فایل word بررسی تطبیقی عرفان در آثار سنایی و جان دان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی تطبیقی عرفان در آثار سنایی و جان دان دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی تطبیقی عرفان در آثار سنایی و جان دان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

  مقدمه
چکیده
اهداف تحقیق
روش تحقیق
پیشین? تحقیق
فصل اول
تعریف ادبیات
تعریف ادبیات تطبیقی
اهمیت ادبیات تطبیقی
ویژگیهای ادبیات تطبیقی
مبانی و حوز? ادبیات تطبیقی
موضوع ادبیات تطبیقی

                                          
فصل دوم
تصوف و عرفان
تعریف عرفان
ویژگی های عمده مکتب عرفان
تصوف چیست
تفاوت عرفان و تصوف
نگرشی بر تاریخ تصوف و عرفان
 عرفان در ادیان دیگر
فصل سوم
سنایی
سبک شعری سنایی
آثار سنایی
عصر جان دان
دو جهان جان دان
فلسف? جدید
زمینه های ادبی
نهضت رنسانس و ادبیات مذهبی
محتوای اشعار جان دان
آثار جان دان
فصل چهارم
عناصر و اصول اساسی عرفان
توحید و خداشناسی
دیدگاه سنایی در مورد خداشناسی
دیدگاه جان دان در مورد خداشناسی
مقایسه
عشق
دیدگاه سنایی در مورد عشق
دیدگاه جان دان در مورد عشق
مقایسه
توبه
توبه در اشعار سنایی
توبه در اشعار جان دان
وجوه تمایز و تشابه
مرگ یا فنا
دیدگاه سنایی در مورد مرگ یا فنا
 دیدگاه جان دان در مورد مرگ یا فنا
مقایسه
کشف یا شهود
دیدگاه سنایی در مورد کشف یا شهود
دیدگاه جان دان در مورد کشف یا شهود
مقایسه
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ


چکیده
عرفان معرفتی  است مبتنی بر حالتی روحانی و توصیف ناپذیر که در آن برای انسان این احساس پیش می آید که ارتباطی مستقیم و بی واسطه با وجود مطلق یافته است. مقایس? میان عرفان شرق و غرب یکی از مسائلی است که در چارچوب پژوهشهای تطبیقی قرار می گیرد. پژوهش و بررسی عرفان میان دو عارف و شاعر بزرگ, سنایی و جان دان نیز می تواند از همین مقوله باشد.
  حکیم سنایی یکی از بزرگترین قلّه های فرهنگی ادبیات ماست که می تواند حلق? پیوند ملت ها گردد و گستر? شرق تا غرب را زیر سیطر? فکری خود درآورد. سخن پرداز پارسی گویی که در رشد و بالندگی حکمت دینی نقش بسزایی دارد, و شعرش آمیزه ای از حکمت و عرفان است. آنچه در طول تاریخ شعر فارسی, موجب بزرگداشت سنایی و شعر اوست, ترکیبی است که وی از «عرفان» و « زبان منسجم» خویش به وجود آورده است.
 جان دان نیز که آغازگر عرفان در ادبیات انگلستان در قرن هفدهم (1578-1631) است و شاعران عرفانی پس از او همه پیروان جان دان نامیده می شوند, شاعری نظیر سنایی است.
 عرفان جان دان بر پایه بیانگری واقعیت فیزیکی بنیان گذاشته شده, هر چند بعد از مطالعه اشعار جان دان روابط زمینی افراد به شکلی آشکار مشاهده می شود اما انسان به ناچار با خود می اندیشد که شاعر به هنگامی که این اشعار شوریده و درون گرا و شبه متافیزیکی را می سروده شنونده یا خواننده بخصوصی در ذهن داشته است.
