فایل word مراحل حسابداری پیمانکاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مراحل حسابداری پیمانکاری دارای 159 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مراحل حسابداری پیمانکاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول : عملیات پیمانکاری :
-    اررکان اصلی عملیات پیمانکاری
-    انواع قرارداد های پیمانکاری
-    مراحا اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
-    مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
-    ارجاع کار به پیمانکار
-    انعقاد قرار داد با پیمانکار
-    اجرای کار ( شروع عملیات )
-    خاتمه کار
-    سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )

فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
دارائی های جاری
-    بانک و صندوق
-    تخواه گردان ها
-    حساب های دریافتنی
-    حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
-    اسناد دریافتنی
-    پیش پرداخت ها
-    سپرده حسن انجام کار
درارئیهای ثابت :
-    دارائیهای ثابت مشهود
-    داراییهای ثابت نا مشهود
بدهی های جاری :
-    حسابهای پرداختنی
-    اسناد پرداختنی
-    پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت 
-    سرمایه
-    در آمدها
-    هزینه ها
-    حساب پیمان
-    حساب کار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانکاری
-    روش کار تکمیل شده
-    روش درصد پیشرفت کار
-    ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی
-    دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
-    تعیین سود پیمان تکمیل شده
-    انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده
-    محاسبه صود پیمان نا تمام
-    نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
-    نحوه محاسبات استحلاک تموال , ماشین آلات و تجهیزات .
فصل چهارم : مالیات پیمانکاری
-    مالیات مقملوع
-    مالیات بر در آمد پیمانکاری
-    در آ‚د مشحول مالیات پیمانکاری
-    مالیات موسسات پیمانکاری
-    شرکت های سهامی
-    نحوه نگهدای حساب های مالیاتی
-    پیش پرداخت مالیات
-    مالیات قطعی پیمان ها
-    ذخیره مالیات بر در آمد
فصل پنجم : گزارش های مالی
-    ترازنامه
-    جدول بهای تمام شده‌کار در جریان ساخت
-    گزارش های عملیاتی
-    گزارش پیشرفت کار
-    صورت حساب صودو زیان
-    تراز آزمایشی

لینک کمکی