فایل word بررسی خلوت, قلمروپایی و فضای شخصی نظریه همجواری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی خلوت, قلمروپایی و فضای شخصی نظریه همجواری دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی خلوت, قلمروپایی و فضای شخصی نظریه همجواری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

قطعه ای از مبلمان, یک کار هنری, یک اتاق, یک ساختمان, یا محدوده ای از فضای سبز هر چند که از نظر انسان سنجی خوب طراحی شده باشد, ممکن است برای استفاده کنندگان «ناراحت» به نظر برسد (Hall 1963) . هدف این فصل کتاب جلب توجه به معیارهای خاص تری چون خلوت, فضای شخصی, و رفتار قلمروپایی است. این عوامل ادراک راحتی و کیفیت محیط را تحت تأثیر قرار می دهند. نیاز به خلوت, فضای شخصی و قلمروپایی در انسان عمومیت دارد و به ارضای نیازهای دیگری چون امنیت , خودشکوفایی, و عزت نفس ربط دارد.
Hall 1959 , goffman 1963, Lyman and scott 1967, skaburskis sommer 1969, Altman 1975
چگونگی بیان نیازها و نحوه دست یافتن به آنها, در جوامع مختلف متفاوت است.
(Hall 1966 , Aluman and Chemers 1980)
بعضی از ساختمانهایی که توسط معماران تحسین شده اند نیاز به خلوت و قلمروپایی را به خوبی برآورده نمی سازند. دلیل این مسئله ساده است. در اغلب موارد این رفتارها به طور ناخودآگاه بروز می کنند. بدون شناخت یک رفتار نمی توان آن را در طراحی در نظر گرفت. یکی از وظایف رفتارشناسان جلب توجه طراحان به این گونه رفتارها و چگونگی در نظر گرفتن آنها در طراحی است. یکی از اهداف نظریه طراحی محیط, توصیف و تبیین چگونگی پاسخگویی ترکیب کالبدی محیط به این رفتارها و اهمیت طراحی محیطهایی است که تأمین کننده و حمایت کننده آنها می باشند.منابع برای مطالعه بیشتر:

Mehrabian, Alber, Public places and private space: the psychology of work , play and living environments.
New York: basic Books, 1976.
Newman, Oscar. Community of Interest. New York:
Anchor, 1979.
Saarinen, Thomas E. personal space and Room Geography. In Environmental Planning: erception and Behavior. Boston: Houghton Mifflin, 1976, pp. 19-43.
Sommer, Rober. Looking back at personal space In Jon skaburskis, Jacqueline. Territoriality and its Relevance to Neighborhood Design : A Review. Architectural Research and teaching 3, No. 1, (1974): 39-44.
Altman, Irwin, and Martin Chemers. Culture and environment. Monterey, Ca: brooks/ Cole, 1980.
Becker, Franklin D. Personalization In Housing Messages stroudsburg Pa dowden Hutchinson and Ross, 1977, pp. 51-69.
Gardiner, Richard A. Design for safe Neighborhoods.
Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1978.
Hall, Edward T. the Hidden dimension, New York: Doubleday, 1966.
Meeting Man’s Basic Spatial Needs in Artificial Environments. In Jon Lang et al., Designing for Human Behavior: Architecture and the behavioral sciences: stroudsbur, Pa: Dowden < Hutchinson and Ross, 1974, pp. 210-220.

لینک کمکی