فایل word چگونگی ارزیابی سهام از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word چگونگی ارزیابی سهام از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها دارای 261 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word چگونگی ارزیابی سهام از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه
از دیدگاه فروشندگان سهام هر شرکت , مهمترین عامل برای تصمیم گیری در خصوص فروش سهام , قیمت روز اموال و دارایی های آن می باشد و مبنای گذاری سهام قیمت روز اموال و داراییهای شرکت است و تجدید ارزیابی اموال و داراییهای شرکت با دو روش زیر امکان پذیر می باشد :
الف : تجدید ارزیابی با روش شاخص بانک مرکزی و تفاوت نرخ ارز
شاخص بانک مرکزی نشان دهنده حداقل افزایش قیمت ها می باشد . از طرفی نرخ ارز طی سنوات گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است , لذا چنانچه اثرات این دو عامل در داراییهای ثابت شرکت محاسبه گردد , امکان برآرود قیمت روز اموال و داراییهای ثابت شرکت میسر می شود و از آنجایی که داراییهای ثابتی که بیشتر از ده سال قبل خریداری شده , عملاً مستهلک گردیده اند لذا چنانچه تغییرات داراییهای ثابت و استهلاکات آنها از ده سال قبل به با شاخص بانک مرزی محاسبه گردد , قسمت روز دارایی ها بدون احتساب تغییرات نرخ ارز بدست خواهد امد و سپس با استفاده از آخرین جدول داراییهای ثابت اقلام ارزبر آنها برآورد می شود و پس از آن چنانچه شرکت دارای کسری ذخیره برای اقلامی از قبیل مالیات , بیمه , مطالب مشکوک الوصول , بازخرید خدمت کارکنان باشد , کسری ذخایر مربوطه برآورد و مجموع این ارقام محاسبه می گردد .


منابع
1. Gutierre z,joaquin , Assessment of condition Frb and world bank seminar for senior Bank superui sors . washington DC , october2005.
2. پوریانسب , امیر , عبدالرضا تالانه . سیاست تقسیم سود و ارزش گذاری سهام . شرکت سرمایه گذاری پاسارگاد نیک
3. کاووسی , علیرضا , شناخت ارزش افزوده اقتصادی , مندرج در سیاست سازمان بورس اوراق بهادار دیماه 1385.
4. حسابداری سرمایه گذاری در سهام سایر اوراق بهادار , ترجمه مرحله نظری , مرکز تحقیقات سازمان حسابرسی , چاپ ششم , دی 1383.
5. هستی , حسن . حسابداری میانه (1) و (2) . انتشارات ترمه , چاپ دوم , تابستان 1383.
6. Bolton . Methodologies for evaluting start-ups , woodside fund . 16May , 2002.
7. Bayrak , okan , valvation of firmsin merges and Acquisitions . 2001.
8- حنیفی , فرهاد , تا ملی بر روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری , مجله حسابدار, نمای 29, اسفند 1377.
9. Favaro , John. Fundmentae of valvation , consulenzain formatica , 270 ctober 2004.
10. what,s your basiness worth . Aprimer an the raluation process , Agenda For Groth conterence . 7December , 2004.
11. Damodaran , Aswath . intrisic valvation in relative valwation word , 2004.
12. Mangiero . Susanm . Business valuation and model Risk , BVA , LLC , 22 April , 2004.
14. تند هوش , هومن . نترن حاجی حیدری , منصور نجمائی , اهمیت و شیوه های ارزشگذاری دارائی های معنوی در فرآیند سرمایه گذاری مشترک , اولین همایش سرمایه گذاری مخاطره پذیر , 1383.
15. Tomoco Cean . intellectual . capita lequity . 2004.
Marhoff , Dietmar. Measuring and estimating patemt valve , wlpo – oecd , 190 sept . 20032.
16. berghommer. j.jo seph . Valubtion and Dve Dilligence in Acquiring intellectual Assets Measuring the Flagpole . banner Rwitcoff  LTd . Chicago lL. 2003 L Td2.
17. Twain , Mark . Pedication is difficult , especially about tbelu ther , November , 2004.
18. دستگیر , محسن . مبانی مدیریت مالی جلد اول , نشر نوپردازان , چاپ اول زمستان 81.
19. تهرانی
20. دوانی , غلامحسین .
21. Thompson , A.Timoty , corporat valvation , Finan lial Decision , 2007.
22. jenter , Dirk . valvating companies , Finance Theory11 (15,402), spring 2005.
23. پی نوو, ریموند , مدیریت مالی جلد دوم , ترجمه جهانی و پارسین ,  انتشارات سمت , زمستان 1383.
24. Naufille . de Richard . vse of simulation invalvation , universi Ty of Mlt , 2006.
25. Petty , Bill . dot on Firm valuation . 2004.
26. جهانخانی , علی , پارسیان علی , مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار , انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران , دی 1376.
