فایل word آئین باده گساری در قصاید و غزلیات خاقانی و هفت پیکر و اسکندرنامه نظامی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 فایل word آئین باده گساری در قصاید و غزلیات خاقانی و هفت پیکر و اسکندرنامه نظامی دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف فایل word آئین باده گساری در قصاید و غزلیات خاقانی و هفت پیکر و اسکندرنامه نظامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده :
که به روش « آئین باده گساری در قصاید و غزلیات خاقانی و هفت پیکر و اسکندر نامه ی نظامی » این پایان نامه, پژوهشی است در مورد
تحقیقی و تحلیلی, رسوم باده گساری در آثار مذکور را مطرح و بررسی کرده است.
در این تحقیق از شیوه ی کتابخانه ای استفاده و ابزار تحقیقاتی, فیش بوده است.
علّت انتخاب موضوع, کمیت و تعداد پایان نامه ها و کُتبی است که در این باره نوشته شده اند که بسیار اندک و شاید بتوان گفت
انگشت شمارند.
این پایان نامه, علاوه بر پیشگفتار و مقدمه, شامل پنج فصل است:
فصل اول شامل: کلّیات تحقیق است و در آن چهار چوب کلّی پژوهش ارائه شده است.
فصل دوم حاوی چهار گفتار است که به بررسی تاریخ و چیستی شراب م یپردازد.
فصل س  وم: در گفتارهای بیست و شش گانه به تبیین آئین باده گساری و طرح شاهد مثا ل هایی از اشعار خاقانی و نظامی
می پردازد که این فصل, اصل موضوع پایان نامه محسوب می شود.
اگر چه به طور مستقیم به آئین باده گساری مربوط نمی شود؛ اما مباحث مربوط به ,« حواشی باده » فصل چهارم: تحت عنوان
باده و شراب را بیان م یکند که کاملاً بدان مرتبط است و گاهی ریشه ی برخی از رسوم باده گساری در گفتارهای آن یافت می شود.
سرانجام فصل پنجم: نتیجه گیری کار پایان نامه است.
کلید واژه: خاقانی, نظامی, باده, شراب, ساقی

 

فهرست مطالب

پیشگفتار 1
مقدمه 2
فصل اول: کلّیات تحقیق
بیان مسئله 6
سؤال های اصلی تحقیق: (مسأله تحقیق) 6
فرضیات تحقیق: 7
اهداف تحقیق: 7
پیشینه ی تحقیق: 7
فصل دوم: شراب
شراب چیست ؟ 10
شراب از دیدگاه های مختلف 11
شراب و ادیان 12
شراب؛ اسطوره و تاریخ 15
فصل سوم: آئین باد هگساری
باده گساری جمعی 21
استقبال از میهمان با بساط باده 25
باده در پای کسی ریختن 26
جام بر زمین کوفتن و شکستن 27
جرعه ریزی 27
ایام باده گساری 29
باده نوشی پس از غذا خوردن و در هنگامه ی سیری 32
باده گساری در هنگامه ی فراغت از دشمن و دیگر مشکلات 34
باده گساری پس از نماز و مناجات 36
غبوق (باده گساری شبانه) 37
صبوحی 40
باده گساری های دراز م  دت 42
جام غم 44
نشاط و شادی و سرخوشی 45
شادی خواری 47
تحسین و تشویق در باده گساری 49
حضور مطرب و نواختن آهنگ 52
نقل مستان 53
هم آغوشی با زنان 55
زلف در جام 57
جامجام و پیاپی نوشیدن 58
پهلوانان را اندک باده گیرا نباشد 60
چاشنیگیری61
پوشش باده گسار 63
بساط و زیر انداز 63
آمیختن باده با نوشیدنی های دیگر 64
فصل چهارم: حواشی باده
عرفان و باده 68
هفت خطّ جام 74
ابزار باده گساری77
و جامهای گاوآسا: 77
و پیاله های صدف گون: 78
ارزش باده به جام آن است 79
خام یا پخته, صاف یا دردی 80
مستی و پرحرفی 82
مستی و تحرّک 84
مستی و خوی کردن و سرخ شدن 84
مستی و خواب 85
مستی و بذل 85
مستی و بخشودن 86
باده گساری و صید 86
مراعات مست 87
باده نوشی کار جوانان است؟ 88
باده نوشی در بلاد بیگانه 89
مجلس مستان (مکانهای باده گساری) 89
انواع باده 91
باده ی حلال 93
رنگ باده 94
مراتب و مشاغل مجلس باده گساری 96
نتیجه گیری 98
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
پیشنهادها: 100
خذ 101 ? منابع و م

