فایل word پروژه دفتر روزنامه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word پروژه دفتر روزنامه دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پروژه دفتر روزنامه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

1-    ساختار داده

1-    نام : دفتر روزنامه
2-    نام مستعار :
3-    توضیح : اسناد روزانه حسابداری به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر روزنامه ثبت می گردد سپس از دفتر روزنامه به دفتر کل بر اساس سر فصل های مربوطه منتقل می گردد .
4-    ترکیب : شماره سند

+  تاریخ { روز + ماه }
+ شماره کل
+ شرح
+ بدهکار
+ بستانکار
+ منقول از صفحه
.+ نقل به صفحه
1- ساختار داده 
1-  نام : دفتر کل
2-  نام مستعار :
3-  توضیح : با توجه به عملیات شرکت سر فصل بندی شده و عملیات روزانه دفتر روزنامه به سر    فصل های مربوطه دفتر کل منتقل می شود . بدیهی است که در هنگام انتقال شماره صفحه دفتر روزنامه در دفتر کل و شماره صفحه دفتر کل در دفتر روزنامه منتقل می گردد .

4- ترکیب  :        حساب
        + شماره روزنامه
+  تاریخ { روز + ماه }
+ شرح
+ بدهکار
+ بستانکار
+ باقیمانده

1-    ساختار داده
1-    نام : دفتر معین
2-    نام مستعار :
3-    توضیح : بر اساس تک تک سر فصل های جز سر فصل بندی می شود و از روی اسناد حسابداری ثبت می شود که شماره سند در صفحه دفتر معین و شماره صفحه دفتر معین در سند منعکس می گردد .
4-    ترکیب :         سند
        + شماره سند
+  تاریخ { روز + ماه }
+ شرح
+ بدهکار
+ بستانکار
+ تشخیص
+ باقیمانده


1-    ساختار داده
1-  نام : اجازه پرداخت
2- نام مستعار :
3- توضیح : پرداخت وجه نقد یا چک
4- ترکیب :       تاریخ
        + مبلغ { حروف + عدد }
        + در وجه
        + پرداخت = 5 { شرح + مبلغ + مبلغ کل }
        + جمع مبلغ
        + کسر می شود پایت
        + چک شماره
        + عهد حساب جاری
        + بانک


1-    ساختار داده
1-    نام : رسید دریافت وجه
2-    نام مستعار
3-    توضیح : طی این فرم می توان ورود وجه را به صورت نقد یا وصول چکها کنترل کرد
4-    ترکیب :    تاریخ
+ مبلغ کل
+ شماره
+ جاری
+ بانک
+ شعبه
+ سر رسید
+ بایت
+ از { آقا / خانم / شرکت }
+ بدهکار حساب
+ بستانکار حساب
+/* توضیحات */


1-    ساختار  داده :
1-    نام : کارت حسابداری انبار
2-    نام مستعار :
3-    توضیح : شامل مقدار مبلغ اول دوره , وارده طی دوره , صادره طی دوره و پایان دوره می باشد که از نظر مقدار موجودی کاردکس انبار را نیز کنترل می کند .
4-    ترکیب :

لینک کمکی