فایل word مقاله آب مجازي؛ راهکاري براي کاهش مصرف آب در کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله آب مجازي؛ راهکاري براي کاهش مصرف آب در کشاورزي :

چکیده:
مقدمه: از 885 میلیارد مترمکعب آب در دسترس کشور حدود 825 میلیارد مترمکعب آن به بخش کشاورزی اختصاص داده می شود.مهمترین مشکلی که در این بخش وجو دارد این است که بر خلاف بقیه کشور های توسعه یافته و در حال توسعه که میزان بازدهی کشاورزی آنها به ترتیب 65 و 45 درصد می باشد این مقدار در ایران برابر با 35 درصد می باشد.که با این توجه میزان 53 میلیارد مترمکعب از آب اختصاص یافته به بخش کشاورزی هدر می رودروش انجام کار: متوسط میزان آب مجازی یک محصول می تواند به صورت نسبتی از متوسط نیاز آبی به متوسط عملکرد آن محصول محاسبه می شود.نتیجه گیری: کاهش کشاورزی در کشور باعث کاهش اشتغال می شود که می توان با پرداختن به الگوی مبتنی بر حداکثر سازی سود اجتماعی و واردات آب مجازی با توجه به پیامد های این مدل در وضعیت اشتغال به ساست های مبتنی بر ایجاد اشتغال همانند صنایع تبدیل و سایر فعالیت های اشتغال زا پرداخت.با وجود اینکه ایران در سال های اخیر در تولید غلات پیشرفت چشمگیری داشته است

لینک کمکی