فایل word مقاله بازسازي تغييرات درياچه زريبا در 10000 سال گذشته با استفاده از گرده هاي گياهي و رسوب شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بازسازي تغييرات درياچه زريبا در 10000 سال گذشته با استفاده از گرده هاي گياهي و رسوب شناسي :

چکیده:
دریاچه ها محیط های رسوبی جالبی برای مطالعه تغییرات در محیط های رسوبی و تغییرات در سطح دریاچه ها می باشد این مقاله ارتباط بین اجتماع گرده های گیاهی و ویژگی های رسوب شناسی دریاچه زریبار واقع در استان کردستان را مورد بررسی قرار داده و بر اساس این ارتباط تغییرات دریاچه زریبار , محیط دیرینه, تاریخچه گیاهی و آب و هوای دیرینه در طی 10000 سال گذشته بازسازی شده است. نتایج حاصل از اطلاعات افزایش سطح آب دریاچه به همراه وجود شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب افزایش بارش و افزایش در رطوبت قابل دسترس را در طی 8950-6870, 5500-3170 سال قبل نشان می دهد. کاهش سطح آب دریاچه را در طی 6870-5500, 1300-3170 سال قبل همراه با شرایط آب و هوایی گرم و خشک کاهش در بارش های بهاری و رطوبت قابل دسترس را نشان می دهد.

لینک کمکی