بر همین اساس بر آن شدیم تا به مقایس? دیدگاه های سنایی-شاعر ایرانی- و جان دان-شاعر انگلیسی بپردازیم. دو ادیب و عارف بزرگ از دو فرهنگ گونه گون که دیدگاه های مشترک و متفاوتی در مورد مسأله عرفان از نگاهِ این دو وجود دارد. در این تحقیق سعی شده تا با بررسی اشعار دو شاعر به این دیدگاه های متفاوت و مشابه در مسائلی چون توحید و خداشناسی, عشق, توبه, مرگ یا فنا و کشف و شهود پرداخته شود.

مقدمه
 حکیم سنایی بی شبهه یکی از نوابغ و نوادر ادبیات فارسی است که در قرن پنجم و ششم می زیست  و در نیم? قرن ششم در شهر غزنه در شرق افغانستان درگذشت. آثار ارزند? به جا مانده از او, تأثیر بسزایی بر فرهنگ و ادبیات فارسی گذاشت و روند شعر فارسی را متحول ساخت. آنچه با عنوان ادبیات عرفانی در شعر فارسی پدید آمد و امروزه شاهد تأثیر ژرف آن بر ادبیات سراسر جهان هستیم با سنایی پی ریزی شد.
از سوی دیگر در گذری بر ادبیات بریتانیا, به سخن سرایی برجسته و عارفی فرزانه  برمی خوریم که به گمان منتقدان ِشعر, دگرگون کنند? سیر ادبی انگلستان و بنیان گذار مکتب «متافیزیک» در ادبیات قرن هفده میلادی و سرایند? اشعار عرفانی است. جان دان شاعری است که طرحی نو در ادبیات انگلستان  در می اندازد, و با مضامینِ عرفانی, شعرِ عصرش را بی بدیل می سازد. هر دو شاعر به نوعی سامان دهند? عرفان دور? خویشند, و بر پای? شباهت های موجود در شیو? اندیشه  می توان پنداشت که وجوه متمایزی نیز در اشعار این دو سخنور وجود دارد.
پایان نام? حاضر با عنوان «بررسی تطبیقی عرفان در اشعار سنایی و جان دان» متشکل از چکیده, مقدمه و چهار فصل است. در فصل اول به تعریف ادبیات تطبیقی, ویژگی ها و اهمیت این موضوع پرداخته شده, در فصل دوم  این پژوهش سعی شده تا با ارائه تعریفی جامع از عرفان و تصوف, عرفان در ادیان مختلف بررسی گردد. زندگی نامه, سبک شعری و آثار دو شاعر از موضوعاتی است که در فصل سوم به آن پرداخته شده, در این بخش به دلیل گستردگی منابع در مورد سنایی با اشاره ای گذرا به زندگینامه سنایی سعی کرده ایم تا حد امکان به شناساندن جان دان, عصری که او در آن می زیست, تأثیر فلسف? جدید و نهضت رنسانس بر اندیش? او, بپردازیم. عرفان از موضوعاتی است که طیف گسترده ای از افراد برجسته را در طول قرون متمادی در سرزمین ها و فرهنگ های گوناگون به خود مشغول ساخته و در سراسر حیات فکری و اجتماعی ایشان اثر گذاشته, گستردگی مطالب و موضوعات مربوط به عرفان ما را بر آن داشت تا در فصل پایانی با رویکردی کلی, به عناصر و اصول اساسی عرفان از جمله توحید و خداشناسی, عشق, مرگ و فنا, توبه, کشف و شهود پرداخته, بر اساس این اصول دیدگاه های هر دو شاعر در مورد موارد فوق و وجوه اشتراک و افترق آنها را در ترازوی ادبیات تطبیقی بسنجیم.
هدف از تحقیق
با توجه به اینکه عرفان یکی از پرسمان های چالش بر انگیز در عصر حاضر می باشد, هدف از این رساله مقایس? تطبیقی عرفان دو ادیب از دو فرهنگ متفاوت, تبیین شباهت ها و تفاوت های عرفانی موجود در اشعار سنایی و جان دان, و بررسی دیدگاه های این دو عارف در مورد مسائل مربوط به عرفان می باشد. همچنین به نظر می رسد انجام این رساله, بستر مناسبی برای توجه بیشتر ادب دوستان به مسأله عرفان در ادبیات سایر ملت ها, ارتباط و تأثیر پذیری آنها از یکدیگر و تأثیر گذاری آنها بر یکدیگر می باشد.