27- خطیبی ریاهی , ارزیابی عملکرد شرکتهای رشدی و ارزش پذیرفته شده در بورس تهران , پایان نامه کارشناسی ارشد , دانشگاه آزاد اسلامی 1384.
28- اسلامی سید گلی , هپتی , رهنمای رود پشتی , مدیریت سرمایه گذاری تجزیه و تحلیل اوراق بهادار , انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی , 1385.
29. شاهرودیان , شادی , فریدون رهنمای رود پشتی , هاشم نیکو مرام , مدیریت مالی راهبردهای (ارزش آفرینی) , انتشارات کساکاوش , 1385.
30. راعی , رضا , احمد تنگی , مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته , انتشارات سمت , 1383.
31. مجموعه قوانین و مقررات واگذاری سهام دوستی و متعلق به هراست , وزارت امور اقتصادی در دارایی , سازمان خصوصی سازی معاونت اطلاعات ارزیابی 1385.
32. صحاف رضوی , سید حسین , مدیریت دارایی و بدهی راهنمایی برای خلق ارزش و کنترل ریسک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , چاپ دوم , 1385.
33. سنگیان , علی مروری بر انواع صندوق های سرمایه گذاری , مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه ایران
34. مرادی نیا ع زینت , ارزش سرمایه از محل صرف سسهام , مجموعه مقالات بورس اوراق بهادار تهران
35. جهانخانی علی , مجموعه مقالات بازار سرمایه , انتشارات ... 1382.
36. عبدالزاده , زهای مدیریت سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار , .... گران , 1381.

 

تصویب نامه شماره 29203 /ت 33099 ه مورخ 11/5/84 هیات وزیران
آیین نامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفیذ در ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه موضوع شیوه های قیمت گذاری سهام , تخفیفها و چگونگی پرداخت توسط خریداران وزارت امور اقتصاد و دارایی
ماده 1- انواع سهام قابل واگذاری موضوع ماده 3 قانون چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 – از طریق سازمان خصوصی سازی از نظر طبقه بندی برای فروش عبارتند از :
الف – سهام تدریجی شرکتی که برای اولین بار از طریق بورس عرضه می شود و دارای قیمت تابلو نیست .
ب- سهام تدریجی شرکتی که قبلاً از طریق بورس عرضه شده و دارای قیمت تابلو است .
ج- سهام بلوکی شرکتی که از طریق بورس عرضه می شود .
د- سهام شرکتی که از طریق مزایده عرضه می شود .
تبصره 1- اگر نماد شرکتی در بورس برای مدتی بسته باشد , هنگام عرضه مجدد  , سهام آن از نوع (ب) محسوب می شود .
تبصره 2- سهام بلوکی ع درصدی از کل سهام شرکت از که بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات عالی واگذاری به صورت یکجا عرضه می شود .
تبصره3- سهام ترجیحی موضوع ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- , مطابق آیین نامه مربوط , قیمت گذاری و عرضه می شود .
ماده 2- سهام موضوع بند (الف) ماده (1) این آیین نامه طبق ضوابط مورد عمل سازمان بورس اوراق بهادار و سهام موضوع بند (ب) نیز مطابق قیمت تابلو بورس و عرف حاکم بر عرضه و تقاضای بازار عرضه می شوند و دارای قیمت پایه نمی باشند .
ماده 3- قیمت پایه سهام بلوکی شرکتهای دارای قیمت تابلو موضوع بند (ج) ماده (1) معادل صد در صد قیمت مبنای سهام تدریجی شرکت یا بیشتر به تشخیص سازمان خصوصی سازی خواهد بود .
تبصره 1- قیمت مبنای سهام تدریجی موضوع این ماده معادل میانگین آخرین قیمتهای روز بورس در دو ماه آخر قبل از ماه بررسی و تعیین قیمت پایه سهام بلوکی است . قیمت مبنای سهام تدریجی در هر حال از 80 درصد حداکثر قیمت سهام در آن فاصله کمتر نخواهد بود چنانچه مراحل تعیین قیمت پایه تا آخرین روز ماه به اتمام نرسد , قیمت گذاری با احتساب ماه جدید به عنوان ماه اخر صورت خواهد گرفت .
تبصره 2. چنانچه از زمان اولین معامله سهام یک شرکت در بورس کمتر از دو ماه گذشته باشد , میانگین قیمت موضوع این ماده در مقطع اولین معامله تا روز آخر ماه قبل از قیمت گذاری محاسبه خواهد شد , مشروط بر آنکه این مقطع کمتر از پانزده روز کاری بورس نباشد . چنانچه در مهلت دو ماهه مورد محاسبه , مجامع عمومی شرکت در خصوص تقسیم سود و یا تغییر سرمایه اتخاذ تصمیم نمایند , میانگین قیمت موضوع این ماده در فاصله زمانی باز شدن نماد شرکت بعد از اتخاذ تصمیم تا روز آخر ماه قبل از قیمت گذاری محاسبه خواهد شد , مشروط بر آنکه این فاصله زمانی کمتر از پانزده روز کاری بورس نباشد . در هر حالت , حداکثر قیمت سهام برای تعیین هشتاد درصد نصاب موضوع تبصره (1) این ماده در مقطع زمانی محاسبه میانگین قیمت ع ملاک عمل خواهد بود .
