فایل word بررسی تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون در ورزشکاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون در ورزشکاران دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون در ورزشکاران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
فهرست مطالب
چکیده :    5
فصل اول مقدمه و معرفی    11
1-1.  مقدمه    12
1-2. بیان مسئله    14
1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق    16
1-4. اهداف تحقیق    18
1-5-2. متغیرهای وابسته  :    19
فرضیات تحقیق    20
1-7. محدودیتهای تحقیق    20
1-8.  تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق    21
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه    23
2-1. مقدمه    23
2-2. مبانی نظری تحقیق    24
2-2-1.  کراتین    24
2-2-1-1. تاریخچه کراتین    24
2- 2-1-2. منابع کراتین    26
2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین    27
2-2-1-5. عوارض جانبی    31
2-2-2. آمونیاک    32
2-2-2-2. پاسخ‌های آمونیاک هنگام ورزش    33
2-2-2-3. سایر حامل‌های بنیان آمین    34
2-2-2-5. پالایش NH3 پلاسمایی    36
2-2-2-6. آثار مرکزی و محیطی آمونیاک    39
2-2-4. وزن    52
2-2-4-1. عوامل موثر در وزن    53
2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی    56
2-2-7. سرعت    57
2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت    59
2-2-8. چابکی    61
2-2-8-1. آزمون های چابکی    62
2-3-2. تحقیقات خارجی    64
2-3-2-1.  مکمل سازی کوتاه مدت    64
2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت    65
2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت    68
2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان    71
2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی    76
2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی    77
2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک    81
فصل سوم روش شناسی تحقیق    85
3-1. مقدمه    86
3-2. روش تحقیق    86
3-3. مشخصات آزمودنیها    86
3-4. مکمل سازی آزمودنیها    87
3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها    88
3-6. متغیر های تحقیق    88
3- 7. ابزار های اندازه گیری    88
3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها    89
3-8-1. قد    89
3-8-2. خونگیری    89
3-8-3. ترکیبات بدن    90
3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت    91
فصل چهارم تجزیه وتحلیل یافته ها    93
4-1. مقدمه    93
4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها    94
4-2-1. آمونیاک    94
4-2-2. سرعت    95
4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن    100
4-3. آزمون فرضیه های تحقیق    101
4-3-1. فرضیه اول    102
4-3-2. فرضیه دوم    103
4-3-3. فرضیه سوم    103
4-3-4. فرضیه چهارم    104
4-3-5. فرضیه پنجم    105
4-3-6. فرضیه ششم    106
4-3-7. فرضیه هفتم    107
4-3-8. فرضیه هشتم    109
4-3-9. فرضیه نهم    110
4-3-10. فرضیه دهم    111
فصل پنجم بحث و بررسی و  نتیجه گیری    117
5-1. مقدمه    117
5-2. خلاصه تحقیق    118
5-3. بحث و بررسی    119
5-4. نتیجه گیری    124
5-5. پیشنهادات    124

