فایل word ناصرالدین شاه و ترکمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word ناصرالدین شاه و ترکمن دارای 227 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ناصرالدین شاه و ترکمن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست منابع دست اول(غیرچاپی )
      اسکوبلف ؛ جنگ در ترکستان, ترجمه ی امان ا... ,میرزا کتابخانه ی ملی, شماره ی 133
اعتمادالسلطنه قرا گوزلوعبدالله بن مصطفی قلیخان ؛سفرنامه ی پسر اعتمادالسلطنه, کتابخانه ی ملی , شماره ی547
پاشینو ؛ سفرنامه ی ترکستان ,ترجمه ی مادروس داود خانف, کتابخانه ی ملی, شماره ی 1761
کرودکف؛ جنگ در ترکما نیه ,ترجمه ی امان الله میرزا ,کتابخانه ی دانشگاه , شماره 2749
کستنکو  ؛ شرح سفر اسیای مرکزی ,ترجمه ی مادروس داودخانف ,کتابخانه ی ملی, شماره 1139
لشکر نویس, سید محمد,  سفر نامه ی مرو,  کتابخانه ی ملی, شماره ی 1365
مک گاهان,  سفرنامه ی خیوق , ج2و1,ترجمه ی عارف ارزومی,, کتابخانه ی ملی,شماره ی 1753
ملکم خان ناظم الدوله ؛ درباره ی اقوام ترکمن,  کتابخانه ی ملی, شماره ی 149
--- ,سفارت روسیه (تبریک فتح گوک تپه از طرف حاکم خراسان ) کتابخانه ی ملی , شماره ی733
نامه ی عبدالرحمان خان به بریتانیا ( سری مجموعه ی نسخ خطی ), کتابخانه ملی , شماره ی 365
وصیت نامه ی پطر کبیر, ( سری مجموعه ی نسخ خطی ), کتابخانه ی ملی  شماره ی 365
آرشیو سازمان  اسناد ملی ایران   تهران ؛  اسناد دوره ی قاجاریه از سال 1250 ه.ق تا 1305 ه.ق
 
  این لشکر کشی آن چنان که از اهداف آن بود برای ایران عایدی نداشت .وسرخس نیز فتح نشد و این عدم توفیق را به واسطه بروز بعضی مشکلات جوی وسیاسی منطقه دانسته اند . گر چه می توانستند با کمی جرات به خرج ذادند کل ترکستان را فتح کنند ویا روشی بکار برند تا کل ترکمن به طرف قاجار  برگردند چرا که خان خوارزم نیز ان جارا ترک کرده بود  وترکمن ها از او چندان دلخوشی نداشتند  وکوچک ترین محبتی ان ها را به طرف خود جلب می کرد  روابط بعدی مردم سرخس با خان خیوه این موارد را تایید میکند.
    انها از رفتن خان خوارزم نیز فهمیدن که خان برای انها نمی تو اند پشتیبان وتکیه گاه خوبی باشد  وانها را در مقابل حاکم خراسان تنها گذاشته رفته بود که این با عث شد که ترکمن ها در فکر دفاع از خود با  تکیه بردرایت خود باشند  ولی اکنون باید در مقابل حسام السلطنه  چاره ای می اندیشیدند  
    وقتی لشکر خوارزم از مرو بیرون شد  و به سوی خوارزم رفت اهل سرخس جهت امان یافتن از لشکریان قاجار اظهار بندگی کردند و صد نفر از ریش سفیدان وکدخدایان معتبر سرخس را روانه ی مشهد کردند 1 تا بلکه از هجوم  لشکر قاجار  ممانعت بعمل اورند  انها از شاهزاده خواستند که حاکمی از طرف خود برای انها تعیین  کندحسام السلطنه نیز ضمن پذیرایی از آنها عباسقلی , بیگلر بیگی مشهد را جهت حکومت سرخس مشخص کرده و با آنها روانه کرد 2و به بزرگان سرخس خلعت و امیدواری دادند.3
   اما او پس از چند ماه حکومت  در سر خس  از ان جا فرار کرد و بهانه ی اواین بود که مردم سرخس با امیر احمد خان جمشیدی آدم خان رابطه دارند .4 در این واقعه جعفر آقای کلاتی با ترکمن ها یار شد  ولی عملکرد بعدی ترکمن ها عدم صحت ادعای اورا ثابت می کند  چون که بعداز فرار او از سرخس .