روش تحقیق
مبنای کار در این رساله روش کتابخانه ای است. مواد مربوط به ادبیات تطبیقی, بحث در مورد عرفان, عرفان اسلام و مسیحیت, عرفان سنایی و  جان دان بحث و بررسی شده و مواد مشترک و متمایز آنها تبیین و تحلیل گردیده است.

 

منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
قرآن کریم
آدونیس,) 1382( , مترجم رضا عامری, عرفان غرب عرفان شرق,تهران, ترجمان اندیشه
ابجدیان, امراله (1387), تاریخ ادبیات انگلیس, جلد چهارم, شیراز, انتشارات دانشگاه شیراز.
ابجدیان, امراله (1387), تاریخ ادبیات انگلیس, جلد سوم, شیراز, انتشارات دانشگاه شیراز.
ابراهیمی دینانی, غلامحسین(1381)دفتر عقل و آیت عشق, جلد دوم, تهران, طرح نو.
اسلامی ندوشن, محمد علی(1370)جام جهان بین, چاپ پنجم, تهران, انتشاراتی گلشن.
   اسماعیل آذر, امیر(1387),ادبیات ایران در ادبیات جهان, تهران, انتشارات سخن.
   اسماعیل پور, ابوالقاسم(1384)میان خورشید های همیشه, از شکسپیر تا پیشتازان شعر نو, تهران, نشر اسطوره.
  افراسیاب پور, علی اکبر,(1388), شرح جامع حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه, تهران, ناشر محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی.
افراسیاب پور, علی اکبر (1380)زیبایی پرستی در عرفان اسلامی, تهران, انتشارات طهوری.
الماسی, مهدی(1382) هفت شهر عشق, تهران, انتشارات مدرسه.
انصاری, قاسم (1378)مبانی عرفان و تصوف, بی جا, انتشارات دانشگاه پیام نور.
باباپور, یوسف بیگ(1386), در سخن معنی  و در معنی سخن, تهران, ناشر اوحدی, ص192.
براون, ادوارد(1351), تاریخ ادبیات ایران]از سنایی تا سعدی[,, ترجم? غلامحسین صدری افشار, تهران, انتشارات مروارید.
پرفسور ی. د .بروین,(1378)حکیم اقلیم عشق, ترجم? مهیار علوی مقدم و محمد جواد مهدوی, مشهد, ناشر آستان قدس رضوی.
پرستیلی جی_ بی(1372), سیری در ادبیات غرب, ترجمه ابراهیم یونسی, تهران, موسس? انتشاراتی امیرکبیر, ص33.
پورنامداریان, تقی(1375),رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی,چاپ چهارم, تهران, انتشارات علمی و فرهنگی.
تدیّن, عطا اله, بی تا, جلوه های تصوف و عرفان در ایران و جهان, تهران, انتشارات تهران.
ترابی, دکتر سید محمد,(1382), نگاهی به تاریخ و ادبیات ایران, تهران, انتشارات ققنوس.
جمال احمدی,(1386) فصلنام? ادبیات فارسی, سال چهارم, شماره9, بهار و تابستان89.
حسینی کازرونی, سید احمد(1386), تصوف و عرفان, تهران, انتشارات ارمغان.
  حکیمی, محمود(1389)ما از پی سنایی و عطار آمدیم, تهران, ناشر لوح زرین.
حلبی, علی اصغر(1382), جلوه های عرفان چهره های عارفان, تهران, انتشارات قطره.
حمیدی, مهدی(1371)بهشت سخن, تهران, انتشارات پاژنگ.
حسن اکبری بیرق, الیاس بابایی,(1388) فصلنام? ادبیات تطبیقی, سال سوم, شمار?10.
