فایل word مقاله بررسي تطبيقي امنيت رواني در محله هاي سنتي و مجتمع هاي مسکوني جديد با رويکرد حس مکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تطبيقي امنيت رواني در محله هاي سنتي و مجتمع هاي مسکوني جديد با رويکرد حس مکان :

چکیده:
در این مقاله با بررسی تطبیقی مجتمع های مسکونی نوساز با محله های سنتی , میزان حس امنیت روانی ساکنان این دو محیط با یکدیگر مقایسه شده است.دراین راستا با توزیع پرسشنامه های روانشناختی سلام تعمومی 12-GHO بین ساکنان مجتمع مسکونی هزاردستگاه به عنوان مجموعه ای نوساز و ساکنان محله سنتی درب باباطاهر خرم آباد , میزان سلامت روانی ساکنان این دو محیط با یکدیگر مقایسه شده است.با تحلیل ساختارهای معماری و محیطی این فضاها به این نتیجه رسیده ایم که میزان سلامت روانی و حس امنیت در محله های سنتی به واسطه ی حس تعلق مکان و وجود فضاهای تعاملی بین ساکنین , افزایش چشمگیری نسبت به مجتمع های مسکونی نوساز داشته است

لینک کمکی