در سال 1268 ه ق 1852 م ارازخان با جمعی دیگر از ترکمانان سرخس وارد مشهد مقدس شده وتعهد خدمت کرد ند و چند تن از متعلقات خود را به نوا(( گروگان )گذاشت .    همچنین ترکمن های مرو نیز اظهار بندگی کردند 5 که حسام السلطنه به آنها  نیزخلعت داد


ا .اعتمادالسطنه ,محمدحسن خان ؛ مرات البلدان , ص 1053و1073
2 خور موجی , حقایق الاخبار ناصری , ص92
3 وقایع اتفاقیه , سال 68  نمره ی41 , 19 محرم ص2 
4 لسان الملک , همان منبع, ص 1124
5 . وقایع اتفاقیه  , 14 محرم 1269 ,نمره ی91
     درین دیدار اراز خان سرخسی با پنجاه نفر نزد حسام السطنه امدند و قرار شد که همیشه در مشهد بمانند و پنجاه نفر دیگر نیز مشغول خدمت باشند و صد نفر دیگر در قراولخانه ی انجا خدمت کنند 1
.درین سال که کار خراسان داشت سامان می یافت کار استر اباد برمراد نمی رفت چون که بیگربیگی استر آباد وجعفر قلی خان قراجه داغی میر پنجه به ترکمن های گرگان تاخته بودند و گوسفندان وشتران بسیار غارت کرده بودند و ترکمن ها شورش کرده بودند در جنگ های استر آباد رئیس ترکمنان ذوالنون نامی بود که در حین جنگ کشته شد وبقیه آنها به ماورا گرگان رود کوچ کردند وقراخان رئیس وریش سفید آتابای در دست بیگربیگی در اسارت بود گرچه قراخان از بندگان دربار بود.
      جعفر قلی خان ومحمد خان برروی گرگان بندی درست کردند و در سلطان آباد که به حکم شاه درست شده بود لشکر گاهی ساختند.ولی  ترکمانان آنجا را محاصره کردند   وآخر سر جعفر قلی مجبور به برگشت به آق قلعه شد2 اما در امتداد گرگان قراول خانه ها ساختند , به غیر از آن به دستور امیر کبیر آنها را تشویق به شهر نشینی و کشاورزی کردند3. رضا قلی خان که از سفارت خوارزم از راه استر آباد می آمد خود از کرده ی حکام محلی استر آباد نسبت به ترکمن اظهار تأسف می کند و ضعیت صحرا را بسیار متشنج می خواند4 به هر حال پس از کشته شدن ذوالنون که شخصی مذهبی بود و از طرف خان خوارزم جهت مقابله با لشکریان آمده بود.5 ترکمن ها پراکنده شدند و گروهی به حضور بیگر بیگی استر آباد آمده و اظهار خدمت نمودند وجعفر قلی خان قراجه داغی میر پنجه  و سردار استر آباد محمد ولی خان آنها را که 12 نفر بودند به دارالخلانه ( تهران ) آوردند کسانی چون آدینه نظر خان از جعفر بای وقلی خان از آتابای , بایلی خان دوجی , ولی  سردار دازی , آدینه قلیچ سردار تاتار وقجق وبیک فولاد سلاق خدر نظرخان غراوی وبهلکه , صاین قلی قانقرمه واباریش سفید بدراق وخضر ریش سفید یمرلی ونوبت بیگ بزرگ بایرام شالی که این افراد مورد الطاف شاهنشاهی شدند 6.
بدین طریق  در گرگان آرامشی پدید آمد وچنین اطاعتی از ترکمن ها در طی سالیان دراز دیده نشده بود. 7

1 اعتماد السلطنه ,  محمد حسن خان  ,تاریخ منتظم ناصری ج3 ص174.