چیتک, ویلیام(1382)درآمدی بر تصوف و عرفان اسلامی,مترجم جلیل پروین, تهران, پژوهشکد? امام خمینی و انقلاب اسلامی.
رینولد. ا . نیلکسون,(بی تا), پیدایش و سیر تصوف, ترجم? محمد باقر معین, تهران, انتشارات توس.
(1358) تصوف اسالمی و رابط? انسان و خدا, محمد رضا شفیعی کدکنی, تهران, انتشارات توس.
زرقانی, سید مهدی,(1381), زلف عالم سوز, تهران, نشرروزگار
زمان احمدی, محمد رضا (1381)آستان جانان(مبانی عرفان و تصوف), اراک, انتشارات علمی دانشگاه اراک.
زرین کوب, عبدالحسین(1354),نقد ادبی, جلد اول, تهران, انتشارات امیر کبیر.
---------------- (1375),در قلمرو وجدان, , تهران, انتشارات سروش.
----------------(1367), جستجو در تصوف ایران, تهران, انتشارات امیر کبیر.
------------------ (1362),ارزش میراث صوفیه,تهران, انتشارات امیر کبیر.
------------------(1383), تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن, ترجم? دکتر مجد الدین کیوانی, تهران, انتشارات سخن.
-----------------(1368) نقش بر آب, تهران, انتشارات معین.
-----------------(1379) دفتر ایّام,مجموعه گفتارها, اندیشه ها, جستجوها, تهران, انتشارات علمی.
سالمیان, غلامرضا(1386) کتابشناسی توصیفی سنایی غزنوی, تهران, مرکز نشر دانشگاهی.
سجادی, سیدضیا الدین(1371)مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف, تهران, انتشارات سمت.
سجادی,سیدضیا الدین(1375)فرهنگ عرفانی,تهرانTانتشارات طهوریTسجادی , سید جعفر(بی تا), تجلی عرفان در ادب فارسی, انتشارات نهضت زنان.
 سجادی, سید جعفر(1369) ادبیات تطبیقی ایران و عرب, نشر مولفان و مترجمان ایران.
سلیم اختر, محمد(1375), هفت گفتار دربار? سنایی و عطار و عراقی, تهران, شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.
سعید پور, سعید(1378)از شکسپیر تا الیوت, تهران, نشر آتیه.
سعیدیان, عبدالحسین(1369), دایره المعارف ادبی, تهران, موسس? امیر کبیر.
سعیدیان, عبدالحسین(1352),ادبیات ملتهای جهان, تهران, انتشارات ابن سینا.
سنایی غزنوی, مجدود ابن آدم,(1374),حدیقه الحقیقه, مدرس رضوی, تهران, انتشارات دانشگاه تهران.
--------------------,(1388), دیوان, مدرس رضوی, تهران, انتشارات سنایی.
--------------------,(1348) مثنوی های حکیم سنایی به انضمام سیر العباد الی المعاد, مدرس رضوی, محمد تقی , تهران, انتشارات دانشگاه تهران.
سیده آناهیت کزازی, پریسا صادقیه,) 1388)فصلنام? ادبیات تطبیقی, سال دوم, شمار? 8.
شفیعی کدکنی, محمدرضا,(1387), تازیانه های سلوک, تهران, انتشارات آگاه.
شورل, ایو(1386), ادبیات تطبیقی, ترجم? طهمورث ساجدی, تهران, انتشارات امیر کبیر.
شیمل, آنه ماری(1384), ابعاد عرفانی اسلام, , ترجم? دکتر عبدالرحیم گواهی, دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
صفا, ذبیح الله(1371), تاریخ ادبیات در ایران, جلد دوم, تهران, انتشارات فردوس.
صفاری(صورتگر), کوکب,(1357)افسانه ها و داستان های ایرانی در ادبیات انگلیسی, تهران,  انتشارات دانشگاه تهران.
