فایل word همه چیز درباره ناصر خسرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word همه چیز درباره ناصر خسرو دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word همه چیز درباره ناصر خسرو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه    1
بخش نخست : ناصر خسرو    2
ناصر خسرو    2
زندگینامه    2
آثار ناصرخسرو    4
آثار ناصرخسرو عبارت اند از:    4
شخصیت ناصرخسرو    6
درونمایه شعر ناصرخسرو    7
رباعیات    10
بخوان هر دو دیوان من    16
آثار خسروی    19
نجوای جیحون    23
روزهای مدرسه    23
وسوسه زرین    25
با ابوسلیمان    26
در رکاب طیلسان    27
سایه روشن تاک    32
رؤیای جوزجانان    32
بخش دوم سمت خیال دوست    35
خداحافظ مرو    35
بقال خرزویل    37
رزار مانوش    38
دمی‌ با بوالعلا    40
بر مزار ستارگان    42
مسجد یاسمن    44
شهر زیتون و نماز    46
یادگار خلیل    50
از حرم تا حرم    51
در راه قاهره    53
بخش سوم آرمانشهر    54
سرزمین آفتاب    54
باداعی الدعاه    55
بهشت فاطمی‌    58
سفر سبز    67
یک روز با شکوه    68
اندوه کعبه    70
بخش چهارم وداع با پردیس    71
سمت جزیره متروک    71
نیکمرد اسوان    72
در حریم دوست    74
صیادان ثریا    76
تنگنای فلج    78
شهر دادگران    80
اختر ژنده پوش    82
مهروبان    84
از ارّجان تا سپاهان    85
دیار ارزشها    87
کاریز کیخسرو    88
وادی سرگردانی    89
شنبه شادگاری    90
بخش پنجم حجت مستنصری    92
حرفهای تازه    92
نیرنگ اهریمن    96
گریز از دوزخ    99
درّه آسمانی    101
سالهای غربت    102
رنجهای زندان    103
زمزمه های تنهایی    105
دیار دوزخی    106
سگان سرزمین اهریمن    107
غروب دلگیر    108
بخش ششم: گنجهای دره یمگان    110
1 ـ دیوان اشعار    110
2 ـ روشنایی نامه    110
3 ـ سعادتنامه    112
4 ـ زادالمسافرین    113
5 ـ وجه دین    114
6 ـ خوان الاخوان    114
7 ـ جامع الحکمتین    115
8 ـ رساله گشایش و رهایش    115
9 ـ رساله ای در پاسخ 91 پرسش    115
10 ـ دلیل المتحیرین    116
11 ـ بستان العقل (بستان العقول)    116
12ـ سفرنامه    116
نتیجه کلام    118
فهرست منابع    119

 

مقدمه

پیشکش به اهل قبله, که با همه مذاهب گونه گونهشان به خاندان رسول خدا مهر می‌ورزند.
بی تردید وقتی ناصرخسرو لب به انتقاد می‌گشاید مخاطبانش برادران اهل سنت نیستند; زیرا آنها صحابه را می‌ستایند و اهل بیت را, دستکم به عنوان صحابه, دوست دارند.
مراد و مخاطب اصلی ناصر در شعرهای انتقادیاش دشمنان اهل بیت اند; دشمنانی که گاه در صفوف برادران اهل سنت پنهان می‌شدند و خاندان پیامبر و پیروانشان دشنام می‌دادندو می‌آزردند.
در عرف دین باواران این گروه اندک را ناصبی  می‌خوانند.
شعرهای انتقادی ناصر پیام روشن حجت جزیره خراسان به این گروه است.
آمده پیغام حجت گوش دار ای ناصبی  پاسخش ده گر توانی سر مخار ای ناصبی هرچه گویی نغزحجت گوی لیکن قول نغزکی پدید آید زمغز پرخمار ای ناصبی علم ناموزی و لشگر سازی از غوغا همی‌چون چنینی بیفسار و بادسار ای ناصبی شادچون گشتی براندندم به قهراز بهر دیناز ضیاع خویش وازدار و عقار ای ناصبی تاقرار من زبهردین به یمگان است نیست جزب هیمگان اهل حکمت راقرار ای ناصبی چون زمشکلهات پرسم عورتت پیداشودبیاِزاری, بیاِزاری, بیازار ای ناصبی طبع خرداری تو حکمت راکسی بر طبعت وبست نتواند به سیصد رش نوار ای ناصبی تا قیامت برمکافات فعال زشت تواین قصیده مر تورا ازمن نثار ای ناصبی 

من آنم که در پای خوکان نریزم ----- مر این قیمتی دُرّ لفظ دَری را

لینک کمکی