 2. لسان الملک, همان منبع, ص1131
3 .ادمیت , فریدون ؛ امیر کبیر وایران, (تهران ,خوارزمی 1355 ),ص 122
4 هدایت , روضه الصفای ناصری ,ج14 ,ص8564
5 .همان منبع, همان جا
6 لسان الملک , همان منبع , ص1178
7 .ادمیت , فریدون , همان منبع , ص 601
    اما دوباره منطقه ی اخال دچار تنش شد وترکمن های این منطقه به داخل خراسان بیشتر و چون شورش هرات نیز روی داده بود ترکمن ها نهایت استفاده کرده و به دهات جام وقوچان و شاهرود وبسطام حملات گسترده داشتند وبعضی اوقات موفق می شدند وبعضی اوقات مأیوسانه بر می گشتندحسام السلطنه برای جلوگیری از حملات آنها دو قلعه در آق دربند ومزدوران ایجاد می کند ودرهر یک شمخالچی وتفنگچی می گذارد1 و 5000 هزار زرع دیوار کردند در مزدوران در قلعه ی آنجا 100 سرباز و 1000 هزار سوار و 2 عراوه توپ گذاشتند و در آق دربند که 4 برج و 6000 زرع دیوار ساخته بودند و 150 تن شمخالچی. برای ان گماشته بودند  .مأمور این امور اسکندر خان پسر حسین پاشاخان مراغه ای وعباس قلی خان دره جزی بود 2
پس از مرگ امیرکبیر که این کار ها در استر اباد وخراسان به دستور او انجام می شد مرگ او وسیاست میرزا آقاخان نوری ونشان دادن ضعف از خود وتلمس به خان خوارزم وضعف خود ترکمانان به علت اختلافات بین ساروق وتکه وسالور و درگیرهای مرزی با قاجار خان خوارزم موقعیت را برای سرکوب اهالی مرو وسرخس مناسب دیدو برای گرفتن زکات ترکمن های آخال حرکت کرد( 1269 ه ق / 1853 م )اهالی مرو که از دست خوارزمیان به ستوه آمده بودند پسر خلیفه عبدالرحمن مروی ( قاضی شهر ) یعنی رحمان ویردی را با بزرگان به مشهد فرستادند .3
واز حسام السلطنه درخواست یاری کردند و برای اینکه پای دخالت ایران را در برابر خوارزم باز کنند از او خواستند که برای آنها حاکمی از بین سران بفرستد لذا شاهزاده عباسقلی خان بیگربیگی دره جزی را به حکومت مرو تعیین کرده و او را با150 نفر به مرو فرستاداما او مریض شده و مرد.4
شاهزاده فرزند او بهادرخان را با 400 سوار به جای پدر فرستاد لشکریان خوارزم سه ماه مرو را در محاصره داشتند تا آنکه مرض  و با بر لشکر خوارزم افتاد و خوارزمیان به علت بیماری دست از محاصره برداشته وعقب نشستند اماخان از خود حاکمی تعیین کرد به نام امیر احمد خان جمشیدی چون بر مرو تسلط نیافت او را در قرایاب 6 فرسنگی مرو گذاشت 5

 

منابع و ماخذ:

1 .خورموجی  , محمد جعفر , حقایق الاخبار ناصری , حسین خدیو جم ( تهران , نی 1363 )ص 118و 117
2 لسان الملک   , همان منبع , ص95و1194
3  وقایع اتفاقیه ,( سال 1269 نمره ی 132  پنجم ذی القعده ) ص4 ./, ایضا,  اسمعیل خان میر پنجه می گوید ((دراین زمان ترکمن ها حاکم از بک مرو یعنی محمد نیاز بای را کشتند ابتدا از بخارا کمک خواستند و چون نشد به)) ایران روی اوردند)) میرپنجه , اسمعیل سرهنگ ؛ خاطرات اسارت ,صفا الدین تبراییان(تهران ,مطالات فرهنگی ,1370 )ص35 
4 .خور موجی همان منبع إ , ص121