تبصره 3- تعیین قیمت پایه برای سهام بلوکی شرکتی که فاقد قیمت بورس باشد و یا چنانچه مقطع زمانی اولین معامله یا بازگشایی نماد آن کمتر از پانزده روزکاری بورس باشد به نحوی که مشمول مفاد تبصره (2) فوق نباشد ع مطابق ماده (4) این آیین نامه خواهد بود .
ماده 4- قیمت پایه سهام نوع (د) ماده (1) و سهام موضوع تبصره (3) ماده (3) این آئین نامه و نیز قیمت پایه حق تقدم سهام به یکی از روشهای زیر و یا ترکیبی از آنها تعیین می شود :
الف – نسبت سود خالص قبل از مالیات به نرخ بازده سرمایه گذاری با در نظر گرفتن تاثیر عوامل جانبی تعدیل کننده قیمت پایه سهام .
1- سود خالص قبل از مالیات مندرج در بند فوق , معادل میانگین سود سه سال آخر شرکت قبل از سال واگذاری با در نظر گرفتن عوامل موثر در تعدیل به شرح زیر خواهد بود :
1-1- در آمدها و هزینه های استثنایی و نیز درآمدهای حاصل از فروش
ماده 5- قیمتهای پایه تعیین شده توسط سازمان خصوصی سازی به روش های مندرج در مواد (3) و (4) این آیین نامه پس از تصویب هیات عالی واگذاری ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
ماده 6- قیمت سهام شرکتهای مورد واگذاری در چارچوب سهام عدالت حسب نوع شرکت به ترتیب زیر می باشد :
الف – قیمت سهام شرکتهای مادر تخصصی عبارت است از حقوق صاحبان سهام پس از کسر ارزش دفتری سرمتایه گذاریها , به علاوه ارزش روز سرمایه گذاریهای صورت گرفته در سایر شرکتها که مطابق جدول پیوست که تائید شده به مهر دفتر هیات دولت است تعیین می شود .
ب- قیمت سهام سایر شرکتها مطابق روشهای مندرج در جدو پیوست که تائید شده به مهر دفتر هیات دولت به استثنا ردیفهای 4-1 , 3 و 4,  تعیین می گردد .
تبصره – سازمان خصوصی سازی مکلف است قیمت سهام شکرتهای مورد واگذاری موضوع این ماده را تعیین و برای تصویب به هیأت عالی واگذاری ارائه نماید .
ماده 7- قیمت پایه سهام مصوب موضوع ماده (5) تا تشکیل مجامع عمومی به منظور تصویب صورتهای مالی جدید یا تغییر در سرمایه شرکت اعتبار دارد , مگر آن که هیات عالی واگذاری مهلت کمتری را برای اعتبار این قیمت پایه مقرر نموده باشد .
ماده 8- چنانچه پس از درج آگهی و عرضه سهام نوع ‹‹ج›› و ‹‹د›› سهام عرضه شده به فروش نرود , سازمان خصوصی سازی مجاز است با کسر حداکثر پنج درصد از قیمت پایه قبلی , عرضه را طبق مقررات مربوط تجدید نماید . کسر بیش از پنج درصد از قیمت قبلی با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات عالی واگذاری میسر خواهد بود.
ماده 9- چنانچه خریدار طی مدت پرداخت اقساط به موجب قرار داد فروش , حداقل یکی از موارد زیر را انجام دهد , سازمان خصوصی سازی می تواند به موجب دستورالعملی که به تصویب هیات عالی واگذاری می رسد . سود فروض اقساطی را تا صفر تقلیل دهد و یا دوره بازپرداخت اقساط را به مدت دو سال دیگر (مجموعاً پنج سال از تاریخ معامله ) افزایش دهد :
الف- اشتغال را در سطح روز خریداری حفظ نماید یا آن را افزایش دهد .
ب- کارائی و بهره وری واحد خریداری شده را ارتقا بخشد .
ج- سرمایه گذاری جدید در همان واحد انجام دهد .
ماده 10- پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر انجام می گیرد :
الف – چنانچه سهام در بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شود پرداخت قیمت با توجه به ضوابط مورد عمل در بورس خواهد بود .
ب- چنانچه واگذاری سهام به صورت اقساط انجام شود , پرداخت قیمت بر اساس آیین نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام موضوع بند (ه) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود .

لینک کمکی