فایل word مقاله نقش حسابداري و پاسخگويي درکاهش هزينه هاي عمومي درکشورهاي درحال توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نقش حسابداري و پاسخگويي درکاهش هزينه هاي عمومي درکشورهاي درحال توسعه :

چکیده:
نقش حسابداری درساختارپاسخگویی درخورچشمپوشی نیست حسابداری دارای نقش دوگانه ای است که ازلحاظ تدارم اطلاعات و حسابرسی بررسی شدنی است روشهای حسابداری برپاسخگویی تاثیرگذارهستند بنابراین گسترش روشهایی که مادرپاسخگوبودن برای دیگران مهیا می کنیم لازم است پس گفته میشود که نقش موثراطلاعات حسابداری درتضمین پاسخگویی ازتوانایی حسابداری درتاثیرگذاری بررفتار وحتی تنظیم آن سرچشمه میگیرد که بخشی ازآن راتشکیل میدهد ازانجایی که پاسخگویی به اطلاعات مرتبط شده و منبع نهایی بیشتر این اطلاعات سوابق حسابداری است بنابراین هربرنامه ای ازپاسخگویی تنها درصورتی موثر و موفق است که سوابق لازم بصورت مطمئن ایجادوصادقانه حفظ شوند و دردسترس قرارگیرند هدف مقاله بررسی زیرساخت حسابداری و پاسخگویی درمدیریت مخارج کاهش هزینه های عمومی درکشورهای درحال توسعه بوده و روشهای گرداوری اطلاعات دراین مقاله مطالعات کتابخانه ای مقالات و اینترنت می باشد

لینک کمکی