فایل word کنترل موجودی انبار شرکت لطیف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word کنترل موجودی انبار شرکت لطیف دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word کنترل موجودی انبار شرکت لطیف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه                                           1
فصل اول : تاریخچه شرکت محصولات کاغذی لطیف                    2
فصل دوم : سیستم کنترل انبار(نظام نظارت بر انبار)                    7
1-2- کارت کنترل کالا                                 8
2-2- انواع کاردکس                                    8
3-2- کارت حساب انبار                                9
4-2-دفتر راهنمای اقلام انبار                             9
فصل سوم : فرمولهای مورد نیاز در نظام تدارکات                    11
1-3:تعریف فرم                                    12
3-3- فرمهای اصلی                                    12
3-3- رسید انبار                                    12
4-3- حواله انبار                                    13
5-3- درخواست کالا یا درخواست جنس از انبار                    13
6-3-درخواست خرید                                14
7-3- سفارش خرید                                    15
فصل 4 : طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار                        16
1-4- تعریف ماهیت نظام اطلاعاتی انبار                        17
2-4- نتایج حاصله از اسقرار نظام صحیح اطلاعاتی برای انبار            17
3-4- وظایف اطلاعاتی انباردار                             18
4-4-جریان کلی گردش عملیات در سیستم نظام تدارکات                 19
فصل 5 : نظام نظارت بر موجودی                            22
1-5- موجودی چیست؟                                22
2-5- هدف و فواید نظارت بر موجودی                        23
فصل 6 : کنترل موجودی                                24
1-6- هزینه نگهداری کالا در انبار                            25
2-6- هزینه سفارش کالا یا موجودی                            25
3-6- هزینه ناشی از کمبود کالا                            26
4-6- زمان انتظار                                    26
5-6- ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی                        27
6-6- حداکثر موجودی                                 27
7-6- نقطه سفارش                                    28
فصل 7 : انواع سیستم کنترل موجودی                            29
1-7- آنالیز ABC                                    30
2-7- EOQ                                        34
3-7- دو طرفی                                    
فصل 8: تاثیر مستقیم کنترل موجودی کالا بر سودآوری شرکتها                 57
فصل 9 : ضمائم (فرمها)                                    70
منابع و مآخذ                                          80

 

فهرست منابع و مآخذ :
1-برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها , تالیف علی حاج شیرمحمدی
2-سیستم های خرید و انبارداری , تالیف بابک کاظمی
3-حسابداری مدیریت , تالیف دکتر رضا شباهنگ
4-جزوه مدیریت تولید , تالیف دکتر معتدل
5-مجله تدبیر , شماره 106
6-سایت اینترنت

لینک کمکی