فایل word ترجمه صفحات 391 تا 414 کتاب زبانشناسی کاربردی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word ترجمه صفحات 391 تا 414 کتاب زبانشناسی کاربردی دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ترجمه صفحات 391 تا 414 کتاب زبانشناسی کاربردی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

واژه نامه
زبانشناسی کاربردی    Applied linguistics
جز به کل    bottom-up
تحلیل گفتمان     discourse analysis
طرح ریزی کل گرا    holistic engineering
زبان بومی    indigenous language
طرح ریزی زبان    language engineering
زبان آموزی    language learning
برنامه ریزی و سیاست زبانی    lauguage policy and planning
تدریس زبان    language teaching
آزمون زبان    language testing
چکیده های رفتار زبانی و زبان شناسی    linguistics and language behavior abstracts
روش شناسی    methodology
چند زبانی    multilingualism
زبان غیر جنسیت گرا    nonsexist language
طرح ریزی مرحله به مرحله    piecemeal engineering
برنامه ریزی     planning
سیاست     policy
برنامه ریزی اعتباری    prestige planning
روش شناسی تحقیق    research methodology
طرح ریزی اجتماعی    social engineering
کل به جز     top-down
رده شناسی    typology

لینک کمکی