101
خذ ? منابع و م
-1 اسمیت, ژوئل. فرهنگ اساطیر یونان و رم, ترجمه ی شهلا برادران خسروشاهی, نشر فرهنگ
. معاصر, 1383
-1 بلخی, جلال الدین محمد. غزلیات شمس, گزینش و تفسیر محمد رضا شفیعی کدکنی, انتشارات
. سخن, 1388
. -2 بندر ریگی, محمد. فرهنگ بندر ریگی, انتشارات علمی, 1378
. -3 بهار, محمد تقی. سبک شناسی, انتشارات امیر کبیر 1386
. -4 بیهقی, ابوالفضل. تاریخ بیهقی, تصحیح خلیل خطیب رهبر, نشر مهتاب, 1386
. -5 پور جوادی, نصرالله. باده ی عشق, نشر کارنامه, 1387
. -6 تبریزی, محمد حسین. برهان قاطع, انتشارات امیر کبیر, 1376
. -7 جان بی, ناس. تاریخ جامع ادیان, ترجمه ی علی اصغر حکمت, انتشارات علمی و فرهنگی, 1375
. -8 حافظ , دیوان غزلیات, محشی خلیل خطیب رهبر, انتشارات صفی علیشاه, 1385
. -9 خاقانی. دیوان اشعار, تصحیح میر جلال الدین کزازی, نشر مرکز, 1387
. -10 خرّمشاهی, بها الدین. حافظ نامه, انتشارات علمی و فرهنگی, 1385
. -11 دهخدا. فرهنگ لغات, دانشگاه تهران, 1346
. -12 راوندی, مرتضی. تاریخ اجتماعی ایران, انتشارات نگاه, 1387
. -13 رضایی, عبدالعظیم. تاریخ ادیان جهان, نشر علمی, 1385
. -14 سجادی, سید جعفر. فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی, نشر طهوری, 1383
. -15 شمیسا, سیروس. فرهنگ اشارات, انتشارات فردوسی, 1377
. -16 شمیسا, سیروس. فرهنگ تلمیحات, انتشارات فردوسی, 1366
. -17 طوسی, خواجه نصیرالدین. اخلاق ناصری, تصحیح عبدالهادی قضایی, انتشارات بهزاد, 1387
. -18 عمید, حسن. فرهنگ عمید, انتشارات امیر کبیر, 1386
102
-19 عنصرالمعالی, کیکاوس بن اسکندر. گزیده ی قابوس نامه , توضیح دکتر غلامحسین یوسف ی ,
. انتشارات علمی, 1383
. -20 کاوندیش, ریچارد. اسطوره شناسی, ترجمه ی رقیه بهزادی, نشر علم, 1387
. -21 کریتیس, ویتاسر. اسطوره های ایرانی, ترجمه ی عباس مخبر, نشر مرکز, 1386
. -22 کزازی, میرجلال الدین. گزارش دشواری های خاقانی, نشر مرکز, 1386
. -23 گنجه ای, نظامی. شرفنامه, تصحیح بهروز ثروتیان, انتشارات امیرکبیر, 1386
-24 گنجه ای, نظامی. اقبالنامه, تصحیح بهروز ثروتیان, انتشارات امیرکبیر, 1387
. -25 گنجه ای, نظامی. هفت پیکر, تصحیح بهروز ثروتیان, انتشارات توس, 1377
-26 لاهیجی, شمس الدین محمد. شرح گلشن راز, تصحیح برزگر خالقی و عفت کرباسی , نشر زوار,
.1387
. -27 مخلص, عبدالرّوف. انوار قرآن, نشر شیخ الاسلام احمد جام, 1385
. -28 مستر هاکس. قاموس کتاب مقدس, انتشارات اساطیر, 1377

لینک کمکی