فایل word چگونگی تهیه لیست حقوق و دستمزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word چگونگی تهیه لیست حقوق و دستمزد دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word چگونگی تهیه لیست حقوق و دستمزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول :
تاریخچه سازمان مدیریت – کلیات سیستم4
فصل دوم :
تجزیه وتحلیل    20
فصل سوم :
کنترلهای داخلی  71
فصل چهارم :
نتیجه گیری   76

مقدمه
پیشینه تاریخی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است. 
الف – سازمان برنامه وبودجه
به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال 1316 هجری شمسی شورای اقتصادی تشکیل شد. در 17 فروردین سال 1325 به موجب تصویب نامه هیات وزیران هیاتی به نام هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تشکیل شد. هیات دولت پس از دریافت گزارشات ارائه شده از سوی این هیات در مرداد ماه سال 1325 تصویب کرد؛ برای رسیدگی به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها هیات جدیدی به نام هیات عالی برنامه تشکیل شود.
هیات عالی برنامه در سال 1327 لایحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشوررا تهیه و به مجلس وقت ارائه کرد. در این لایحه برای نخستین بار
باتوجه به لزوم جلوگیری از ایجاد اصطکاک بین سازمان هایی که عملیات مشابه انجام می دهند از سویی و لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی دیگر پیشنهاد می شود اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه  از طرف دیگر انجام گیرد. به این ترتیب در مهر ماه 1327 اداره ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسیس می شود که بعدا این اداره  سازمان موقت برنامه نامیده می شود. درنهایت طبق قانون مصوب 26 بهمن 1327 سازمان برنامه  به وجود می آید.
با تصویب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفند 1351 سازمان برنامه به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه به آن "سازمان برنامه و بودجه " نامیده می شود


نتیجه گیری :

ازآنجا که هزینه حقوق پرسنل ادارات یک از بزرگترین هزینه های اداری می باشد
بنابراین درست محاسبه کردن و به موقع بودن آن باید یکی از اولویتهای دوایر مربوطه
 در ادارات باشد .هم چنین چون ادارات دولتی از قانون نظام هماهنگ پیروی می کند
واین قانون سالانه تغییرات بسیار اندکی پیدا خواهد کرد وبه ادارات استفاده کننده از
این قانون ابلاغ می شود این ادارات نیزباید این تغییرات را به موقع در محاسبات مربوط
به هزینه دستمزد پرسنل خود     اعمال کنند.  طولانی بودن محاسبات مربوط به
محاسبه حقوق پرسنل ادارات دولتی  یکی از مشکلات اسا سی آن است و قانون مربوط
به آنکه سالها قبل تدوین و به اجرا گذاشته شده است هم چنان پا بر جا مانده و هر
 ساله با افزایش قیمتها و تورم مبلغی به عنوان به پرسنل ادارات دولتی پرداخت شده
است واین قانون تغییر چند انی پیدا نکرده است البته قانون جدیدی برای محاسبه
حقوق ودستمزد پرسنل ادارات دولتی تهیه شده که به تصویب مجلس شورای اسلامی
نیز رسیده است که از اول فروردین سال 1388 اجراشد .دایره حسابداری دربیشتر
اوقات ماهانه به تهیه لیست حقوق ودستمزد اقدام می کند .بنابراین دستمزدکارکنان
نیز ماهانه پرداخت می شود بنابراین بیشترکارکنان کم درآمد برای تهیه مخارج خود در
پایان ماه دچار مشکلاتی خواهند شد ولی اگر قانونی باشد که حقوق پرسنل هر پانزده
روز محاسبه وپرداخت شود چنین مشکلی پیش نخواهدآمد و کارمندان با آسودگی
خیال بیشتری به کارخود می پردازند.از آنجایی که از مهمترین وظایف دایره کارگزینی
استخدام وآموزش پرسنل مورد نیاز اداره می باشد آنان افرادی را گزینش می کنند که
در مورد پست موردنیاز اداره اطلاعات خوبی داشته باشند ورشته تحصیلی آنها مغایر با
وظیفه مربوطه نباشد چون که این امر هزینه آموزشی را چندین برابر خواهد     .

لینک کمکی