فایل word پروژه مالی کارخانه تولید مخازن CNG

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word پروژه مالی کارخانه تولید مخازن CNG دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پروژه مالی کارخانه تولید مخازن CNG  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : به همراه پروژه فایل های جداول و فایل های اکسل مربوط به پروژه ارسال خواهد شد

پروژه مالی
(پروژه تولید مخزن CNG)
بهای تمام شده مواد :
جدول مواد (مواد) : در این جدول اطلاعات مواد اصلی تولید مخزن یعنی پوکه آهنی و شیر مخزن ارائه شده است . پوکه آهنی در مرحله اول و شیر مخزن هم در مرحله دوم وارد خط تولید می شوند .
 
جدول سایر مواد (سایرمواد) : در این جدول سایر مواد مورد استفاده در تولید نمایش داده شده است . هر مخزن به مقداری روغن مخصوص و رنگ احتیاج دارد . روغن در مرحله چهارم و رنگ در مرحله پایانی استفاده می شوند .
 

نکته : مقدار مورد نیاز هر مخزن به روغن و رنگ بر مبنای حجم آن بدست می آید . به این گونه که به ازای هر 10 لیتر حجم مخزن , یک لیتر روغن و 0.5 لیتر رنگ مورد نیاز می باشد .
فرمول ها :
1 . روغن مورد نیاز : ( حجم مخزن / 10 )
2 . رنگ مورد نیاز : ((حجم مخزن / 10 ) * 0.5 )
3 . بهای تمام شده مواد : ((پوکه آهنی * قیمت) + (شیر مخزن * قیمت) + (مقدار مورد نیاز زوغن * قیمت) +
(مقدار مورد نیاز رنگ * قیمت))
جدول محصولات :
 
در این جدول مخزن پراید به رنگ زرد , مخزن پژو 405 به رنگ صورتی , مخزن سمند به رنگ نارنجی و مخزن کاروان به رنگ سبز می باشد . این رنگ آمیزی تا پایان پروژه ادامه پیدا کرده است و بر این اساس محصولات مختلف از همدیگر تفکیک شده است .

بهای تمام شده دستمزد : برای بدست آوردن بهای تمام شده دستمزد از چند جدول استفاده شده است .
1 . جدول زمان توقف محصول (زمان) : این جدول نشاندهنده مدت زمان توقف محصول در هر ایستگاه خط تولید        می باشد . این جدول در بهای تمام شده دستمزد و تولید پیش بینی شده مورد استفاده قرار گرفته است .
 
2 . جدول کارکنان ایستگاه اول (کنترل) : تمامی کارکنان این مرحله از نظر میزان تخصّص ماهر می باشند . میزان مهارت کارکنان دو قسمت می باشد که یکی متوسط و دیگری ماهر می باشد . هر کدام از مراحل دارای حداکثر یک نفر ماهر و دو نفر متوسط می باشند .
 
3 . جدول کارکنان ایستگاه دوم (هیدرو) :
 
4 . جدول کارکنان ایستگاه سوم (آلترا) :
  
5 . جدول کارکنان ایستگاه چهارم (داخل) :
 
6 . جدول کارکنان ایستگاه پنجم (خارج) :
 
7 . جدول کارکنان ایستگاه ششم (حکاکی) :
 
نکته میزان حقوق کارکنان بر اساس ساعت می باشد .

فرمول ها :
1 . دریافتی کارگران : (اگر میزان تخصّص ماهر باشد = 6ریال , اگر میزان تخصّص متوسط باشد = 3ریال
2 . بهای تمام شده دستمزد : (دریافتی کارگر * مدت زمان توقف محصول در ایستگاه مربوطه)
جداول بهای تمام شده دستمزد برای هر مرحله تفکیک شده است و از اطلاعاتی همچون کد کارگر , نام کارگر , میزان تخصّص استفاده شده است .


بهای تمام شده سربار : جداول مربوط به بهای تمام شده سربار به قرار زیر می باشد :
1 . جدول قیمت (قیمت) : قیمت محصولات برای بدست آوردن استهلاک به کار رفته است . مجموع قیمت ها 254 ریال میباشد که با رقم ماشین آلات در تراز نامه برابر است .
 
2 . جدول هزینه های متغیر : این جدول نشاندهنده مقادیر پیش بینی شده هزینه های متغیر برای یک ماه می باشد .
 
روش برست آوردن این ارقام و سرشکن کردن آنها بر تمامی مراحل تولید به این صورت است : میزان هزینه ماهانه بر کارکرد ماهانه ماشین آلات تقسیم می شود .
3 . جدول تولید پیش بینی شده (تولید) : این جدول نشاندهنده میزان تولید پیش بینی شده ماهانه می باشد .
 
4 . جدول هزینه پیش بینی شده ماهانه (هزینه) : این جدول نشاندهنده میزان هزینه پیش بینی شده ماهانه    می باشد .
 
5 . جدول کارکرد ماهانه ماشین آلات : این جدول کارکرد ماهانه ماشین آلات را ارائه می کند .
 
روش بدست آوردن ارقام این جدول به این صورت است : میزان تولید پیش بینی شده از جدول تولید بر مدت زمان توقف محصول از جدول زمان ضرب می شود .
فرمول ها :
1 . تولید پیش بینی شده : ((8*26 ) / مدت زمان توقف محصول ))
2 . هزینه های متغیر: (هزینه ماهانه / میزان کارکرد ماشین آلات )
3 . کارکرد ماشین آلات : (تولید پیش بینی شده * مدت زمان توقف محصول)
4 . استهلاک ( روش کارکرد ماشین آلات) : ((قیمت ماشین آلات / تولید پیش بینی شده)* تولید واقعی)
5 . بهای تمام شده سربار : (استهلاک + مجموع هزینه های متغیر)
بهای تمام شده سربار هر مرحله به تفکیک محاصبه شده است . میزان استهلاک بر اساس روش کارکرد ماشین آلات محاصبه شده و با میزان هزینه های متغیر آن مرحله جمع شده است .


بهای تمام شده محصولات : در این کاربرگ بهای تمام شده هر یک از محصولات بصورت جداگانه مشخص شده است .

لینک کمکی