فصل اول مقدمه و معرفی
1-1.  مقدمه
بعضی از ورزشکاران در سطوح رقابتی ممکن است برای دستیابی به سطوح بالای عملکردی, تمرینات بیش از حدی انجام  دهند. در چنین حالتهایی ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بیشتر عملکرد به استفاده از موادی که برای افزایش توان جسمانی , نیروی روانی یا تحریک مکانیکی طراحی شده اند متوسل شوند. در سالهای اخیر صدها مکمل غذائی مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر این محصولات مانند نوشیدنیهای ورزشی و پودرهای آمینو اسید و پروتئینی به منظور دسترسی کافی به سوخت و مصرف بهینه آن قبل و یا در حین تمرین, افزایش بازسازی انرژی بعد از تمرین, افزایش تحمل فشار تمرین یا بازگشت به حالت اولیه موثر بعد از تمرین طراحی شده اند. رایج ترین مکمل غذائی که در بازار برای ورزشکاران به عنوان ماده ای نیروزا به وفور به فروش می رسد کراتین  می باشد(56). کراتین یا اسید متیل گوانیدین استیک در بدن انسان در کبد, لوزالمعده و کلیه ساخته می شود و همچنین می تواند از طریق تغذیه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتین در سارکوپلاسم به فسفوکراتین (PCr)  فسفریله می شود و یک سوم باقیمانده کراتین آزاد عضلات اسکلتی در حال استراحت را تشکیل می دهند(43,33) . مطالعات قدیمی وجدید فراوانی ارتباط این ماده را با تمرین و عملکرد ورزشی تصدیق کرده اند(56).
از سال 1990 به بعد  تحقیقات  گسترده ای  تأثیرات  مصرف  خوراکی مکمل های  کراتین را  در  مقادیر و مدتهای  مختلف مورد ارزیابی  قرار دادند . رایج ترین و در دسترس ترین نوع کراتین, کراتین مونو هیدرات می باشد که دراغلب مطالعات تحقیقی از آن استفاده شده است(56). کراتین مونو هیدرات یک پودر سفید, بی مزه و بی بو و تا اندازه ای قابل حل در آب می باشد که در آزمایشگاهها ساخته     می شود(33). در سال 1992 نشان داده شده که خوردن یک دوز 5 گرمی کراتین مونو هیدرات, غلظت کراتین خون را به اندازه قابل توجهی افزایش می دهد که حدوداً یک ساعت بعد از خوردن به اوج خود می رسد و بعد از 2 تا 3 ساعت به سطح اولیه خود بر می گردد. در این پژوهش برای حفظ میزان  افزایش یافته کراتین در خون در طول روز , توصیه شده است که همان مقدار 5 گرم کراتین , هر دو ساعت یک بار به مدت 8 ساعت انجام شود. این مقدار مصرف کراتین اگر حداقل 2 روز مکرر انجام شود منجر به افزایش معنی داری در کل محتوای کراتین عضلات می شود(41). مطالعات دیگری نیز افزایش ذخائر کراتین بدن بعد از مصرف همین مقدار مکمل کراتین را تایید کرده اند(48,37). گزارش شده است افزایش کل کراتین  عضله 10  تا  37% می باشد . بیشترین بارگیری کراتین در دو روز اول  اتفاق می افتد و عضلات در کمتر از 7 روز با 20 تا 25 گرم مصرف کراتین در روز, از کراتین اشباع می شوند و به حداکثر میزان خود که 155 تا 160 میلی مول در هر لیتر عضله خشک می باشد, می رسد(33).
همچنین گزارشات فراوانی از تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت (4 تا 7 روز) کراتین بر ترکیب بدنی , قدرت , سرعت و توان آزمودنیهای مختلف ارائه شده است. گزارشات مبنی بر این است که مکمل سازی کراتین , وزن بدن و جرم خالص بدن را به اندازه معنی داری افزایش داده است(74,54,51,49,45,31). تحقیقاتی نیز نشان داده اند که تکرار های قدرتی پرس سینه و اسکوات پس از مکمل سازی کراتین پیشرفت معنی داری داشته است(70,60,33,11). محققین پیشرفتهای بدست آمده بعد از مکمل سازی کراتین را به افزایش حضور کراتین – که در انباشتگی سریع ADP تولیدی از هیدرولیز ATP , مخصوصاً در تارهای عضلانی نوع II , نقش بافری ایفا می کند - , افزایش در میزان دوباره سازی فسفو کراتین طی دوره های بازگشت به حالت اولیه در فعالیت های تناوبی شدید , سطوح بالای فسفو کراتین در شروع تمرین و کاهش زمان مورد نیاز برای استراحت عضله بعد از انقباض نسبت داده اند(78,1). پژوهشهایی نیز بر روی عوارض جانبی کراتین انجام شده است که نشان داده اند , مصرف مقدار توصیه شده کراتین در افراد سالم از نظر پزشکی ایمن می باشد(33,5). همچنین  سازمانهای بین المللی ورزشی, تاکنون کراتین را بعنوان یک ماده شیمیایی غیر قانونی معرفی نکرده اند(15,5).

1-2. بیان مسئله
از آنجا که انرژی  ذخیره شده  به عنوان PCr  برای حفظ و تولید ATP در جریان فعالیت خیلی شدید بسیار حائز اهمیت است و همچنین بازسازی ذخائر PCr  دوره های استراحتی بین تکرارهای ورزشی شدید اهمیت دارد , بنابراین حفظ محتوای کراتین در حد مطلوب برای حفظ ذخائر PCr  در حد بالا ضروری است. اگر ذخائر PCr افزایش یابد بلافاصله ظرفیت این منبع غیر هوازی افزایش می یابد و احتمالا مقدار ATP تولیدی هنگام فعالیت خیلی شدید را بالا می برد(26). تحقیقات اخیر به روشنی نشان داده اند که ظرفیت ذخیره سازی کراتین و فسفو کراتین از طریق خوردن مکمل کراتین مونوهیدرات افزایش می یابد(,41,33,26).
گرین هاف  و همکارانش در بررسی گسترش کارآیی عضله ( یا به تاخیر افتادن خستگی) در فعالیتهای شدید بعد از افزایش محتوای مجموع کل کراتین  (TCR) وPCr  با مصرف کراتین اضافی , نشان دادند  که اوج گشتاور عضله در باز شدن ایزوکینتیکی بیشینه ارادی در5 ست و یک دقیقه استراحت بین هر ست, در افرادی که کراتین  مصرف کرده اند , بیشتر شد. آنها این بهبود را به بالاتر بودن محتوای فسفوکراتین عضله قبل از شروع هر ست نسبت دادند و این امر را ناشی از افزایش توانایی بازسازی مجدد فسفوکراتین در دوره های استراحتی دانسته اند. همین محققین به طور مستقیم تاثیر کراتین خوراکی را بر بازسازی مجدد فسفوکراتین آزمایش کردند. در این پژوهش بازسازی فسفوکراتین در جریان 120 ثانیه دوره استراحتی پس از مکمل سازی کراتین در عضله پهن جانبی و درشت نئی قدامی افزایش داشت, ولی این افزایش معنی دار نبود(33).  باز همین محققین در تحقیق دیگری نشان داده اند دونده های نیمه استقامتی تمرین کرده پس از مصرف کراتین نسبت به گروه مصرف کننده شبه دارو به پیشرفتهای معنی داری در دویدن مسافتهای 300 و 1000 متری که 4 بار با 3 تا 4  دقیقه استراحت بین هرنوبت انجام می شد , دست یافتند(26). اسکیر  و همکارانش گزارش دادند که مکمل سازی کوتاه مدت کراتین زمان سرعت 100 متر و کل زمان 60 ×6 متر.....

لینک کمکی