5  لسان الملک  , همان منبع , ص1203


منابع چاپی
ادمیت, فریدون ؛ امیر کبیر وایران , تهران, خوارزمی, 1355
ال داوود, سید علی ؛ نامه های امیر کبیر تهران, نشرتاریخ ایران, 1371
آوری, پیتر, تاریخ معاصر ایران, ترجمه ی  محمد رفیعی مهر ابادی ,تهران, عطایی,1373
ابن عربشاه ؛ زندگی شگفت اور تیمور , به کوشش محمد علی نجاتی , تهران, انتشارات علمی وفرهنگی, 1370
اتینگهاوزن ریچارد والگ گرابر  ؛ هنر ومعماری اسلامی, ترجمه ی یعقوب آژند, تهران, سمت ,1378
ارفع, رضا , ایر ان دیروز (خاطرات پرنس ارفع الدوله ), تهران, انتشارات وزارت فرهنگ, 1345
استرابادی, میرزا مهدی خان ؛ جهان گشای نادری, به کوشش سید عبدالله انوار, تهران, انجمن اثار ملی, 1341
اسکندر بیک منشی ترکمان, عالم ارای عباسی,  به تصحیح  محمداسماعیل رضوانی ,تهران, دنیای کتاب 1377
اصطخری, ابواسحاق ابراهیم بن محمدالفارسی ؛ مسالک وممالک, به کوشش ایرج افشار, تهران, توس, 1363
اعتضادالسلطنه, علیقلی میرزا ؛ اکسیر التواریخ ,به کوشش جمشید کیان فر, تهران , ویسمن , 1370
 اعتمادالسلطنه, محمدحسن خان صنیع الدوله, تاریخ منتظم ناصری, به تصحیح محمد اسماعیل رضوانی تهران دنیای کتاب 1363
-----  ؛ ,مرات البلدان, به کوشش دکتر عبدالحسین نوایی ومیر هاشم محدث, تهران, دانشگاه, تهران, 1367
-----  ؛روزنامه ی خاطرات اعتمادالسلطنه ,به کوشش ایرج افشار, تهران, امیر کبیر ,1345
: بار تولد , ولادیمیر , خاورشناسی در روسیه واروپا, ترجمه ی حمزه سردادور ( تهران, ابن سینا, 1352 )
-------؛, تاریخ ترک های آسیای میانه , غفار حسین , تهران , توس ,1376
بامداد , مهدی , رجال ایران , تهران ؛ زوار ,1357
بسطامی , محمد طاهر , فتوحات فریدوینه , به کوشش سعید میر محمد صادق , تهران , نشر قطره 1380
بنینکن واشیولر , ( مجموعه آسیای میانه ) ترجمه کاوه بیات , تهران, پژوهش های فرهنگی ,1376
بهادر خان , ابوالقاضی , شجره نامه , ترجمه ی آنا دردی عنصری, گنبد, ایل آرمان, 1383
بیات , نادر, مهاجران توران زمین , تهران , ایران شهر, 1370
بیهقی , ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی , تاریخ بیهقی , تصحیح شاهرخ موسویان , تهران ,دستان 1382
پاولویچ . م وتریادس ایرانیکی , سه مقاله درباره ی مشروطیت , ترجمه م هوشیار , تهران, امیر کبیر ,1357
پیرنیا واقبال , تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجار . تهران, اساطیر, 1378
پور گشتال, هامر , تاریخ امپراتوری عثمانی , تهران, زرین, 1367
جهان بانی , امان … مرزهای ایران و شوروی , تهران, چاپخانه ی مجلس, 1336
جهان گیر , ابوالقاسم , جغرافیای تاریخی خراسان , تهران, چاپخانه ی بانک ملی, 1348
جی شاو , استانفورد , تاریخ امپراتوری عثمانی وترکیه ی جدید , ترجمه محمود رمضان زاده , مشهد, آستان قدس, 1370
تکمیل همایون , ناصر , مرزهای ایران  در دوره ی معاصر, تهران , دفتر پژوهشهای فرهنگی, 1380
