ دوم,تهران,انتشارات سمت,ص :216.

-ادموند,آر.بورک. بازگشت به حالت اولیه مطلوب در, ورزش,ترجمه,ن.
       خواجوی(1382 ). انتشارات دنیای حرکت, ص: 63.

-امیر ساسان, ر.( 1373). بررسی ایمنی سلولی وارزیابی زیر رده های لنفوسیتی
      متعاقب یک فعالیت شدیدهوازی(90 درصد HR ) درورزشکاران مرد ومقایسه
     آن با غیر ورزشکاران. یان نامه کارشناسی ارشدتربیت بدنی, دانشگاه تهران,
      ص ص:79-78

-آقا سید عبداله,س. (1373).بررسی سیستم ایمنی سلولی در معتادان به مواد مخدر
       (قبل وبعد از باز پروری ).پایان نامه درجه دکترا, دانشگاه علوم پزشکی ایران
       ص :68.

- آقای علی نژاد,ح.(1379)مقایسه تأثیر مصرف ویتامین Cو E ترکیب ویتامینهای C  وE   برپاسخ های ایمنی سلولی وهومرال در مردان تمرین کرده پس از یک    فعالیت بدنی تا سرحد واماندگی.رساله دکترا تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران.ص:71.

-بلانتی,ژ.اصول پایه ایمونولوژی,ترجمه ف.کاردان وهمکاران (1376).انتشارات
      چهره,ص:48.

  - بیژه,ن.(1379).بررسی اثرات فعالیت ورزشی اکسنتریک وکانستریک برفاکتورهای
ویژه سیستم  ایمنی زنان ورزشکار (فرضیه آسیب پذیری بافت عضله ).پایان نامه دکترا تربیت بدنی,دانشگاه تربیت مدرس,ص ص:99-97.

 
 -تقسیمی,ج.(1376). بررسی عوامل هماتولوژیک خون ورزشکاران استقامتی ومقایسه آن
             با غیر ورزشکاران, پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی, دانشگاه تهران, ص:67.

-تدای. بوام گارتنر. آندرواس, ج. سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی(2)ترجمه, ح.
     سپاسی.(1376), چاپ اول, انشارات سمت, ص:420-387.

-ترتیبان,ب. موذنی, م. قراخانلو, ر. ناظم, ف. (1380).اثر تمرینات کشتی در پیش وفصل    مسابقه روی   ایمنی سلولی وکورتیزول سرم کشتی گیران جوان. چکیده مقالات سومین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی, ص:46.

-حسینی,ف وهمکاران. (1368 ).ایمونولوژی,انتشارات آستان قدس رضوی,
       ص : 37.

-رویت,بروستوف. ایمونولوژی, ترجمه, ب. قاضی جهانی. (1377). انتشارات سماط, ص:37.

-زردی, ن.(1379). هشت هفته برنامه‌ آمادگی جسمانی بر تعداد گلبولهای سفیدخون  دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی, پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی, دانشگاه گیلان,   ص:52.
-سلامی,ف.(1380). مقایسه اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی شناگران زن باشگاهی,
       مقاله تربیت بدنی فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی, پیش شماره 1, ص ص:60-50

-عسگری, ر. (1373),بررسی اثر یک فعالیت شدید هوازی (90 درصدHR  بیشینه ) برمیزان IJG   وسیستم  بیگانه خواری در مردان ورزشکار,پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی, دانشگاه تهران,ص: 42.

-علی یاری زنوز.ن. (1376).چکیده ایمونولوژی,موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمور زاد,             ص: 37.


-فرایی,ک. 1377.تأثیر یک جلسه فعالیت شدید هوازی برتعداد گلبولهای
       سفید خون دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی,پایان نامه کارشناسی ارشد
       تربیت بدنی,دانشگاه گیلان,ص :47.

-کوهن, ل.هالیدی,م. (1372).آمار درعلوم تربیتی وتربیت بدنی, ترجمه,ع.
     دلاور,چاپ اول,انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی,ص : 78.

-گایتون,جان هال. فیزیو لوژی پزشکی (1).ترجمه,ف.شادان (1375).
      چاپ نهم,انتشارات چهر,ص ص : 652-647.

-مک آردل,وکچ,ف,کچ. فیزیولوژی ورزشی (1) انرژی وتغذیه, ترجمه,خالدان.1. (1379).   انتشارات سمت, ص ص:335-312.

-ملیجی,م, (1378).تاثیر فعالیت بدنی فزاینده تا سرحد خستگی روی تعداد
     لکوسیت ها وزیر رده های آن وفعالیت بیگانه خواری نوترو فیل ها در
     کشتی گیران نخبه ومردان غیر ورزشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی,
     دانشگاه تربیت معلم تهران,ص:67.

-مجتهدی, حسین, خالدان, ا. گائینی, ع. کاشف, م.(1379). مقایسه واثرات دوبرنامه ورزنه    تمرین ویژه با بازیافت های بلند مدت وکوتاه مدت بر برخی از عملکردهای فیزیولوژیکی عضلات در  دوقلوهای همسان. کاربرد علوم در ورزش. چکیده مقالات.ص:101.

-نورائی,م.(1366).کالبد شناسی وفیزیو لوژی برای پرستاران, چاپ دوازدهم,انتشارات چهر, ص ص:159-156.
-وادی,خ.(1373) مقایسه ایمنی سلولی دوندگان استقامتی و غیر ورزشکاران, پایان
          کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس,ص: 71.

 - ویلمور, ج.کاستیل, د. فیزیولوژی ورزش وفعالیت بدنی,ترجمه ض.معینی وهمکاران.
          (1382).تهران,مبتکران, جلد دوم, ص ص: 140-128.

-Arja.2001.overtraining. the physican and sports medicine:  over training http: www.phys sports med. Com/issues/2001/05/01/uusitalo.htm.

-Baj ,Z. kantorski , g. Magewska ,E.1994. Immunological status of competitive cyclists before and after the traininj season. Int.j. sport Med 15:319-324.

-Berk, L. S. Nieman, DC. youngberg,W. S. and et. aL. 1991. The effects of Long endurance running On natural killer cells marathoners. Sci.sports.Exercise.22:207-212.

-Borg, G.1986.psychophysical studies of effort and exertion : some historical , theortical,and empirical aspects, in the perception of Exertion in physical work (eds Borg,G. and ottoson,o.) Macmillan. London. P p:3-14 table 10.2 the Borg to 20 rating of perceived exertion scale.

-Brahmi,z. Thomas, j.E. Park,M. Dowdes Well,I.R.1985. The effect of acute exercise on natural killer cell activity of Trained and sedentary subjects. Journal of clinical Immunology. 5:321.

-Brenner,I. K.M. sheck, P.N. and shephard, R.j. 1994. Infection in athletes. Sport Med. 17:86-107.

-Bruce, R.A.F. kusumi.and D.Hosmer. 1973.Maximal oxygen intake and nomographic assessment of function  aerobic  impairment in  cardiovascular disease. American heart journal. 85: 562-546.

-Bury,T.B. and F. pirany.1995.Effeet of prolong exercise on neutrophil my eloproxidase secretion. Int.j.sport Med. 6:410-412.

لینک کمکی