فایل word مقاله بررسي رفتار جذب آب و مقاومت به ضربه کامپوزيت چوب-پلاستيک بر پايه مواد بازيافتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رفتار جذب آب و مقاومت به ضربه کامپوزيت چوب-پلاستيک بر پايه مواد بازيافتي :

چکیده:
در این پزوهش رفتار جذب اب و مقاومت به ضربه در کامپوزیت ساخته شده با الیاف روزنامه باطله و PVC بازیافتی مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور بهبود کیفیت فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت ها , الیاف روزنامه در دماهای 140 و 170 درجه سانتیگراد و در زمان های 30 و 60 دقیقه تحت تیمار حرارتی قرار گرفتند . الیاف و PVC بازیافتی (با نسبت وزنی 40 به 60) در دستگاه اکسترودر دو مارپیچه با یکدیگر مخلوط و سپس کامپوزیت ها با روش قالب گیری تزریقی تولید شدند. جذب آب و مقاومت به ضربه کامپوزیت ها مطابق با استاندارد ASTM اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که جذب آب کامپوزیت ها به طور معناداری با افزایش دما و زمان تیمار کاهش یافت و تیمار حرارتی الیاف بازیافتی سبب کاهش 18/7 درصدی جذب آب در کامپوزیت ها بعد از 2 روز غوطه روی کامل در آب شد که می توان علت آن را هیدرولیز همی سلولز ها در اثر تیمار حرارتی دانست. مقاومت به ضربه نمونه ها نیز به طور معنی داری با تیمار حرارتی افزایش یافت. اما افزایش شدت تیمار سبب کاهش در مقدار این مقاومت گردید. بطور کلی مقاومت به ضربه در کامپوزیت های حاوی الیاف تیمار شده بیشتر از کامپویت های فاقد تیمار بود.

لینک کمکی