فایل word پروژه حسابداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word پروژه حسابداری دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پروژه حسابداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول-پرداختها و هزینه ها  1
انواع پرداختها 1
الف-در مورد خرید های داخلی 4
ب:خریدهای خارجی 5
ج : خدمات قراردادی 5
فصل دوم -   معاملات 11
ترتیب تحویل کالا یاخدمات 28
فصل سوم - تنظیم حساب و نظارت 33
فصل چهارم- اموال36
فصل پنجم - امور مختلف 37
حسابداری دولتی   40
ثبت عملیات حسابداری بستن حسابها 60
                             
گروه مستقل حسابهای سایر منابع 69
مشخصات و تاریخچه طرح تملک دارائیهای سرمایه ای 73
پیش پرداخت سال جاری 77
وجوه سپرده و تمرکز وجوه سپرده 78
بانکها و وجوه نقد 78
وضعیت اعتبارات ارزی 83
ذیحسابی 83
بستن حساب در پایان سال 91

 

مقدمه :
با بکار بستن این دروس شما با ایده های علمی به اثبات رسیده ای آشنا خواهید شد که مورد استفاده افراد بسیار موفقی در سرتاسر جهان بوده است این ایده ها زندگی شما را به معنای واقعی دگرگون می نماید وامتیازات بسیاری ا زاین رهگذر نصیب شما خواهد شد . بعد از بکار بستن این ایده ها متوجه می شوید در کار مرتب تر ومنظیم تر شده ویاد گرفته اید چگونه اولویت ها را مشخص وبرنامه ریزی کرده ووقت خودتان را تنظیم کنید . عوامل اصلی اتلاف وقت مثل مزاحمت دیگران کاغذ بازی وتشکیل جلسات را به نحو موثری تحت کنترل خواهید آورد ودر نتیجه بروقت و زندگی خودتان تسلط کامل یافته و روزانه دو ساعت وقت اضافی خواهید یافت .
 
بخش اول
وقت یک منبع است ولی متفاوت بامنابعی که با آنها سروکار دارید این منبع را نمی توان فروخت . خرید تصاحب ویا ذخیره کرد . تنها کاری که می توان انجام داد این است که آن را صرف کنیم ولی اغلب به جای تمرکز بر استفاده بهتر روی صرفه جویی دروقت تمرکز می کنند . در صورتیکه راهی برای صرفه جوئی وپس انداز در وقت نیست . وقت چیز مشخصی است که تماما متعلق به شماست وقت شما را , تنهاشما می توانید تنظیم کرده و آن را عاقلانه بکار گیرید . نه کسی می تواند شما را وادار کند وقتتان را به طور موثر بگذرانید ونه کسی می تواند مانع شما در هدر دادن آن بشود ولی معمولا گفته می شود سایرین مقصر تلف شدن وقت ما هستند .
برای اینکه متوجه شوید تا چه اندازه به طور صحیح از وقتتان بهره برداری می کنید به سوالات زیر پاسخ بدهید ( بله یا خیر ) .
1-    آیا در یکسال گذشته حداقل برای یک هفته هم که شده میزان وقتی که واقعا استفاده شده در جائی یادداشت کرده اید ؟
2-    آیا شما برنامه ای هفتگی برای گذراندن وقت خودتان که شامل اهداف , فعالیتها, اولویت ها وبرآورد زمانی باشد تهیه می کنید ؟
3-    اگر موردی پیش بیاید وقت زیاد وبدون مزاحمت در اختیار دارید؟
4-    آیا لیست روزانه ای برای کارهایتان تهیه می کنید تا در آن برای هر کار اولویت ها وبر آوردهای زمانی مشخص شده باشد؟
5-    آیا در پایان روز کارهای قید شده در این لیست را تمام وکمال انجام می دهید ؟
6-    آیا شما وقفه ومزاحمتی را که سرزده رسیدن افراد در کارهایتان ایجاد می کنند تحت کنترل دارید ؟ یا اجازه می دهید آنها بر شما یا نحوه بهره برداری از وقتتان تاثیر بگذارنند ؟
7-    آیا کلیه کارهای خودتان را در مهلت مقرر به اتمام می رسانید ؟
8-    آیا می توانید مطالعات خودتان را به طور مستمر ومرتب انجام دهید ودر جریان اطلاعات روز قرار داشته باشید ؟
9-    آیا هنوز کار اداره را به منزل می برید ویا کارهای معوقه را در تعطیلات آخر هفته انجام می دهید ویا تا دیر وقت در دفتر کار می مانید تا کارهای ناتمام را به پایان برسانید ؟
10-    آیا کارها را در اسرع وقت انجام می دهید ویا آنها راتا آخرین لحظه به تعویق می اندازید ؟
11-    آیا دفتر کا رویژه شما مرتب ومنظم است ؟
12-    آیا در هفته گذشته حداقل یک عامل تلف شدن را از بین برده اید ؟
13-    آیا از درگیر شدن در کار سایرین وحل مشکلات آنها وانجام کارهایی که می توانند خودشان انجام دهند اجتناب می کنید ؟
14-    آیا توانسته اید کاغذهایتان را مرتب کنید ؟ سعی کنید وقتی را که با اینکار صرفه جویی می شود افزایش دهید .
15-    آیا فکر می کنید وقت کافی برای خودتان در برنامه های خانوادگی مطالعه فعالیتهای اجتماعی وتفریح دارید .
توجه داشته باشید هرچه تعداد جوابهای مثبت بیشتر باشد بهتر است . هر جواب خیر به این معناست که در زندگی شما گوشه ای برای بهتر شدن وجود دارد . حالانمره خودتان را به این ترتیب ارزیابی کنید .
-    اگر تعداد جوابهای مثبت بین 13 و 15 باشد بسیار عالی است وعادات شما در زمینه صرف وقت معمولا منجر به نتایج مثبت می شود.
-    اگر جوابهای مثبت از 10 تا 12 است خوب است . ولی هنوز جا برای بهتر شدن وجود دارد .
-    اگر جوابهای مثبت بین 7تا 9 باشد متوسط است . عادات بد به نحو غیر ضروری مانع پیشرفت بیشتر شما می شوند .
واگر کمتر از 7 جواب مثبت دارید محتاج به کمک هستید واین برنامه می تواند به شما کمک کند برای حل مشکل تنظیم وقت به این چها راصل توجه کنید :
اول : هدفهایتان را به طور واضح مشخص کنید .
دوم :روی وقتتان نظارت دقیق داشته باشید .
سوم : فعالیتهای خودتان را طوری سازمان دهی کنید تا نتایجی با کیفیت عالی ضمن تحمل فشار کمتر کسب کنید .
چهارم : برداشتن گامی مثبت برای از بین بردن عواملی که مکررا موجب تلف شدن وقت می شوند.
شما با اجرای این امور می توانید وقتتان را اداره کنید ادا

لینک کمکی