    -----------           آبسکون یا جزایر آشوراده , تهران, دفتر پژوهشهای فرهنگی , 1379
: توحیدی کلیم ا…؛ حرکت تاریخی کرد , مشهد , مولف ,7  135
حقی از ون چارشی لی , اسماعیل , تاریخ عثمانی ترجمه ی ایرج نوبخت , تهران , کیهان 1370
: حسن زاده , اسماعیل حکومت ترکمنان قراقویونلو و آق قویون لو در ایران , تهران, سمت , 1379
: خواجه نظام الملک , گزیده سیاستنامه به کوشش جعفر شعار, تهران , قطره ,1372
خانیکوف , ولاد یمیر ویچ , سفرنامه ی خانیکوف ,ترجمه ی یغمایی وبیگناه , مشهد, آستان قدس, 1375
: خور موجی , محمد جعفر , حقایق الاخبار , به کوشش حسین خدیوجم  , تهران, نشرنی ,1363
دو لاندلن , شارل , تاریخ جهانی , ترجمه ی احمد بهمنش , تهران , دانشگاه, 1380,
دیه جی , عبدالرحمان , زندگی نامه و برگزیده ی اشعار مختومقلی فراغی , تهران, انتشارات بین المللی الهدی, 1373
دوردیف ,مراد و قادیرف, شهرات , ترکمن ها ی جهان , ترجمه ی امان گلدی ضمیر, تهران , درخت بلورین, 1379
    ذبیحی , مسیح , استر آباد نامه , تهران, امیر کبیر , 1348
     ذبیحی و منوچهر ستوده ,, از آستار تا استر آباد 7و 5و ج, تهران, وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی, 1377
رستم الحکما, محمد هاشم , رستم التواریخ به کوشش عزیز ا… علیزاده , تهران, فردوس, 1383
ریاضی هروی , محمد یوسف , عین الوقایع, به کوشش محمد آصف فکرت , تهران , انتشارات آموزش و انقلاب, 1372
روشنی زعفرانلو , قدرت ا… , سه سفرنامه , تهران , توس , 2536
رابینو, یانت لویی؛ سفرنامه ی مازندران و استر آباد , ترجمه ی غلامعلی وحید مازندرانی, تهران انتشارات علمی فرهنگی, 1383
ژان گور , خواجه تاج دار ,  ترجمه ی ذبیح الله منصوری ,تهران, امیر کبیر, 1357
رهر برن , نظام ایالات در دوره ی صفویه , ترجمه ی کیکاوس جهانداری, تهران, بنگاه ترجمه و نشر ,1357
ساروی, محمدتقی؛  تاریخ محمدی ( احسن التواریخ) تهران, امیرکبیر,1357
 سومر, فاروق؛ اغوزها , ترجمه آنادردی عنصری , گنبد,حاجی طلایی ,1380
سایکس, سرپرسی , ده هزار میل در ایران , ترجمه ی حسین سعادت , تهران,  ابن سینا ,1336
سارای , محمت , ترکمن هاد در عصر امپریالیسم , قدیروردی رجایی , تهران, مترجم, 1378
سارلی , اراز محمد , ترکستان در تاریخ , تهران, امیر کبیر, 1371
       ------- تاریخ ترکمنستان , تهران , وزارت خارجه ,1373
سعیدی, محمدولی , تاریخ رامیان و فندرمیک , مشهد , مؤلف ,1364
شاکری , رمضان علی , اترک نامه , تهران , امیر کبیر, 1381
شاهین, داریوش , ایران درصد قرن اخیر   ,سازمان تربیت بدنی ,1379
شیرازی ( خاوری ) , میرزا فضل ا … , تاریخ ذوالقرنین , تصحیح ناصر افشار, تهران, وزارت فرهنگ وارشاد ,1359
شیل , لیدی , خاطرات لیدی شیل , ترجمه حسین ابو ترابیان , تهران, نشر نو, 1368
شمیم علی اصغر , ایران در دوره ی سلطنت  قاجار , تهران, زریاب, 1383
