فایل word مقاله بررسي آسيب پذيري شهرک هاي مسکوني مسکن مهر استان تهران در برابرحملات هوايي و راهکارهاي کاهش آسيب پذيري بر مبناي پدافند غيرعامل (مطالعه موردي شهر جديد پرديس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي آسيب پذيري شهرک هاي مسکوني مسکن مهر استان تهران در برابرحملات هوايي و راهکارهاي کاهش آسيب پذيري بر مبناي پدافند غيرعامل (مطالعه موردي شهر جديد پرديس) :

چکیده:
امروزه تراکم بی حد و اندازه جمعیت که در پی رشد سریع صنایع در اطراف برخی شهرها وضعیت خطرناکی را در صورت بروز حملات هوایی بوجود آورده است خود معلول دو عامل اصلی میتواندباشد: عدم برنامه آمایش صحیح مکان یابی نادرست شهر جدید پردیس با 85000 واحد مسکن مهر بعد از پرند دومین جایگاه را از این حیث در تهران داراست. با اضافه شدن مسکن مهر به پردیس, جمعیت پیش بینی شده برای این شهر به 550000 نفر میرسد که با توجه به مساحت 3600هکتاری , به متراکم ترین قسمت تهران تبدیل خواهد گردید. درصورت بروز حملات به نواحی مسکن مهر پایتخت با چالشی جدی به نام گره ترافیکی در محورهای اصلی روبرو میشود.در این پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی ابتدا شاخص های مرتبط با پدافندغیرعامل استخراج گردیده و با تحقیق میدانی نقاط مثبت ومنفی,فرصت ها و تهدیدها ثبت شده اند.در پایان با روشswot و تهیه پرسش نامه ارزیابی صورت گرفته است.برمبنای این تحقیق این پروژه ها فاقد مطلوبیت کافی از لحاظ پدافند غیرعامل میباشند.در پایان راهکارهای مناسب و اجرایی ارائه گردیده است.

لینک کمکی