فایل word مقاله بررسي آزمايشگاهي اثر ترکيب نانو سيليس و ژل ميکروسيليس بر مقاومت فشاري نمونه هاي مکعبي بتن غير مسلح با استفاده از سيمان تيپ 1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي آزمايشگاهي اثر ترکيب نانو سيليس و ژل ميکروسيليس بر مقاومت فشاري نمونه هاي مکعبي بتن غير مسلح با استفاده از سيمان تيپ 1 :

چکیده:
در سالهای اخیر محققین توجه خود را بیشتر به دوام و مقاومت بتن معطوف داشته اند . از جمله موارد مهم در بحث مقاومت, مقاومت فشاری بتن غیر مسلح می باشد . در این تحقیق تاثیرترکیب نانو سیلیس با ژل میکرو سیلیس بر[ مقاومت فشاری بتن غیر مسلح مورد مطالعه قرار داده ایم . نتایج حاصل از آزمایشهای این تحقیق نشان می دهد استفاده ازترکیب نانو سیلیس به همراه ژل میکرو سیلیس مقاومت فشاری بتن را تا 10,1 تن افزایش می دهد.و هچنین استفاده از این مواد افزودنی در روانی بت تاثیر بسزایی دارد.

لینک کمکی