فایل word مقاله بررسي ميزان صيد ضمني حاصل از تورهاي ترال يال اسبي و ترکيب گونه اي آن در آبهاي بوشهرخليج فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ميزان صيد ضمني حاصل از تورهاي ترال يال اسبي و ترکيب گونه اي آن در آبهاي بوشهرخليج فارس :

چکیده:
این مطالعه باهدف بررسی میزان صیدضمنی حاصل درتورهای ترال ماهی یال اسبی وترکیب گونه ای آن درصیدگاه های استان بوشهر خلیج فارس انجام شد عملیات نمونه برداری درفصل صیدسال 1392 دراستان بوشهر برروی کشتی ترالرصنعتی بطول 27متروباقدرت موتور 1200اسب بخارانجام شد تورترال مورد استفاده دراین پژوهش ازجنس پلی آمید واندازه چشمه درقسمت کیسه بصورت کشیده 75میلیمتر بود 36تورکشی دراین مطالعه انجام شد که بطور میانگین زمان و سرعت هرتورکشی به ترتیب 3/71 ساعت و3/05 گره دریایی بود درپایان تحقیق 46گونه آبزی متعلق به 33خانواده شناسایی شد که به تفکیک 34گونه استخوانی متعلق به 24و9 گونه غضروفی متعلق به 6و2 گونه بی مهره متعلق به 2خانواده و 1گونه خرچنگ بودند وزن کل صیدضمنی 3394 کیلوگرم شد نتایج بدست آمده نشان دهنده فشارزیادتورهای ترال برذخایر آبزیان درصیدگاه های ماهی یال اسبی دراستان بوشهر می باشد

لینک کمکی