صورتگر, لطفعلی(بی تا), تاریخ ادبیات انگلیس, چاپ اول, انتشارات علمی.
طه, ندا(1380), ادبیات تطبیقی, ترجم? دکتر زهرا خسروی, تهران, نشر حیدری.
طغیانی, اسحاق(1386) شرح مشکلات حدیق? سنایی, اصفهان, انتشارات دانشگاه اصفهان.
عزالدین کاشانی, محمود بن علی(1381)مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه, تصحیح و توضیحات عفت کرباسی, محمد رضا برزگر خالقی, تهران, انتشارات زوار.
عمید زنجانی, عباسعلی(1366), پژوهشی در پیدایش و تحولات تصوف و عرفان, تهران , انتشارات امیر کبیر.
علی پور, منوچهر(1380)آشنایی با ادبیات کودکان, تهران, انتشارات تیرگان.
غنیمی هلال, محمد(1382) ادبیات تطبیقی, ترجم? سید مرتضی شیرازی, تهران, نشر رضوی.
غنی, قاسم(1322)تاریخ تصوف در اسلام, تهران, بانک ملی.
فانینگ, استیون(1384)عارفان مسیحی,ترجم? فریدالدین رادمهر, تهران,انتشارات نیلوفر.
فتوحی محمود و علی اصغر محمد خانی(1385), شوریده ای در غزنه, تهران, انتشارات سخن.
   فرشید ورد, خسرو(1363 )نقد ادبی, تهران, انتشارات امیر کبیر.
فروغی, محمد علی(1379)سیر حکمت دراروپا, تهران, انتشارات زوار.
فروزانفر, بدیع الزمان(1369)سخن و سخنوران, تهران, انتشارات خوارزمی.
فرهاد کاکه رش,(1387) فصلنام? ادبیات فارسی, سال چهارم, شمار? 11, بهار و تابستان87.
کفافی, محمد عبدالسلام(1382), ادبیات تطبیقی, ترجم? حسین سیّدی, مشهد, شرکت به نشر.
کریمی, مرزبان(1386)عرفان, ادبیات و تصوف, شهر کرد, انتشارات سدره المنتهی.
کومُن, فرانتیس(1380)آیین پر رمز و راز میترا, ترجمه و پژوهش هاشم رضی, تهران, انتشارات بهجت.
کتاب ماه ادبیات و فلسفه,(1383) شهریورماه, سال هفتم, شماره 11
      مصاحب, غلامحسین(1345-1356)دایره المعارف فارسی, سازمان کتاب های جیبی.
مطهری, علی(---), آشنایی با علوم اسلامی, تهران, انتشاراتی؟
مهین پو, محمد(1340), بودا چه می گوید, تهران.
ورمازون, مارتن(1345)آیین میترا, ترجم? بزرگ نادرزاد, تهران, انتشاراتی دهخدا.
هجویری علی بن عثمان, (1386)کشف المحجوب, تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی, تهران, انتشارات سروش.
 همدانی, عین القضات(1341)تمهیدات, تصحیح عفیف عسیران, تهران, انتشارات دانشگاه تهران.
یثربی, سید یحیی,(1368)سیر تکاملی و اصول و مسائل عرفان و فلسفه, تبریز, انتشارات دانشگاه تبریز.
یوسفی, غلامحسین(1373)چشم? روشن, تهران, انتشارات علمی.


ب) منابع انگلیسی
Donne,  John , 1990. selected  poems oxford student texts, series editor: 
Victor Lee
Donne, John.1911.An Anatomy of the World. London: pr.for S.Macham.                    
Harold Bloom,1999, John Donne Comprehensive Research and Study  .
Helen Gardner,1962, John Donne:A Cohhection of Critical Essays .       
M.H Abrams et al, Norton Anthology of  English literature.                   
Jeffrey Johnson, 2001,The Theology of  John Donne. 
Emden, Joan.1986. The Metaphysical  Poets. London Mcmilan.

لینک کمکی