شعبانی , محمد , فرازهایی از تاریخ ترک ها , تهران , دبیران قلم ,1381
طهرانی , ابوبکر , تاریخ دیار بکریه , به کوشش , تهران, علمی و فرهنگی, 1356
 طباطبایی , معاهدات وقراردادهای تاریخی در دوره ی قاجاریه , تهران, انتشارات موقوفه محمود افشار, 1373
کاظم زاده, فیروز, روس و انگلیس در ایران , ترجمه منوچهر امیری , تهران , انتشارات انقلاب اسلامی ,1371
کاشغری , محمود , لغات الترک , سید محمود دبیر سیاقی , تهران, پژوهشگاه علوم انسانی, 1375
کاکلی, مارگریتا مبلی , هنر سلجوقی , ترجمه ی یعقوب آژند , تهران, 1378
کیانی , محسن  , تاریخ خانقاه در ایران , تهران, طهوری ,1380
کشاورز فتح ا… نامه های حکومتی فیروز میرزا فرمانفرما , تهران , سازمان اسناد ملی ایران, 1379
کولایی , الهه , سیاست وحکومت در آسیای مرکزی ,تهران ,سمت, 1376
لسان الملک , محمد تقی, ناسخ التواریخ , به کوشش جمشید کیان فر , تهران, اساطیر, 1357 
لرد کرزن , جورج نا تانیل , ایران و قضیه ی ایران ,ترجمه ی غلامعلی وحید مازندرانی , تهران, علمی و فرهنگی 1373
لرد کین راس , قرون عثمانی , ترجمه پروانه ستاری ,تهران, کهکشان ,1376
لمبتون ا.ک .س؛ ایران عهد قاجار, سیمین فصیحی, مشهد ,جاودان خرد , 1375
گو بینو ,دو کنت,  جنگ ترکمن , ترجمه سید محمد علی  جمال زاده , تهران, جاویدان ,1357
گلی ,امین ا…  ؛ تاریخ سیاسی واجتماعی ترکمن ها , تهران ,علم, 1366
مک گرگرسی. ام, شرح سفری به ایالات خراسان وسیستان , ترجمه اسدا… توکلی , مشهد , آستان قدس 1368
ملکوئوف , گری گوری , کرانه های جنوبی  دریای خزر , ترجمه امیر هوشنگ امینی , تهران کتاب, 1361
مکنزی, چارلز , سفرنامه شمال , ترجمه منصوره , اتحادیه , تهران ,گستره, 1359
موزر , هنری , سفرنامه ی ترکستان و ایران , ترجمه علی مترجم و محمد گلین , تهران , سحر, 2536
منشی , محمد علی , سفرنامه رکن الدوله به سرخس به کوشش محمد گلین , تهران, سحر,2536
مقصود لو وکیل الدوله , حسینقلی , مخابرات استر آباد , به کوشش ایرج افشار , تهران ,نشر تاریخ ایران ,1363
مستوفی  , عبد ا…  ؛ شرح زندگانی من, تهران, زوار , 1360
محمود , محمود , روابط خارجی ایران وانگلیس, تهران , انتشارات , اقبال وشرکا ,1350
متولی حقیقی , یوسف , وزیرتاریخ نگار, مشهد, محقق,1381
                            ایران وافغانستان , مشهد بنیاد پژوهش های اسلامی ,1383
مشعوف ,حمید , وزارت ووزیران اعظم , تهران, توس, 1383,
میرنیا , سید علی , وقایع خاور ایران , مشهد, سال 1367
میرجعفر, حسین , تاریخ تیموریان و ترکمانان , تهران,   سمت,1381
میر پنجه , اسماعیل , خاطرات اسارت , صفا الدین ترابیان , تهران مطالعات فرهنگی, 1370
– نورایی, فرشته , تحقیق در افکار میرزا حاکم خان ناظم الدوله , تهران, فرانکلین, 1352
-نجم آبادی , افسانه , حکایت دختران قوچان , مشهد, روشنگران ,1374
نصیری, محمد ابراهیم ,دستور شهید یاران, به کوشش محمد نادر نصیری مقدم ,تهران , نشر موقوفات افشار, 1373
نجمی , ناصر , عباس میرزا , تهران , علمی ,1374
             ‌‌     فاتح هرات, تهران, گلشایی, 1368
ناطق, هما , از ماست که بر ماست , تهران ,ْ  اگاه, 7 253
نفیسی , سعید , تاریخ اجتماعی وسیاسی ایران ج 1 , تهران , بنیاد, 1368
واتسن , رابرت گرانت  ,تاریخ قاجار , ترجمه عباس قلی آزادی,  تهران, 1340
وامبری , آرمینیوس , سیاحت درویش دروغین , ترجمه ی  فتحعلی خواجه نوریان , تهران, بنگاه  ترجمه ونشر کتاب, 1347
وثوق, زمانی , آشوراده و هرات , تهران , گویا, 1363
هدایت, رضا قلی خان , سفارت نامه خوارزم به کوشش علی حصوری , تهران, طهوری , 2536
                        روضه الصفای ناصری, به کوشش جمشید کیان فر , تهران, اساطیر, 1357
هروی , جواد , تاریخ سامانیان عصر طلایی ایران بعد از اسلام , تهران, امیر کبیر, 1380
همدانی , ابوبکر , البلدان , به کوشش محمد آیتی, تهران, بنگاه ترجمه ونشر کتاب ,1342
------   ؛حدود العالم الشرق ای المغرب, به کوشش منوچهر ستوده , تهران , انتشارات طهوری, 1362

  فهرست منابع و مآخذ ترکمنی
سیدی خوجه , دیوان شعر , به کوشش مراد دردی قاضی ونور محمد مرداوغلی, گنبد کاووس ,انتشارات عشق ودانش ,1384
فراغی , مختومقلی, دیوان شعر , به کوشش مراد دردی قاضی , مشهد , انتشارات گلنشر, 1379
قلیج , مسکین , دیوان شعر , به کوشش مرادی دردی قاضی, گنبد, نشر قابوس , 1359
قاضی ,عبدالستار ,  جنگ نامه,  ترجمه ی وکمک اقای قلی زاده  عشق اباد ,     1992


فهرست مطبوعات و مجلات
بیات , کاوه , جنگ گوگ تپه , نگاه نو ( 1370 , آبان ش 2 )
تقوی زاده , حسن , زندگی و اقدامات یارمحمد خان (سهام الدوله بجنوردی ), فصل نامه روزگاران سازمان آموزش و پرورش خراسان , ( 1381 شماره ی 9 و 10 پاییز و زمستان مشهد مقدس )
تکمیل همایون , ناصر , قاجارهای مرو و ترکمان , مجله ی یغما, ( 1370 شماره ی 32 , تهران )
کشمیری , احمد, نبرد آق قلعه ( سند مصطفی قلی خان قاجار ), مجله ی بررسی های تاریخی سال ششم سال 1350 ,
 کلهر , میرزا , درمورد طوایف سالو روز آباد , اردوی همایون, سال اول ش 9 شش ذیقعده 1300
نجمی , ناصر , جدا شدن هرات از ایران بی ارتباط از انتزاع شهرهای مرو و خیوه نیست, کیهان فرهنگی, ( سال دوم , 1364 شماره ی 11 , تهران )
نوری , سعادت , حاج میرزا حسین خان سپه سالار و ترکمانان , یغما, سال بیست وهشتم – شماره ی 11 1354 شماره 11 تهران )
ناطق  ,هما, عباس میرزا وجنگ سرخس , مجله نگین شماره ی 31 شهریور 1353 تهران

   مطبوعات دوره ی قاجار تا قرار داد اخال
تذکره چی جبار ؛روز نامه ی وقایع اتفاقیه (1277 -  1267 ه.ق ) استان قدس تالار محققین مطبوعات
 صنیع الملک غفاری ابوالحسن ؛روز نامه ی دولت علیه ی ایران( 1287 –  1277 ه.ق )از شماره ی 472-650 استان قدس تالار محققین مطبوعات
رهنما   حمیدرضا ؛ روز نامه ی ایران (1320- 1288ه.ق ) از شماره ی1032- 1 آستان قدس

لینک کمکی